Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «инженер по стандартизации и качеству». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: инженер по стандартизации и качеству на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: инженер по стандартизации и качеству (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЯКОСТІ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональна обов’язки, права і відповідальність інженера із стандартизації та якості.
 2. Інженер із стандартизації та якості належить до професійної групи “Професіонали”.
 3. Інженер із стандартизації та якості проводить роботи по функціонуванню і вдосконаленню системи управління якістю в рамках своєї компетенції.
 4. Призначення на посаду інженера із стандартизації та якості та звільнення з неї здійснюється наказом генерального директора за поданням представника керівництва з якості з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 5. В своїй роботі інженер із стандартизації та якості підпорядковується з питань функціонування системи управління якістю та безпечністю безпосередньо представнику керівництва з якості.
 6. На період тимчасової відсутності інженера із стандартизації та якості виконання його службових обов'язків покладається на посадову особу, визначену наказом генерального директора.
 7. В своїй роботі інженер із стандартизації та якості керується:
  - діючим законодавством України;
  - наказами та розпорядженнями генерального директора;
  - діючою нормативною документацією в сфері виробництва продукції підприємства;
  - державними стандартами і стандартами ISO серії 9000;
  - документацією системи управління якістю;
  - цією посадовою інструкцією.
 8. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).
  - Без вимог до стажу роботи.
 9. Інженер із стандартизації та якості повинен знати:
  - Державні стандарти в сфері якості та безпечності харчових продуктів та стандарти ISO серії 9000.
  - Нормативну документацію в сфері виробництва продукції організації.
  - Порядок пред'явлення і розгляду рекламацій щодо невідповідної продукції.
  - Закон України „Про безпечність та якість харчових продуктів" та інші нормативні акти.
  - Основи трудового законодавства.
  - Діючі нормативно-правові акти з охорони праці, з заходів протипожежної безпеки та промсанітарії.
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  - Норми ділової поведінки та етики професійних відносин.
  - Інструкцію з надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках.
  - Свою посадову інструкцію.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Координує роботу та бере участь у розробленні, впровадженні і вдосконаленні процесів системи управління якістю.
 2. Координує роботи по функціонуванню системи управління якістю.
 3. Бере участь у проведенні навчання і консультацій співробітників з питань розробки, функціонування та удосконалення системи управління якістю та безпечністю.
 4. Приймає участь у розгляді та аналізі рекламацій щодо якості продукції, підготовці висновків і проведенні листування за результатами розгляду.
 5. Вивчає причини, що викликають виготовлення невідповідної продукції, бере участь у розробленні та впровадженні заходів по їх усуненню.
 6. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід з розроблення і вдосконалення системи управління якістю та безпечністю.
 7. Приймає участь у координації діяльності групи внутрішніх аудиторів, розробленні графіків внутрішніх аудитів і проводить аудити у відповідності з цими графіками.
 8. Здійснює контакти із зовнішніми аудиторами під час організації та проведення зовнішніх аудитів.
 9. Здійснює контакти з консалтинговими організаціями в галузі системи управління якістю та безпечністю.
 10. Приймає участь в реалізації всіх процесів системи управління якістю та безпечністю.
 11. Забезпечує максимальну об'єктивність та достовірність результатів роботи.
 12. У всіх випадках дотримується етичних норм.
 13. Дотримується трудової та виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 14. Підтримує в робочому стані документацію системи управління якістю та безпечністю та бере участь у функціонуванні процесів „Управління документацією", „Управління протоколами", "Коригувальні дії", "Запобіжні дії", "Управління невідповідною продукцією", „Внутрішні аудити".
 15. Функціональні обов’язки з охорони праці:
  - Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.
  - Вивчати, знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, з заходів протипожежної безпеки і охорони навколишнього середовища, правила безпечного поводження з оргтехнікою, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
  - Додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт на своєму робочому місці.
  - Дотримуватися оптимального режиму праці та відпочинку при роботі на персональному комп’ютері.
  - Дотримуватися вимог чинних правил безпеки для пішоходів під час руху в складських приміщеннях та на території підприємства.
  - Дотримуватися чистоти на своєму робочому місці, в приміщенні та під час перебування на території підприємства.
  - Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі).
  - Знати та вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках на виробництві.
  - Негайно доповідати керівникові та заступнику генерального директора з питань охорони праці про випадки виробничого травматизму, а також якщо Ви стали свідком виробничого травмування іншого працівника підприємства.
  - Знати та виконувати вимоги правил промсанітарії, дотримуватися правил особистої гігієни.
  - Використовувати за призначенням санітарно-побутові приміщення та шафи для зберігання одягу.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер із стандартизації та якості має право:
 1. Вимагати від працівників підприємства виконання всіх дій, які вимагаються від них документацією системи управління якістю та безпечністю.
 2. Вносити пропозиції щодо удосконалення системи управління якістю та безпечністю.
 3. В разі виникнення проблем при функціонуванні системи управління якістю та безпечністю, звертатися за сприянням безпосередньо до керівництва підприємства.
 4. Надсилати до будь-яких посадових осіб підприємства запити про інформацію, необхідну для результативного функціонування та вдосконалення системи управління якістю та безпечністю, і отримувати від них своєчасні вичерпні відповіді.
 5. Брати участь в обговорюванні та у вирішенні питань, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків.
 6. Брати участь у нарадах, конференціях, семінарах та інших заходах, пов'язаних з питаннями систем управління якістю та безпечністю.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер із стандартизації та якості несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.
 5. За порушення правил з охорони праці.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция инженера по стандартизации и качеству (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 57 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа инженер по стандартизации и качеству Резюме инженер по стандартизации и качеству Работа инженер по стандартизации и качеству в Киеве Резюме инженер по стандартизации и качеству в Киеве Работа инженер по стандартизации и качеству в Днепре Резюме инженер по стандартизации и качеству в Днепре Работа инженер по стандартизации и качеству во Львове Резюме инженер по стандартизации и качеству во Львове Работа инженер по стандартизации и качеству в Одессе Резюме инженер по стандартизации и качеству в Одессе Работа инженер по стандартизации и качеству в Харькове Резюме инженер по стандартизации и качеству в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Должностная инструкция: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по патентной и изобретательской работе
Должностная инструкция: инженер по подготовке кадров
Должностная инструкция: инженер по подготовке кадров
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по пожарной безопасности
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе І категории
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе ІІ категории
Должностная инструкция: инженер по расчетам с потребителями
Должностная инструкция: инженер по стандартизации и качеству
Должностная инструкция: инженер по строительству
Должностная инструкция: инженер по технике безопасности и энергохозяйству
Должностная инструкция: инженер по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества
Должностная инструкция: инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка
Должностная инструкция: инженер по электрификации сельскохозяйственного предприятия
Должностная инструкция: инженер производственно-технического отдела
Должностная инструкция: инженер технического надзора
Должностная инструкция: инженер технического надзора
Должностная инструкция: инженер технического отдела
Должностная инструкция: инженер школы
Должностная инструкция: инженер-гидротехник
Должностная инструкция: инженер-конструктор (конструктор)
Должностная инструкция: инженер-лаборант
Должностная инструкция: инженер-механик
Должностная инструкция: инженер-программист
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу