Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «инженер-сметчик». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: инженер-сметчик на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: инженер-сметчик (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА-КОШТОРИСНИКА


I. Загальні положення
 1. Інженер-кошторисник I категорії проектно-кошторисного відділу відноситься до категорії фахівців, прийом на роботу і звільнення яких проводиться наказом генерального директора.
 2. На посаду інженера-кошторисника I категорії призначається особа, яка має вищу технічну освіту і стаж роботи на посаді інженера-кошторисника II категорії не менше 3 років.
 3. Інженер-кошторисник I категорії підпорядковується начальнику ПКВ і через нього вирішує технічні питання з керівництвом підрозділів і підприємства.
 4. У своїй діяльності інженер-кошторисник керується:
  - положенням про ПКВ;
  - даною інструкцією;
  - будівельними нормами і правилами;
  - правилами організації ремонту енергетичного обладнання розподмереж, підстанцій, будівель і споруд;
  - правилами влаштування ел. установок;
  - правилами технічної експлуатації розподмереж та підстанцій;
  - правилами охорони електромереж;
  - типовими інструкціями з експлуатації ЛЕП, ПС та ТП;
  - інструкціями з протипожежної безпеки на енергетичних підприємствах;
  - правилами організації роботи з персоналом;
  - директивними матеріалами з питань виконуваної роботи;
  - регламентом роботи персоналу підприємства;
  - розпорядженнями, наказами, положеннями та інструкціями, що діють на підприємстві;
  - діючим законодавством, в обсязі необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків;
  - Статутом підприємства;
  - правилами внутрішнього трудового розпорядку;
  - планами робіт.
 5. Повинен знати:
  - директивні та розпорядчі документи, методичні та нормативні матеріали з питань виконуваної роботи;
  - основи трудового законодавства;
  - правила і норми охорони праці, ТБ та ПБ.
 6. На період відсутності працівника, заміщення та виконання обов'язків покладається на співробітника наказом по підприємству, з урахуванням кваліфікації, за пропозицією начальника відділу.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Складає кошторисну документацію для оформлення договорів підряду на електромонтажні, загальнобудівельні та ремонтно-експлуатаційні роботи.
 2. Складає і контролює підписання актів виконаних робіт і довідок про вартість виконаних робіт за договорами підряду на електромонтажні і загальнобудівельні роботи.
 3. Складає та контролює виконання договорів підряду на електромонтажні, загальнобудівельні та ремонтно-експлуатаційні роботи.
 4. Складає звітну документацію з питань електромонтажних, загальнобудівельних робіт і ремонтно-експлуатаційного обслуговування основних фондів підприємства.
 5. Складає і переглядає норми витрат матеріалів на електромонтажні, загальнобудівельні та ремонтно-експлуатаційні роботи.
 6. Складає звіти за формами статзвітності в розрізі сфери діяльності служби.
 7. Оформлює кошторисну документацію з прийому на баланс товариства обладнання електричних мереж.
 8. Проводить аналіз основних показників роботи товариства в обсязі діяльності відділу.
 9. Консультує з питань, що входять до його компетенції.
 10. Забезпечує відповідність кошторисної документації, що розробляється, нормативним документам.
 11. Веде проектно-кошторисний архів.
 12. Інженер-кошторисник I категорії ПКВ зобов'язаний:
  - сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, покладені на нього трудовим договором;
  - дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
  - виконувати встановлені норми праці;
  - дотримуватися вимог з охорони праці, ТБ, ПБ та забезпечення безпеки праці;
  - дбайливо ставитися до майна підприємства та інших працівників;
  - негайно повідомляти безпосередньому керівнику про виникнення ситуації, що представляє загрозу життю та здоров'ю людей, збереження майна підприємства.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер-кошторисник має право:
 1. Через начальника ПКВ вимагати від керівників підрозділів, служб своєчасного виконання затверджених планів завдань і розпоряджень керівництва, надання звітної та технічної документації.
 2. Вимагати від керівництва надання необхідної технічної документації.
 3. Давати пропозиції начальнику ПКВ про структуру та організацію служби.
 4. Через начальника ПКВ давати пропозиції керівництву підприємства про накладення стягнень на персонал за порушення виробничої та трудової дисципліни.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер-кошторисник несе відповідальність за:
 1. Виконання завдань, функцій і всіх вимог, передбачених цією інструкцією.
 2. Правильність і достовірність ведення технічної документації.
 3. Дотримання термінів погоджень документації.
 4. Виконання вимог ПТБ, ПТЕ, СНиП, посадових і виробничих інструкцій, регламенту роботи персоналу підприємства.
 5. Збиток, заподіяний підприємству некваліфікованими діями.
 6. Виконання норм чинного законодавства.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция инженера-сметчика (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 8 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа инженер-сметчик Резюме инженер-сметчик Работа инженер-сметчик в Киеве Резюме инженер-сметчик в Киеве Работа инженер-сметчик в Днепре Резюме инженер-сметчик в Днепре Работа инженер-сметчик во Львове Резюме инженер-сметчик во Львове Работа инженер-сметчик в Одессе Резюме инженер-сметчик в Одессе Работа инженер-сметчик в Харькове Резюме инженер-сметчик в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: инженер технического надзора
Должностная инструкция: инженер технического надзора
Должностная инструкция: инженер технического отдела
Должностная инструкция: инженер школы
Должностная инструкция: инженер-гидротехник
Должностная инструкция: инженер-конструктор (конструктор)
Должностная инструкция: инженер-лаборант
Должностная инструкция: инженер-механик
Должностная инструкция: инженер-программист
Должностная инструкция: инженер-проектировщик
Должностная инструкция: инженер-проектировщик
Должностная инструкция: инженер-проектировщик в строительстве
Должностная инструкция: инженер-регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Должностная инструкция: инженер-системотехник
Должностная инструкция: инженер-сметчик
Должностная инструкция: инженер-сметчик
Должностная инструкция: инженер-технолог (технолог)
Должностная инструкция: инженер-технолог типографии
Должностная инструкция: инженер-химик
Должностная инструкция: инженер-электроник
Должностная инструкция: инженер-электроник (электроник)
Должностная инструкция: инженер-электронщик (электронщик)
Должностная инструкция: инженер-энергетик
Должностная инструкция: инкассатор
Должностная инструкция: инспектор бюро пропусков
Должностная инструкция: инспектор военно-учетного стола администрации
Должностная инструкция: инспектор по кадрам
Должностная инструкция: инспектор по кадрам отдела кадров
Должностная инструкция: инспектор по контролю за техническим содержанием зданий
Должностная инструкция: инспектор по основной деятельности
Должностная инструкция: инспектор ректората
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу