Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ


I. Загальні положення
 1. Інженер з експлуатації машинно – тракторного парку належить до професійної групи «Професіонали».
 2. Призначення на посаду інженера з експлуатації машинно  - тракторного парку та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням __________________________ із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Інженер з експлуатації машинно – тракторного парку підпорядковується безпосередньо ________
 4. За відсутності інженера з експлуатації машинно – тракторного парку його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
 5. Інженер з експлуатації машинно – тракторного парку у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.
 6. Інженер з експлуатації машинно – тракторного парку  повинен знати:
  - Закони України, нормативно - правові акти Президента та Уряду України з питань сільськогосподарського виробництва;
  - накази, розпорядження та інші керівні матеріали з питань експлуатації машинно – тракторного парку;
  - призначення на основі техніко – експлуатаційні характеристики сільськогосподарських машин і устаткування, засобів технічного обслуговування;
  - правила технічної експлуатації машинно – тракторного парку;
  - правила виконання механізованих робіт;
  - основи економічних методів управління , ринкової економіки, організації праці й виробництва, оплати праці;
  - основи законодавства про працю;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та.протипожежного захисту;
 7. - На посаду провідного інженера з експлуатації машинно – тракторного парку призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації, зі стажем роботи за професією інженера з експлуатації машинно–тракторного парку I категорії – не менше 2 років;
  - На посаду інженера з експлуатації машинно – тракторного парку I категорії призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр,спеціаліст) та підвищення кваліфікації, зі стажем роботи: для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно–тракторного парку II категорії – не менше 2 років;
  - На посаду інженера з експлуатації машинно – тракторного парку II категорії призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації, зі стажем роботи за професією інженера з експлуатації машинно–тракторного парку – не менше 2 років;
  - На посаду інженера з експлуатації машинно–тракторного парку призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує правильну експлуатацію і технічне обслуговування машинно – тракторного парку, своєчасний та якісний його ремонт.
 2. Розробляє і впроваджує заходи з поліпшення експлуатації та якості ремонту та підвищення рівня технічної готовності машин й устаткування.
 3. Вивчає умови роботи сільськогосподарських машин та устаткування, окремих деталей та вузлів з метою виявлення їх передчасного спрацювання.
 4. Бере участь у розробленні планів робіт машинно – тракторного парку та його ремонту,графіків технічних обслуговувань, планів випробувань машині устаткування, а також заходів з поліпшення їх експлуатації та якості ремонтних робіт.
 5. Бере участь у складанні заявок на придбання нових тракторів, комбайнів, сільськогосподарських машин, знарядь, устаткування, запасних частин, ремонтних матеріалів.
 6. Забезпечує упровадження прогресивних методів виконання механізованих робіт, ремонтів та обслуговування  сільськогосподарської техніки, відновлення деталей, економії паливно – мастильних матеріалів.
 7. Забезпечує ведення технічної документації, обліку і документів звітності з технічної експлуатації машинно – тракторного парку, ефективне застосування чинних норм виробітку, умов оплати праці, коштів на експлуатацію машинно – тракторного парку.
 8. Контролює проведення ремонту, додержання інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування машинно – тракторного парку.
 9. Проводить роботу з підвищення рівня технічних знань механізаторів.
 10. Бере участь у впровадженні заходів з наукової організації праці, госпрозрахунку, атестації та раціоналізації робочих місць, підвищення конкурентоспроможності.
 11. Забезпечує додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер з експлуатації машинно – тракторного парку має право:
 1. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетентності повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
 5. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків..
 6. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер з експлуатації машинно – тракторного парку несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах визначених чинним адміністративним , кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция инженера по эксплуатации машинно-тракторного парка (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 15 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка Резюме инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка Работа инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка в Киеве Резюме инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка в Киеве Работа инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка в Днепре Резюме инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка в Днепре Работа инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка во Львове Резюме инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка во Львове Работа инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка в Одессе Резюме инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка в Одессе Работа инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка в Харькове Резюме инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: инженер по охране труда
Должностная инструкция: инженер по патентной и изобретательской работе
Должностная инструкция: инженер по подготовке кадров
Должностная инструкция: инженер по подготовке кадров
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по подготовке производства
Должностная инструкция: инженер по пожарной безопасности
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе І категории
Должностная инструкция: инженер по проектно-сметной работе ІІ категории
Должностная инструкция: инженер по расчетам с потребителями
Должностная инструкция: инженер по стандартизации и качеству
Должностная инструкция: инженер по строительству
Должностная инструкция: инженер по технике безопасности и энергохозяйству
Должностная инструкция: инженер по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества
Должностная инструкция: инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка
Должностная инструкция: инженер по электрификации сельскохозяйственного предприятия
Должностная инструкция: инженер производственно-технического отдела
Должностная инструкция: инженер технического надзора
Должностная инструкция: инженер технического надзора
Должностная инструкция: инженер технического отдела
Должностная инструкция: инженер школы
Должностная инструкция: инженер-гидротехник
Должностная инструкция: инженер-конструктор (конструктор)
Должностная инструкция: инженер-лаборант
Должностная инструкция: инженер-механик
Должностная инструкция: инженер-программист
Должностная инструкция: инженер-проектировщик
Должностная инструкция: инженер-проектировщик
Должностная инструкция: инженер-проектировщик в строительстве
Должностная инструкция: инженер-регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу