Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «заступник директора з адміністративно-господарської роботи». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Викладачі, вихователі».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: заступник директора з адміністративно-господарської роботи на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Викладачі, вихователі». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: заступник директора з адміністративно-господарської роботи (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ


I. Загальні положення
 1. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи є організатором усієї господарської роботи в училищі, забезпечення його необхідним для нормального функціонування, забезпечення на довіреній ділянці роботи безпечних умов праці працівників та учнів під час теоретичного та виробничого навчання, безпечних умов життя в гуртожитку.
 2. Заступник директора з АГР призначається наказом директора училища по узгодженню з Головним управлінням освіти і науки.
 3. Заступник директора з АГР підпорядковується безпосередньо директору училища.
 4. В своїй роботі керується:
  - законодавчими актами,
  - вказівками та іншими розпорядженнями директора училища,
  - правилами внутрішнього розпорядку і Статутом училища.
 5. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи заохочується в установленому порядку за досягненні успіхи у справі підготовки молодих кваліфікованих робітників.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Заступник директора з АГР:
 1. Керує усіма видами діяльності по організації побуту, організовує забезпечення училища необхідними для організації учбового та виховного процесу меблями, інвентарем, різноманітними будівельними та сантехнічними матеріалами;
 2. Разом із завідуючим гуртожитку, комендантом та техніком здійснює контроль за дотриманням санітарних вимог, норм утримання гуртожитку, усіх помешкань учбово-виробничого комплексу училища та їдальні;
 3. Несе відповідальність за санітарний стан прилеглої території училища;
 4. Разом з техніком училища стежить за дотриманням вимог технічної експлуатації будівель, проведенням текучого та капітального ремонту їх, забезпеченням будівельними матеріалами, робочою силою, а при необхідності, забезпеченням проведення ремонту силами підрядних підприємств;
 5. Забезпечує училище необхідними протипожежними засобами та обладнанням, розробляє сумісно з представником пожежного над зору, інженером охорони праці училища представляє на затвердження директору училища план евакуації учнів та майна з помешкань на час пожежі;
 6. Здійснює контроль за підготовкою усіх споруд, помешкань та робочих місць до занять, відповідність їх вимогам охорони праці, правильною експлуатацією машин та устаткування, забезпеченням їх ремонтом, модернізацією, розглядає та надає директору матеріали списання устаткування та техніки;
 7. Контролює дотримання підлеглими норм та правил охорони праці, безпеки виконання робіт, протипожежних заходів в усіх будівлях та ведення технічної документації;
 8. Контролює дотримання підлеглими свого підрозділу правил внутрішнього розпорядку училища, норм та правил безпечного проведення робіт;
 9. Проводить в установлений термін другу ступінь адміністративно-господарського контролю за станом охорони праці;
 10. Організовує розробку інструкцій з охорони праці в підрозділі та розповсюджує їх по робочим місцям;
 11. Проводить та фіксує в журналі інструктажі з охорони праці з працівниками свого підрозділу.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


III. Права

Заступник директора з АГР має право:
 1. вносити пропозиції про покращення навчально-виробничого та виховного процесу, роботи з дотриманням норм, правил з охорони праці, розгляд їх на педагогічній раді училища, керівництва училища;
 2. клопотати про заохочення у встановленому порядку кращих працівників, а також накласти стягнення на працівника, який допустив порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, норм та правил з охорони праці та безпеки виконання робіт в процесі забезпечення та ремонту будівель та споруд, устаткування;
 3. забороняти навчання в умовах, які не відповідають вимогам охорони праці;
 4. не допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Заступник директора з АГР:
 1. несе відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання службових обов’язків та невиконання наданих прав;
 2. несе безпосередню відповідальність за стан матеріального забезпечення учбово-виховного процесу училища;
 3. відповідає за стан будівель і споруд, їх відповідність нормам та правилам безпеки;
 4. несе безпосередньо відповідальність за стан та експлуатацію обладнання, машин, техніки та устаткування, забезпечення їх ремонту, модернізацію;
 5. відповідає за безпечні умови праці, пожежної небезпеки та виробничої санітарії в училищі, своєчасне проведення та реєстрацію інструктажів з охорони праці з працівниками, а також своєчасне повідомлення про нещасні випадки, які трапилися з учнями та працівниками свого підрозділу.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція заступника директора з адміністративно-господарської роботи (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 48 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота заступник директора з адміністративно-господарської роботи Резюме заступник директора з адміністративно-господарської роботи Робота заступник директора з адміністративно-господарської роботи в Києві Резюме заступник директора з адміністративно-господарської роботи в Києві Робота заступник директора з адміністративно-господарської роботи в Дніпрі Резюме заступник директора з адміністративно-господарської роботи в Дніпрі Робота заступник директора з адміністративно-господарської роботи у Львові Резюме заступник директора з адміністративно-господарської роботи у Львові Робота заступник директора з адміністративно-господарської роботи в Одесі Резюме заступник директора з адміністративно-господарської роботи в Одесі Робота заступник директора з адміністративно-господарської роботи в Харкові Резюме заступник директора з адміністративно-господарської роботи в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: заместитель генерального директора по качеству
Посадова інструкція: заместитель генерального директора предприятия торговли
Посадова інструкція: заместитель генерального директора по технической части предприятия торговли
Посадова інструкція: заместитель главы администрации города
Посадова інструкція: заместитель главного бухгалтера
Посадова інструкція: заместитель главного бухгалтера
Посадова інструкція: заместитель главного врача
Посадова інструкція: заместитель главного врача больницы по клинико-экспертной работе
Посадова інструкція: заместитель главного врача больницы по хирургии
Посадова інструкція: заместитель главного редактора
Посадова інструкція: заместитель декана факультета по компьютерному тестированию
Посадова інструкція: заместитель декана факультета по внеучебной (воспитательной) работе
Посадова інструкція: заместитель директора
Посадова інструкція: заместитель директора
Посадова інструкція: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Посадова інструкція: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Посадова інструкція: заместитель директора по экономическим вопросам
Посадова інструкція: заместитель директора по коммерческим вопросам
Посадова інструкція: заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Посадова інструкція: заместитель директора по розничной торговле
Посадова інструкція: заместитель директора по техническим вопросам
Посадова інструкція: заместитель директора по спорту
Посадова інструкція: заместитель директора магазина
Посадова інструкція: заместитель директора предприятия по производству
Посадова інструкція: заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе
Посадова інструкція: заместитель директора школы по учебной работе
Посадова інструкція: заместитель директора – главный инженер проекта
Посадова інструкція: заместитель руководителя по вопросам АХО
Посадова інструкція: заместитель руководителя предприятия по производству
Посадова інструкція: заместитель начальника отдела материально-технического снабжения
Посадова інструкція: заместитель начальника отдела учета
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу