Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «инженер-проектировщик». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: инженер-проектировщик на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: инженер-проектировщик (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА-ПРОЕКТУВАЛЬНИКА


I. Загальні положення
 1. Інженер-проектувальник відноситься до категорії спеціалістів.
 2. На посаду:
  - інженера-проектувальника призначається особа, що має вищу професійну освіту без представлення вимог до стажу роботи, або середню професійну освіту та досвід роботи в проектних організаціях не менше 5 років;
  - інженера-проектувальника III категорії - особа, що має вищу професійну освіту та досвід роботи в проектних організаціях;
  - інженера-проектувальника II категорії - особа, що має вищу професійну освіту та стаж роботи на інженерно-технічних посадах, що заміняють спеціалістів з вищою професійною освітою, не менше 2 років;
  - інженера-проектувальника I категорії - особа, що має вищу професійну освіту та стаж роботи на посаді інженера-проектувальника II категорії не менше 2 років.
 3. Призначення на посаду інженера-проектувальника та звільнення з неї відбувається наказом директора організації по представленню ____________.
 4. Інженер-проектувальник повинен знати:
  - Методи проектування і проведення техніко-економічних розрахунків.
  - Принципи роботи, технології виготовлення та монтажу обладнання і конструкцій, види та властивості матеріалів.
  - Постанови, розпорядження, накази вищестоячих та інших органів, методичні та нормативні матеріали по проектуванню, будівництву та експлуатації об’єктів.
  - Стандарти, технічні умови та інші установчі матеріали по розробці та оформленню проектно-кошторисної документації.
  - Технічні засоби проектування та будівництва.
  - Основи патентоведення.
  - Передовий вітчизняний та закордонний досвід проектування та будівництва.
  - Технічні, економічні та соціальні вимоги до об’єктів, проектуються.
  - Організацію праці та виробництва.
  - Правила і норми охорони праці.
 5. Інженер-проектувальник підпорядковується безпосередньо Заступнику Директора - ГІПу.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. На основі новітніх науково-технічних досягнень, передового вітчизняного та закордонного досвіду проектування, будівництва та експлуатації об’єктів та використання засобів автоматизації проектування розробляє окремі відділи (частини) проекту.
 2. Приймає участь в підготовці завдань на розробку проектних рішень.
 3. Збирає вихідні дані для проектування, у вирішенні технічних питань по закріпленим об’єктам протягом всього періоду проектування будівництва, вводу в дію об’єкту та освоєння проектних потужностей.
 4. Пов’язує прийняті проектні рішення с проектними рішеннями по іншим розділам (частинам проекту).
 5. Проводить патентні дослідження з ціллю забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень і патентоспроможності.
 6. Забезпечує відповідність проектів, що розробляються та технічної документації стандартам, технічним вимогам та іншим нормативним документам по проектуванню і будівництву, а також завданню на їх розробку.
 7. Втілює авторський нагляд за будівництвом об’єктів, що проектуються, консультує по питанням, що входять до його компетенції.
 8. Бере участь в аналізі та узагальнені досвіду розробки проектів та їх реалізації в будівництві і на цій основі готує пропозиції про доцільність корегування прийнятих загальних та принципових проектних рішень.
 9. Приймає участь у складенні заявок на винаходи, підготовці висновків та відгуків на раціоналізаторські пропозиції, проекти стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, в роботі семінарів и конференцій.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер-проектувальник має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва організації, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по удосконаленню роботи, зв’язаної з передбаченими даною інструкцією обов’язками.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти своєму безпосередньому керівнику про всі виявленні в процесі своєї діяльності недоліках та вносити пропозиції по їх усуненню.
 4. Робити запис особисто або по дорученню керівництва організації від підрозділів організації та інших спеціалістів інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.
 5. Притягувати спеціалістів (окремих структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).
 6. Вимагати від керівництва організації допомоги у виконанні своїх посадових обов’язків та прав.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер-проектувальник несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією - в межах, діючого трудового законодавства України.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі виконання своєї діяльності - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За нанесення матеріального збитку - в межах, визначених діючим трудовим та цивільним законодавством України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция инженера-проектировщика (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 48 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа инженер-проектировщик Резюме инженер-проектировщик Работа инженер-проектировщик в Киеве Резюме инженер-проектировщик в Киеве Работа инженер-проектировщик в Днепре Резюме инженер-проектировщик в Днепре Работа инженер-проектировщик во Львове Резюме инженер-проектировщик во Львове Работа инженер-проектировщик в Одессе Резюме инженер-проектировщик в Одессе Работа инженер-проектировщик в Харькове Резюме инженер-проектировщик в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: инженер по технике безопасности и энергохозяйству
Должностная инструкция: инженер по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества
Должностная инструкция: инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка
Должностная инструкция: инженер по электрификации сельскохозяйственного предприятия
Должностная инструкция: инженер производственно-технического отдела
Должностная инструкция: инженер технического надзора
Должностная инструкция: инженер технического надзора
Должностная инструкция: инженер технического отдела
Должностная инструкция: инженер школы
Должностная инструкция: инженер-гидротехник
Должностная инструкция: инженер-конструктор (конструктор)
Должностная инструкция: инженер-лаборант
Должностная инструкция: инженер-механик
Должностная инструкция: инженер-программист
Должностная инструкция: инженер-проектировщик
Должностная инструкция: инженер-проектировщик
Должностная инструкция: инженер-проектировщик в строительстве
Должностная инструкция: инженер-регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Должностная инструкция: инженер-системотехник
Должностная инструкция: инженер-сметчик
Должностная инструкция: инженер-сметчик
Должностная инструкция: инженер-технолог (технолог)
Должностная инструкция: инженер-технолог типографии
Должностная инструкция: инженер-химик
Должностная инструкция: инженер-электроник
Должностная инструкция: инженер-электроник (электроник)
Должностная инструкция: инженер-электронщик (электронщик)
Должностная инструкция: инженер-энергетик
Должностная инструкция: инкассатор
Должностная инструкция: инспектор бюро пропусков
Должностная инструкция: инспектор военно-учетного стола администрации
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу