Укр | Рус


Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «вальщик леса». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Другие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: вальщик леса на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Другие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: вальщик леса (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВАЛЬЩИКА ЛІСУ


I. Загальні положення
 1. Вальщик лісу відноситься до категорії технічних виконавців.
 2. Вальщик лісу призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства за поданням начальника лісопункту.
 3. Вальщик лісу підпорядковується безпосередньо майстру лісосіки, начальнику лісопункту.
 4. Вальщик лісу повинен знати:
  - устрій і правила експлуатації бензомоторних пил різних типів і валочного гідравлічного клина;
  - правила і схеми організації механізованої розробки лісосік;
  - правила добору дерев для рубання;
  - технічні вимоги до сортиментів, що заготовлюються;
  - способи раціонального оброблення хлистів на сортименти;
  - раціональні прийоми виконання комплексу робіт з валки дерев, обрізки суків, розмітці і розкряжівці хлистів, підгортанню сортиментів;
  - стандарти і технічні умови на лісоматеріали;
  - правила заточування пильних ланцюгів і іншого інструмента, що ріже;
  - правила підготовки робочих місць на лісосіці;
  - вимоги до використання засобів захисту;
  - способи і прийоми безпечного виконання робіт;
  - порядок повідомлення керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;
  - правила надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при травмуванні, отруєнні і раптовому захворюванні;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - правила охорони праці, виробничої санітарії й особистої гігієни, пожежної безпеки.
 5. На посаду вальщика лісу призначається особа, яка має початкову професійну освіту та пройшла підготовку на робочому місці. Без вимог до стажу роботи.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Вальщик лісу перед початком робочого дня:
  - проходить у встановленому порядку періодичні медичні огляди;
  - проходить у встановленому порядку інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;
  - одержує виробниче завдання, знайомиться з технологічною картою провадження робіт;
  - перевіряє справність інструментів і пристосувань;
  - перевіряє наявність засобів надання першої долікарської допомоги.
 2. У процесі роботи вальщик лісу:
  - виконує тільки ту роботу, по якій проінструктований і допущений до роботи;
  - дотримує вимоги особистої гігієни і виробничої санітарії;
  - використовує спецодяг, спецвзуття й інші засоби індивідуального захисту;
  - одержує вказівки від безпосереднього керівника по виконанню завдання, безпечним прийомам і методам виробництва роботи;
  - дотримує правила використання технологічного устаткування, пристосувань і інструментів, способи і прийоми безпечного виконання робіт;
  - знайомиться з робочою зоною виробництва роботи, позначає її попереджуючими і знаками, що забороняють;
  - дбайливо відноситься до деревини коштовних порід і ділового використання;
  - проводить технічне обслуговування і поточний ремонт бензомоторних пил різних типів, валочного гідравлічного клина й іншого допоміжного інструмента, заміну пильних ланцюгів, очищення, змащення і заправлення паливом; - негайно доводить до відома безпосереднього керівника про всі недоліки, виявлені під час роботи;
  - надає першу (долікарську) допомогу потерпілим при травмуванні, отруєнні в аварійних ситуаціях і раптовому захворюванні.
 3. Протягом робочого дня вальщик лісу:
  - здійснює валку дерев, заготівлю хмизу, дров і інших сортиментів із дрібного лісу і чагарнику бензомоторними пилками різних типів відповідно до встановлених стандартів і технічних умов;
  - підготовляє робоче місце біля дерев, що спилюються, при одиночної валці дерев;
  - робить спилювання дерев і пнів запідлице з землею при виконанні підготовчих робіт на прокладці трелювальних волоків, лісовозних вусів до лісосік, пристрої лісовантажних пунктів і верхніх складів;
  - виконує за допомогою безредукторних бензомоторних пил комплекс робіт на лісосіках по одиночній валці дерев, обрізці суків, розмітці, розкряжівці хлистів і підгортанню сортиментів.
 4. Вальщик лісу наприкінці робочого дня:
  - очищає від бруду і залишків деревини бензопилу і додаткові пристосування;
  - знімає і промиває пильний ланцюг, сітку карбюратора і вентилятора;
  - розміщає пилку й інструменти на збереження або підготовляє їх до транспортування;
  - перевіряє наявність підпиляних, але не приземлених, завислих дерев, приземляє їх за допомогою трактора;
  - видаляє бруд зі спецодягу і взуття, при необхідності поміщає на сушіння і збереження;
  - виконує гігієнічні процедури, робить огляд (самоогляд), переконується у відсутності на тілі й одязі кліщів, видаляє їх при наявності.
 5. Отримує у сестри-господині і забезпечує зберігання й використання за призначенням білизну, мийні засоби і господарський реманент.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


III. Права

Вальщик лісу має право:
 1. знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.
 2. подавати пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.
 3. в межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов'язків і вносити пропозиції по їх усуненню.
 4. запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 5. залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).
 6. вимагати від керівництва підприємства, свого безпосереднього керівника надання допомоги у виконанні обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Вальщик лісу несе відповідальність за:
 1. неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - у межах, визначених чинним трудовим законодавством України
 2. правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.
 3. завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция вальщика леса (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 15 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа вальщик леса Резюме вальщик леса Работа вальщик леса в Киеве Резюме вальщик леса в Киеве Работа вальщик леса в Днепре Резюме вальщик леса в Днепре Работа вальщик леса во Львове Резюме вальщик леса во Львове Работа вальщик леса в Одессе Резюме вальщик леса в Одессе Работа вальщик леса в Харькове Резюме вальщик леса в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове

Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: врач-торакальный хирург
Должностная инструкция: врач-уролог
Должностная инструкция: врач-физиотерапевт
Должностная инструкция: врач-фтизиатр
Должностная инструкция: врач-хирург
Должностная инструкция: врач-эндокринолог
Должностная инструкция: врач-эндоскопист
Должностная инструкция: выпускающий оператор эфира
Должностная инструкция: выпускающий редактор
Должностная инструкция: вязальщица трикотажных изделий и полотна
Должностная инструкция: вагранщик 2-го разряда
Должностная инструкция: вагранщик 3-го разряда
Должностная инструкция: вагранщик 4-го разряда
Должностная инструкция: вагранщик 5-го разряда
Должностная инструкция: вагранщик 6-го разряда
Должностная инструкция: вальщик леса
Должностная инструкция: веб-дизайнер отдела интернет-маркетинга
Должностная инструкция: веб-мастер (web-мастер)
Должностная инструкция: ведущий бухгалтер
Должностная инструкция: ведущий инженер
Должностная инструкция: ведущий инженер ОГМ
Должностная инструкция: ведущий менеджер отдела оптовых продаж
Должностная инструкция: ведущий научный сотрудник
Должностная инструкция: ведущий программ радиостанции
Должностная инструкция: ведущий специалист банка
Должностная инструкция: ведущий специалист отдела лицензирования и аккредитации
Должностная инструкция: ведущий эфира
Должностная инструкция: ведущий юрисконсульт юридического отдела
Должностная инструкция: верстальщик
Должностная инструкция: весовщик
Должностная инструкция: весовщик
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу