Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «вальщик леса». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Другие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: вальщик леса на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Другие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: вальщик леса (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВАЛЬЩИКА ЛІСУ


I. Загальні положення
 1. Вальщик лісу відноситься до категорії технічних виконавців.
 2. Вальщик лісу призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника лісопункту.
 3. Вальщик лісу підпорядковується безпосередньо майстру лісосіки, начальнику лісопункту.
 4. Вальщик лісу повинен знати:
  - устрій і правила експлуатації бензомоторних пил різних типів і валочного гідравлічного клина;
  - правила і схеми організації механізованої розробки лісосік;
  - правила добору дерев для рубання;
  - технічні вимоги до сортиментів, що заготовлюються;
  - способи раціонального оброблення хлистів на сортименти;
  - раціональні прийоми виконання комплексу робіт з валки дерев, обрізки суків, розмітці і розкряжівці хлистів, підгортанню сортиментів;
  - стандарти і технічні умови на лісоматеріали;
  - правила заточування пильних ланцюгів і іншого інструмента, що ріже;
  - правила підготовки робочих місць на лісосіці;
  - вимоги до використання засобів захисту;
  - способи і прийоми безпечного виконання робіт;
  - порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;
  - правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни, пожежної безпеки.
 5. На посаду вальщика лісу призначається особа, яка має початкову професійну освіту та пройшла підготовку на робочому місці. Без вимог до стажу роботи.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Вальщик лісу перед початком робочого дня:
  - проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди;
  - проходить у встановленому порядку інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;
  - одержує виробниче завдання, знайомиться з технологічною картою провадження робіт;
  - перевіряє справність інструментів і пристосувань;
  - перевіряє наявність засобів надання першої долікарської допомоги.
 2. У процесі роботи вальщик лісу:
  - виконує тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений до роботи;
  - дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;
  - використовує спецодяг, спецвзуття й інші засоби індивідуального захисту;
  - одержує вказівки від безпосереднього керівника по виконанню завдання, безпечним прийомам і методам виробництва роботи;
  - дотримує правила використання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів, способи і прийоми безпечного виконання робіт;
  - знайомиться з робочою зоною виробництва роботи, позначає її попереджуючими і знаками, що забороняють;
  - дбайливо відноситься до деревини коштовних порід і ділового використання;
  - проводить технічне обслуговування і поточний ремонт бензомоторних пил різних типів, валочного гідравлічного клина й іншого допоміжного інструмента, заміну пильних ланцюгів, очищення, змащення і заправлення паливом; - негайно доводить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;
  - надає першу (долікарську) допомогу потерпілим при травмуванні, отруєнні в аварійних ситуаціях і раптовому захворюванні.
 3. Протягом робочого дня вальщик лісу:
  - здійснює валку дерев, заготівлю хмизу, дров і інших сортиментів із дрібного лісу і чагарнику бензомоторними пилками різних типів відповідно до встановлених стандартів і технічних умов;
  - підготовляє робоче місце біля дерев, що спилюються, при одиночної валці дерев;
  - робить спилювання дерев і пнів запідлице з землею при виконанні підготовчих робіт на прокладці трелювальних волоків, лісовозних вусів до лісосік, пристрої лісовантажних пунктів і верхніх складів;
  - виконує за допомогою безредукторних бензомоторних пил комплекс робіт на лісосіках по одиночній валці дерев, обрізці суків, розмітці, розкряжівці хлистів і підгортанню сортиментів.
 4. Вальщик лісу наприкінці робочого дня:
  - очищає від бруду і залишків деревини бензопилу і додаткові пристосування;
  - знімає і промиває пильний ланцюг, сітку карбюратора і вентилятора;
  - розміщає пилку й інструменти на збереження або підготовляє їх до транспортування;
  - перевіряє наявність підпиляних, але не приземлених, завислих дерев, приземляє їх за допомогою трактора;
  - видаляє бруд зі спецодягу і взуття, при необхідності поміщає на сушіння і збереження;
  - виконує гігієнічні процедури, робить огляд (самоогляд), переконується у відсутності на тілі й одязі кліщів, видаляє їх при наявності.
 5. Отримує у сестри-господині і забезпечує зберігання й використання за призначенням білизну, мийні засоби і господарський реманент.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


III. Права

Вальщик лісу має право:
 1. знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.
 2. подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.
 3. в межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.
 4. запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 5. залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).
 6. вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Вальщик лісу несе відповідальність за:
 1. неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України
 2. правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.
 3. завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция вальщика леса (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 15 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа вальщик леса Резюме вальщик леса Работа вальщик леса в Киеве Резюме вальщик леса в Киеве Работа вальщик леса в Днепре Резюме вальщик леса в Днепре Работа вальщик леса во Львове Резюме вальщик леса во Львове Работа вальщик леса в Одессе Резюме вальщик леса в Одессе Работа вальщик леса в Харькове Резюме вальщик леса в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: врач-торакальный хирург
Должностная инструкция: врач-уролог
Должностная инструкция: врач-физиотерапевт
Должностная инструкция: врач-фтизиатр
Должностная инструкция: врач-хирург
Должностная инструкция: врач-эндокринолог
Должностная инструкция: врач-эндоскопист
Должностная инструкция: выпускающий оператор эфира
Должностная инструкция: выпускающий редактор
Должностная инструкция: вязальщица трикотажных изделий и полотна
Должностная инструкция: вагранщик 2-го разряда
Должностная инструкция: вагранщик 3-го разряда
Должностная инструкция: вагранщик 4-го разряда
Должностная инструкция: вагранщик 5-го разряда
Должностная инструкция: вагранщик 6-го разряда
Должностная инструкция: вальщик леса
Должностная инструкция: веб-дизайнер отдела интернет-маркетинга
Должностная инструкция: веб-мастер (web-мастер)
Должностная инструкция: ведущий бухгалтер
Должностная инструкция: ведущий инженер
Должностная инструкция: ведущий инженер ОГМ
Должностная инструкция: ведущий менеджер отдела оптовых продаж
Должностная инструкция: ведущий научный сотрудник
Должностная инструкция: ведущий программ радиостанции
Должностная инструкция: ведущий специалист банка
Должностная инструкция: ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации
Должностная инструкция: ведущий эфира
Должностная инструкция: ведущий юрисконсульт юридического отдела
Должностная инструкция: верстальщик
Должностная инструкция: весовщик
Должностная инструкция: весовщик
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу