Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРОВІДНОГО СПЕЦІАЛІСТА ВІДДІЛУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ


I. Загальні положення
 1. Провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації відноситься до категорії фахівців університету і безпосередньо підпорядковується начальнику відділу ліцензування та акредитації управління якості.
 2. На посаду провідного спеціаліста відділу ліцензування та акредитації призначається особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у вузі в області менеджменту якості не менше 3 років.
 3. Провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації призначається і звільняється з посади наказом ректора.
 4. Провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з питань ліцензування та акредитації освітніх програм і освітніх установ;
  - державну систему ліцензування й акредитації освітньої діяльності;
  - діючі ліцензійні нормативи й показники акредитації університету та освітніх програм;
  - порядок підготовки документів до ліцензування та акредитації освітніх програм і освітніх установ;
  - структуру і порядок заповнення модуля збору даних для вузів (щорічний), модуля моніторингу ВНЗ України;
  - порядок підготовки документів на комплексну оцінку діяльності університету;
  - порядок складання документів для участі в конкурсі на розміщення державного завдання на підготовку фахівців;
  - засоби обчислювальної техніки;
  - правила і норми охорони праці.
 5. Провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації повинен керуватися у своїй службовій діяльності Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора, планами робіт, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, що діють в університеті, положенням про управління якості університету і даною посадовою інструкцією.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Готує пакет документів на ліцензування та акредитацію нових напрямів і спеціальностей спільно з деканатами факультетів, завідувачами кафедр та директорами філій.
 2. Готує документи для планових (позапланових) комплексних перевірок університету з боку державної служби з нагляду в сфері освіти і науки України.
 3. Готує електронні модулі про діяльність головного вузу (модуль збору даних для вузів (щорічний), модуль моніторингу ВНЗ України (щорічний)).
 4. Здійснює підготовку пакету документів для участі в конкурсі на розміщення державного завдання на підготовку фахівців (контрольні цифри прийому).
 5. Готує документи на акредитацію напрямів та спеціальностей в незалежних агентствах.
 6. Бере участь у розробці та впровадженні заходів щодо підвищення якості освіти освітніх програм, забезпеченню його відповідності сучасному рівню розвитку науки, потребам ринку, вимогам державних освітніх стандартів.
 7. Бере участь у розробці та впровадженні нормативів, показників, що регламентують якість освіти, найбільш ефективних методів контролю.
 8. Бере участь у роботі з внутрішнього аудиту освітньої діяльності університету.
 9. Аналізує інформацію про діяльність університету на предмет виконання ліцензійних та акредитаційних показників.
 10. Вивчає причини, що викликають погіршення ліцензійних та акредитаційних показників.
 11. Готує висновки щодо виконання акредитаційних показників на підставі щорічних даних у модуль збору даних для вузів.
 12. Бере участь у роботі з формування звітів про самообстеження якості навчальної роботи та університету в цілому.
 13. Вивчає досвід вітчизняних та зарубіжних незалежних агенцій.
 14. Приймає участь у розробці стандартів організації.
 15. Бере участь у роботі з аналізу результатів моніторингу діяльності університету.
 16. Бере участь у роботі методичних конференцій і семінарів з питань управління якістю освіти.
 17. Бере участь у роботі зі створення методичних посібників і рекомендацій у частині ліцензування й акредитації освітніх програм.
 18. Дотримується встановленої в університеті субординації, правил ділового спілкування і норми службового етикету.
 19. _________________________________________________________________.
 20. _________________________________________________________________.


III. Права

Провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації має право:
 1. Подавати на розгляд начальника управління якості університету пропозиції щодо поліпшення роботи відділу ліцензування та акредитації.
 2. Отримувати від керівників та спеціалістів структурних підрозділів університету інформацію, необхідну для здійснення діяльності відділу ліцензування та акредитації.
 3. Вимагати від керівництва університету сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 4. Брати участь у загальних зборах трудового колективу та вносити свої пропозиції.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Провідний спеціаліст відділу ліцензування та акредитації несе відповідальність за:
 1. Невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених цією інструкцією.
 2. Розголошення відомостей, що становлять державну, службову та комерційну таємницю.
 3. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 4. Невикористання наданих посадових прав.
 5. Недотримання зобов'язань у сфері якості та вимог системи якості.
 6. Недотримання термінів виконання документів, завдань та доручень керівництва.
 7. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция ведущего специалиста отдела лицензирования и аккредитации (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации Резюме ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации Работа ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации в Киеве Резюме ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации в Киеве Работа ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации в Днепре Резюме ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации в Днепре Работа ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации во Львове Резюме ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации во Львове Работа ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации в Одессе Резюме ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации в Одессе Работа ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации в Харькове Резюме ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: вагранщик 2-го разряда
Должностная инструкция: вагранщик 3-го разряда
Должностная инструкция: вагранщик 4-го разряда
Должностная инструкция: вагранщик 5-го разряда
Должностная инструкция: вагранщик 6-го разряда
Должностная инструкция: вальщик леса
Должностная инструкция: веб-дизайнер отдела интернет-маркетинга
Должностная инструкция: веб-мастер (web-мастер)
Должностная инструкция: ведущий бухгалтер
Должностная инструкция: ведущий инженер
Должностная инструкция: ведущий инженер ОГМ
Должностная инструкция: ведущий менеджер отдела оптовых продаж
Должностная инструкция: ведущий научный сотрудник
Должностная инструкция: ведущий программ радиостанции
Должностная инструкция: ведущий специалист банка
Должностная инструкция: ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации
Должностная инструкция: ведущий эфира
Должностная инструкция: ведущий юрисконсульт юридического отдела
Должностная инструкция: верстальщик
Должностная инструкция: весовщик
Должностная инструкция: весовщик
Должностная инструкция: ветеринарный врач
Должностная инструкция: ветеринарный фельдшер
Должностная инструкция: видеоинженер
Должностная инструкция: видеоинженер отдела творческих программ
Должностная инструкция: видеоинженер эфирной службы
Должностная инструкция: видеооператор
Должностная инструкция: визажист
Должностная инструкция: визажист
Должностная инструкция: внутренний аудитор
Должностная инструкция: водитель автобуса
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу