Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «инженер-энергетик». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: инженер-энергетик на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: инженер-энергетик (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА-ЕНЕРГЕТИКА


I. Загальні положення
 1. Інженер-енергетик належить до категорії керівників.
 2. Інженер-енергетик призначається і звільняється з займаної посади наказом директора.
 3. На посаду інженера-енергетика призначається особа яка має повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст) і стаж роботи не менше 3 роки.
 4. Інженер-енергетик повинен знати:
  - Постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, нормативні та інші керівні документи з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;
  - Правила і засоби контролю відповідності технічного стану обладнання вимогам безпечного ведення робіт;
  - Методи вивчення умов праці на робочих місцях;
  - Основні технологічні процеси виробництва продукції підприємства;
  - Організаційну структуру управління підприємством;
  - Організаційну роботи з техніки безпеки і теплотехніки;
  - Систему стандартів безпеки праці;
  - Методи та форми пропаганди інформації з теплотехніки;
  - Порядок і терміни подання звітності про виконання заходів з охорони праці і виробничої санітарії;
  - Норми і порядок забезпечення працівників спецодягом і терміни його експлуатації;
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - Норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Вивчає умови праці на робочих місцях.
 2. Організовує технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт енергетичного та природоохоронного устаткування і енергосистем, безперервне забезпечення виробництва електроенергією, парою, газом, водою та іншими видами енергії, контроль за раціональними витратами енергетичних ресурсів на підприємстві, послідовне додержання режиму енергозбереження та економії.
 3. Керує плануванням роботи електриків, розробкою графіків ремонту енергетичного устаткування і енергомереж, планів виробництва та споживання підприємством електроенергії, технологічного палива, пари, газу, води, стиснутого повітря, норм витрат і режимів споживання усіх видів енергії.
 4. Забезпечує підготовку заявок і необхідних розрахунків до них на:
  - придбання енергетичного устаткування, матеріалів, запасних запчастин,
  - відпускання підприємству енергетичної та теплової енергії і приєднання додаткової потужності до енергозабезпечуючих підприємств,
  - розробку заходів щодо зниження норм витрат енергоресурсів, упровадження нової технології, яка забезпечує надійну та безпечну роботу енергоустановок,
  - підвищення продуктивності праці.
 5. Бере участь:
  - у розробці планів перспективного розвитку енергогосподарства, підвищення ефективності виробництва,
  - у підготовці пропозицій щодо реконструкцій, технічного переоснащення підприємства, упровадження засобів комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів,
  - у розгляді проектів реконструкції та модернізації систем енергозабезпечення підприємств і його підрозділів.
 6. Забезпечує ведення технічного паспорту енергетичного господарства підприємства.
 7. Готує висновки на розроблені проекти, бере участь у випробуваннях та прийманні енергоустановок і мереж у промислову експлуатацію.
 8. Бере участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію заново збудованих об’єктів та змонтованого устаткування.
 9. Здійснює контроль за додержанням правил з охорони праці, інструкцій з експлуатації енергоустановок і використання енергоустановок та мереж.
 10. Укладає договори зі сторонніми організаціями щодо забезпечення підприємства електроенергією, парою, водою та іншими видами енергії, контролює їх виконання.
 11. Організує збереження, облік наявності та використання енергоустаткування, що знаходиться на підприємстві, а також облік і аналіз витрат електроенергії та палива, техніко-економічних показників роботи енергогосподарства, аварій та їх причин.
 12. Керує працівниками відділу і підрозділами підприємства, які здійснюють енергетичне обслуговування виробництва.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Інженер-енергетик має право:
 1. Діяти від імені відділу, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами підприємства.
 2. Перевіряти діяльність структурних підрозділів підприємства, які здійснюють енергетичне обслуговування підприємства.
 3. Брати участь у підготовці проектів, наказів, інструкцій, розпоряджень а також інших документів, пов’язаних з енергетичним обслуговуванням підприємства.
 4. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів підприємства та фахівців необхідну інформацію.
 5. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства з питань, які належать до його компетенції.
 6. Взаємодіяти з керівниками всіх структурних підрозділів підприємства з питань діяльності енергетичного господарства.
 7. В межах своєї компетенції підписувати та візитувати за своїм підписом розпорядження по підприємству з питань енергетичного обслуговування виробництва.
 8. Здійснювати відключення від мережі електропостачання електричне, теплове та інше устаткування, яке знаходиться у незадовільному стані, а також при загрозі аварій та нещасних випадках.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Інженер-енергетик несе відповідальність:
 1. За якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків.
 2. Нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства.
 3. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
 4. За здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків які містять склад злочину, за що несе відповідальність згідно норм законодавства Україна.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция инженера-энергетика (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 51 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа инженер-энергетик Резюме инженер-энергетик Работа инженер-энергетик в Киеве Резюме инженер-энергетик в Киеве Работа инженер-энергетик в Днепре Резюме инженер-энергетик в Днепре Работа инженер-энергетик во Львове Резюме инженер-энергетик во Львове Работа инженер-энергетик в Одессе Резюме инженер-энергетик в Одессе Работа инженер-энергетик в Харькове Резюме инженер-энергетик в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: инженер-механик
Должностная инструкция: инженер-программист
Должностная инструкция: инженер-проектировщик
Должностная инструкция: инженер-проектировщик
Должностная инструкция: инженер-проектировщик в строительстве
Должностная инструкция: инженер-регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Должностная инструкция: инженер-системотехник
Должностная инструкция: инженер-сметчик
Должностная инструкция: инженер-сметчик
Должностная инструкция: инженер-технолог (технолог)
Должностная инструкция: инженер-технолог типографии
Должностная инструкция: инженер-химик
Должностная инструкция: инженер-электроник
Должностная инструкция: инженер-электроник (электроник)
Должностная инструкция: инженер-электронщик (электронщик)
Должностная инструкция: инженер-энергетик
Должностная инструкция: инкассатор
Должностная инструкция: инспектор бюро пропусков
Должностная инструкция: инспектор военно-учетного стола администрации
Должностная инструкция: инспектор по кадрам
Должностная инструкция: инспектор по кадрам отдела кадров
Должностная инструкция: инспектор по контролю за техническим содержанием зданий
Должностная инструкция: инспектор по основной деятельности
Должностная инструкция: инспектор ректората
Должностная инструкция: инструктор культурно-образовательного заведения
Должностная инструкция: инструктор по вождению
Должностная инструкция: инструктор по лечебной физкультуре
Должностная инструкция: инструктор по плаванию
Должностная инструкция: инструктор по трудовой терапии
Должностная инструкция: инструктор службы по организации охраны
Должностная инструкция: инструктор учебно-тренировочного пункта
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу