Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «инженер технического надзора». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: инженер технического надзора на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: инженер технического надзора (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає обов'язки, права і відповідальність інженера технічного нагляду.
 2. Інженер технічного нагляду відноситься до категорії фахівців, призначається на посаду для організації технічного нагляду.
 3. Рішення про призначення на посаду інженера технічного нагляду і про звільнення з посади приймається генеральним директором за поданням головного інженера.
 4. На посаду інженера технічного нагляду призначається особа, що має вищу професійну освіту і стаж роботи на посаді інженера з нагляду за будівництвом II категорії не менше трьох років.
 5. Інженер технічного нагляду у своїй діяльності керується:
  - діючими нормативно-технічними документами;
  - статутом організації, локальними нормативними актами, нормативними та розпорядчими документами, що видаються керівником організації;
  - цією посадовою інструкцією.
 6. Інженер технічного нагляду повинен знати:
  - закони та інші нормативні правові акти в області проектування, використання та охорони надр і навколишнього середовища;
  - організаційно-розпорядчі документи та методичні матеріали, що стосуються виконання будівельно-монтажних робіт;
  - перспективи технічного розвитку організації;
  - технічні умови і графіки виконання будівельно-монтажних робіт;
  - стандарти, технічні умови на будівельні матеріали, деталі, конструкції;
  - будівельні норми і правила;
  - основи технології виробництва і способи ведення будівельно-монтажних робіт;
  - порядок приймання об'єктів, закінчених будівництвом;
  - методи контролю якості об'єктів;
  - порядок оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації;
  - будівельні матеріали, вироби, конструкції;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління, законодавство про охорону навколишнього середовища;
  - організацію і планування робіт;
  - умови монтажу і технічної експлуатації устаткування;
  - методи проведення технічних розрахунків;
  - сучасні технічні засоби виконання обчислювальних робіт;
  - вимоги організації праці;
  - основи стандартизації, документообігу (в тому числі електронного);
  - стандартний пакет офісних програм, спеціальні програми для побудови графіків, креслень, кошторисів;
  - технічну та розмовну англійську мову;
  - економіку, трудове законодавство, організацію праці та організацію виробництва;
  - чинні положення з оплати праці;
  - правила з охорони праці, охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії і пожежної безпеки.
 7. Інженер технічного нагляду підпорядковується головному інженеру.
 8. На час відсутності інженера технічного нагляду (відпустка, хвороба тощо) його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Аналізує досвід реалізації проектів організації та конкурентів, причини труднощів і невдач (зриви термінів і погіршення якості), дані про експлуатацію об'єктів проектування.
 2. Веде облік закінчених будівельно-монтажних робіт і готує необхідні дані для складання звітності про виконання планів капітального будівництва.
 3. Вживає заходів щодо попередження та усунення браку.
 4. Контролює якість усунення будівельними організаціями недоробок, дефектів у встановлені комісією терміни.
 5. Контролює хід виконання планів капітального будівництва, відповідність об'ємів, термінів і якості будівельно-монтажних робіт, а також якості застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій затвердженій проектно-кошторисної документації, робочим кресленням, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці.
 6. Здійснює від імені замовника технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт і приймання закінчених об'єктів від підрядних будівельних організацій, технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об'єктів.
 7. Оформлює необхідну технічну документацію.
 8. Бере участь у розгляді та узгодженні змін проектних рішень, які виникають в ході будівництва, оперативно вирішує питання по заміні при необхідності матеріалів, виробів, конструкцій (без зниження якості будівельних об'єктів).
 9. Бере участь у роботі комісій з приймання будівельних об'єктів і здачі їх в експлуатацію.
 10. Бере участь у вирішенні питань про внесення у проекти змін у зв'язку з впровадженням більш прогресивних технологічних процесів, об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, що забезпечують зниження вартості і поліпшення техніко-економічних показників об'єктів будівництва і реконструкції.
 11. Представляє організацію при спільній роботі з іншими проектними та архітектурними організаціями, з представниками замовника в межах своєї компетенції.
 12. Вносить пропозиції щодо оптимізації роботи.
 13. Узагальнює і заносить до баз даних результати роботи.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер технічного нагляду має право:
 1. На всі передбачені законодавством соціальні гарантії.
 2. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків та здійсненні прав.
 3. Вимагати створення умов для виконання службових обов'язків, у тому числі надання необхідного обладнання, інвентарю.
 4. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 5. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо поліпшення організації і вдосконалення методів виконуваної ним роботи.
 6. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер технічного нагляду несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция инженера технического надзора (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа инженер технического надзора Резюме инженер технического надзора Работа инженер технического надзора в Киеве Резюме инженер технического надзора в Киеве Работа инженер технического надзора в Днепре Резюме инженер технического надзора в Днепре Работа инженер технического надзора во Львове Резюме инженер технического надзора во Львове Работа инженер технического надзора в Одессе Резюме инженер технического надзора в Одессе Работа инженер технического надзора в Харькове Резюме инженер технического надзора в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по пожарной безопасности
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе І категории
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе ІІ категории
Должностная инструкция: инженер по расчетам с потребителями
Должностная инструкция: инженер по стандартизации и качеству
Должностная инструкция: инженер по строительству
Должностная инструкция: инженер по технике безопасности и энергохозяйству
Должностная инструкция: инженер по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества
Должностная инструкция: инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка
Должностная инструкция: инженер по электрификации сельскохозяйственного предприятия
Должностная инструкция: инженер производственно-технического отдела
Должностная инструкция: инженер технического надзора
Должностная инструкция: инженер технического надзора
Должностная инструкция: инженер технического отдела
Должностная инструкция: инженер школы
Должностная инструкция: инженер-гидротехник
Должностная инструкция: инженер-конструктор (конструктор)
Должностная инструкция: инженер-лаборант
Должностная инструкция: инженер-механик
Должностная инструкция: инженер-программист
Должностная инструкция: инженер-проектировщик
Должностная инструкция: инженер-проектировщик
Должностная инструкция: инженер-проектировщик в строительстве
Должностная инструкция: инженер-регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Должностная инструкция: инженер-системотехник
Должностная инструкция: инженер-сметчик
Должностная инструкция: инженер-сметчик
Должностная инструкция: инженер-технолог (технолог)
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу