Укр | Рус


Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «инженер технического надзора». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: инженер технического надзора на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: инженер технического надзора (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає обов'язки, права і відповідальність інженера технічного нагляду.
 2. Інженер технічного нагляду відноситься до категорії фахівців, призначається на посаду для організації технічного нагляду.
 3. Рішення про призначення на посаду інженера технічного нагляду і про звільнення з посади приймається генеральним директором за поданням головного інженера.
 4. На посаду інженера технічного нагляду призначається особа, що має вищу професійну освіту і стаж роботи на посаді інженера з нагляду за будівництвом II категорії не менше трьох років.
 5. Інженер технічного нагляду у своїй діяльності керується:
  - діючими нормативно-технічними документами;
  - статутом організації, локальними нормативними актами, нормативними та розпорядчими документами, що видаються керівником організації;
  - цією посадовою інструкцією.
 6. Інженер технічного нагляду повинен знати:
  - закони та інші нормативні правові акти в області проектування, використання та охорони надр і навколишнього середовища;
  - організаційно-розпорядчі документи та методичні матеріали, що стосуються виконання будівельно-монтажних робіт;
  - перспективи технічного розвитку організації;
  - технічні умови і графіки виконання будівельно-монтажних робіт;
  - стандарти, технічні умови на будівельні матеріали, деталі, конструкції;
  - будівельні норми і правила;
  - основи технології виробництва і способи ведення будівельно-монтажних робіт;
  - порядок приймання об'єктів, закінчених будівництвом;
  - методи контролю якості об'єктів;
  - порядок оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації;
  - будівельні матеріали, вироби, конструкції;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління, законодавство про охорону навколишнього середовища;
  - організацію і планування робіт;
  - умови монтажу і технічної експлуатації устаткування;
  - методи проведення технічних розрахунків;
  - сучасні технічні засоби виконання обчислювальних робіт;
  - вимоги організації праці;
  - основи стандартизації, документообігу (в тому числі електронного);
  - стандартний пакет офісних програм, спеціальні програми для побудови графіків, креслень, кошторисів;
  - технічну та розмовну англійську мову;
  - економіку, трудове законодавство, організацію праці та організацію виробництва;
  - чинні положення з оплати праці;
  - правила з охорони праці, охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії і пожежної безпеки.
 7. Інженер технічного нагляду підпорядковується головному інженеру.
 8. На час відсутності інженера технічного нагляду (відпустка, хвороба тощо) його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Аналізує досвід реалізації проектів організації та конкурентів, причини труднощів і невдач (зриви термінів і погіршення якості), дані про експлуатацію об'єктів проектування.
 2. Веде облік закінчених будівельно-монтажних робіт і готує необхідні дані для складання звітності про виконання планів капітального будівництва.
 3. Вживає заходів щодо попередження та усунення браку.
 4. Контролює якість усунення будівельними організаціями недоробок, дефектів у встановлені комісією терміни.
 5. Контролює хід виконання планів капітального будівництва, відповідність об'ємів, термінів і якості будівельно-монтажних робіт, а також якості застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій затвердженій проектно-кошторисної документації, робочим кресленням, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці.
 6. Здійснює від імені замовника технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт і приймання закінчених об'єктів від підрядних будівельних організацій, технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об'єктів.
 7. Оформлює необхідну технічну документацію.
 8. Бере участь у розгляді та узгодженні змін проектних рішень, які виникають в ході будівництва, оперативно вирішує питання по заміні при необхідності матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних об'єктів).
 9. Бере участь у роботі комісій з приймання будівельних об'єктів і здачі їх в експлуатацію.
 10. Бере участь у вирішенні питань про внесення у проекти змін у зв'язку з впровадженням більш прогресивних технологічних процесів, об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, що забезпечують зниження вартості і поліпшення техніко-економічних показників об'єктів будівництва і реконструкції.
 11. Представляє організацію при спільній роботі з іншими проектними та архітектурними організаціями, з представниками замовника в межах своєї компетенції.
 12. Вносить пропозиції щодо оптимізації роботи.
 13. Узагальнює і заносить до баз даних результати роботи.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер технічного нагляду має право:
 1. На всі передбачені законодавством соціальні гарантії.
 2. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків та здійсненні прав.
 3. Вимагати створення умов для виконання службових обов'язків, у тому числі надання необхідного обладнання, інвентарю.
 4. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 5. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо поліпшення організації і вдосконалення методів виконуваної ним роботи.
 6. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер технічного нагляду несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция инженера технического надзора (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа инженер технического надзора Резюме инженер технического надзора Работа инженер технического надзора в Киеве Резюме инженер технического надзора в Киеве Работа инженер технического надзора в Днепре Резюме инженер технического надзора в Днепре Работа инженер технического надзора во Львове Резюме инженер технического надзора во Львове Работа инженер технического надзора в Одессе Резюме инженер технического надзора в Одессе Работа инженер технического надзора в Харькове Резюме инженер технического надзора в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове

Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по пожарной безопасности
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе І категории
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе ІІ категории
Должностная инструкция: инженер по расчетам с потребителями
Должностная инструкция: инженер по стандартизации и качеству
Должностная инструкция: инженер по строительству
Должностная инструкция: инженер по технике безопасности и энергохозяйству
Должностная инструкция: инженер по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества
Должностная инструкция: инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка
Должностная инструкция: инженер по электрификации сельскохозяйственного предприятия
Должностная инструкция: инженер производственно-технического отдела
Должностная инструкция: инженер технического надзора
Должностная инструкция: инженер технического надзора
Должностная инструкция: инженер технического отдела
Должностная инструкция: инженер школы
Должностная инструкция: инженер-гидротехник
Должностная инструкция: инженер-конструктор (конструктор)
Должностная инструкция: инженер-лаборант
Должностная инструкция: инженер-механик
Должностная инструкция: инженер-программист
Должностная инструкция: инженер-проектировщик
Должностная инструкция: инженер-проектировщик
Должностная инструкция: инженер-проектировщик в строительстве
Должностная инструкция: инженер-регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Должностная инструкция: инженер-системотехник
Должностная инструкция: инженер-сметчик
Должностная инструкция: инженер-сметчик
Должностная инструкция: инженер-технолог (технолог)
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу