Укр | Рус


Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «инженер по стандартизации и качеству». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: инженер по стандартизации и качеству на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: инженер по стандартизации и качеству (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЯКОСТІ


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональна обов’язки, права і відповідальність інженера із стандартизації та якості.
 2. Інженер із стандартизації та якості належить до професійної групи “Професіонали”.
 3. Інженер із стандартизації та якості проводить роботи по функціонуванню і вдосконаленню системи управління якістю в рамках своєї компетенції.
 4. Призначення на посаду інженера із стандартизації та якості та звільнення з неї здійснюється наказом генерального директора за поданням представника керівництва з якості з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 5. В своїй роботі інженер із стандартизації та якості підпорядковується з питань функціонування системи управління якістю та безпечністю безпосередньо представнику керівництва з якості.
 6. На період тимчасової відсутності інженера із стандартизації та якості виконання його службових обов'язків покладається на посадову особу, визначену наказом генерального директора.
 7. В своїй роботі інженер із стандартизації та якості керується:
  - діючим законодавством України;
  - наказами та розпорядженнями генерального директора;
  - діючою нормативною документацією в сфері виробництва продукції підприємства;
  - державними стандартами і стандартами ISO серії 9000;
  - документацією системи управління якістю;
  - цією посадовою інструкцією.
 8. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).
  - Без вимог до стажу роботи.
 9. Інженер із стандартизації та якості повинен знати:
  - Державні стандарти в сфері якості та безпечності харчових продуктів та стандарти ISO серії 9000.
  - Нормативну документацію в сфері виробництва продукції організації.
  - Порядок пред'явлення і розгляду рекламацій щодо невідповідної продукції.
  - Закон України „Про безпечність та якість харчових продуктів" та інші нормативні акти.
  - Основи трудового законодавства.
  - Діючі нормативно-правові акти з охорони праці, з заходів протипожежної безпеки та промсанітарії.
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  - Норми ділової поведінки та етики професійних відносин.
  - Інструкцію з надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках.
  - Свою посадову інструкцію.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Координує роботу та бере участь у розробленні, впровадженні і вдосконаленні процесів системи управління якістю.
 2. Координує роботи по функціонуванню системи управління якістю.
 3. Бере участь у проведенні навчання і консультацій співробітників з питань розробки, функціонування та удосконалення системи управління якістю та безпечністю.
 4. Приймає участь у розгляді та аналізі рекламацій щодо якості продукції, підготовці висновків і проведенні листування за результатами розгляду.
 5. Вивчає причини, що викликають виготовлення невідповідної продукції, бере участь у розробленні та впровадженні заходів по їх усуненню.
 6. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід з розроблення і вдосконалення системи управління якістю та безпечністю.
 7. Приймає участь у координації діяльності групи внутрішніх аудиторів, розробленні графіків внутрішніх аудитів і проводить аудити у відповідності з цими графіками.
 8. Здійснює контакти із зовнішніми аудиторами під час організації та проведення зовнішніх аудитів.
 9. Здійснює контакти з консалтинговими організаціями в галузі системи управління якістю та безпечністю.
 10. Приймає участь в реалізації всіх процесів системи управління якістю та безпечністю.
 11. Забезпечує максимальну об'єктивність та достовірність результатів роботи.
 12. У всіх випадках дотримується етичних норм.
 13. Дотримується трудової та виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 14. Підтримує в робочому стані документацію системи управління якістю та безпечністю та бере участь у функціонуванні процесів „Управління документацією", „Управління протоколами", "Коригувальні дії", "Запобіжні дії", "Управління невідповідною продукцією", „Внутрішні аудити".
 15. Функціональні обов’язки з охорони праці:
  - Дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.
  - Вивчати, знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, з заходів протипожежної безпеки і охорони навколишнього середовища, правила безпечного поводження з оргтехнікою, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
  - Додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт на своєму робочому місці.
  - Дотримуватися оптимального режиму праці та відпочинку при роботі на персональному комп’ютері.
  - Дотримуватися вимог чинних правил безпеки для пішоходів під час руху в складських приміщеннях та на території підприємства.
  - Дотримуватися чистоти на своєму робочому місці, в приміщенні та під час перебування на території підприємства.
  - Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі).
  - Знати та вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках на виробництві.
  - Негайно доповідати керівникові та заступнику генерального директора з питань охорони праці про випадки виробничого травматизму, а також якщо Ви стали свідком виробничого травмування іншого працівника підприємства.
  - Знати та виконувати вимоги правил промсанітарії, дотримуватися правил особистої гігієни.
  - Використовувати за призначенням санітарно-побутові приміщення та шафи для зберігання одягу.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер із стандартизації та якості має право:
 1. Вимагати від працівників підприємства виконання всіх дій, які вимагаються від них документацією системи управління якістю та безпечністю.
 2. Вносити пропозиції щодо удосконалення системи управління якістю та безпечністю.
 3. В разі виникнення проблем при функціонуванні системи управління якістю та безпечністю, звертатися за сприянням безпосередньо до керівництва підприємства.
 4. Надсилати до будь-яких посадових осіб підприємства запити про інформацію, необхідну для результативного функціонування та вдосконалення системи управління якістю та безпечністю, і отримувати від них своєчасні вичерпні відповіді.
 5. Брати участь в обговорюванні та у вирішенні питань, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків.
 6. Брати участь у нарадах, конференціях, семінарах та інших заходах, пов'язаних з питаннями систем управління якістю та безпечністю.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер із стандартизації та якості несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.
 5. За порушення правил з охорони праці.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция инженера по стандартизации и качеству (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 57 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа инженер по стандартизации и качеству Резюме инженер по стандартизации и качеству Работа инженер по стандартизации и качеству в Киеве Резюме инженер по стандартизации и качеству в Киеве Работа инженер по стандартизации и качеству в Днепре Резюме инженер по стандартизации и качеству в Днепре Работа инженер по стандартизации и качеству во Львове Резюме инженер по стандартизации и качеству во Львове Работа инженер по стандартизации и качеству в Одессе Резюме инженер по стандартизации и качеству в Одессе Работа инженер по стандартизации и качеству в Харькове Резюме инженер по стандартизации и качеству в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове

Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Должностная инструкция: инженер по охране окружающей среды (эколог)
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по патентной и изобретательской работе
Должностная инструкция: инженер по подготовке кадров
Должностная инструкция: инженер по подготовке кадров
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по пожарной безопасности
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе І категории
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе ІІ категории
Должностная инструкция: инженер по расчетам с потребителями
Должностная инструкция: инженер по стандартизации и качеству
Должностная инструкция: инженер по строительству
Должностная инструкция: инженер по технике безопасности и энергохозяйству
Должностная инструкция: инженер по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества
Должностная инструкция: инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка
Должностная инструкция: инженер по электрификации сельскохозяйственного предприятия
Должностная инструкция: инженер производственно-технического отдела
Должностная инструкция: инженер технического надзора
Должностная инструкция: инженер технического надзора
Должностная инструкция: инженер технического отдела
Должностная инструкция: инженер школы
Должностная инструкция: инженер-гидротехник
Должностная инструкция: инженер-конструктор (конструктор)
Должностная инструкция: инженер-лаборант
Должностная инструкция: инженер-механик
Должностная инструкция: инженер-программист
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу