Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании)». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Журналисты, переводчики».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании) на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Журналисты, переводчики». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании) (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ (ТЕЛЕКОМПАНІЇ, РАДІОКОМПАНІЇ)


I. Загальні положення
 1. Генеральний директор телерадіокомпанії безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Генерального директора телерадіокомпанії заміняє _______________.
 3. Повинен знати:
  - законодавчі та нормативні акти, постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня щодо організації діяльності теле-, радіомовлення;
  - інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарства, наукового і культурного життя в країні, області (регіоні), передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації теле-, радіомовлення;
  - технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм;
  - авторське і трудове законодавство;
  - організацію виробництва, праці і управління, основи планування та фінансування;
  - методи господарського розрахунку;
  - форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.
 4. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня — не менше 5 років.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує всіма видами діяльності телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії).
 2. Організовує і спрямовує роботу її структурних підрозділів, очолює творчу діяльність журналістських колективів компанії з удосконалення жанрів теле-, радіожурналістики, використання усіх її засобів вираження, бере особисту участь у підготовці і випуску в ефір матеріалів про найважливіші події в області (регіоні).
 3. Очолює розроблення перспективних і поточних календарно-тематичних виробничо-фінансових планів структурних підрозділів телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії), організаційно забезпечує їх збалансованість із можливостями технічних засобів та їх кількістю, матеріальними і фінансовими ресурсами.
 4. Забезпечує виконання планових показників.
 5. Здійснює постійний зв’язок із регіональними органами державного управління, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками.
 6. Укладає договори з підприємствами, організаціями і установами, контролює їх виконання.
 7. Упроваджує у повсякденну практику роботи передовий вітчизняний і зарубіжний досвід зі створення теле-, радіопрограм.
 8. Затверджує документи на оплату праці штатних і позаштатних працівників.
 9. Контролює виконання підрозділами мовлення календарно-тематичних планів.
 10. Здійснює заходи із застосування прогресивних форм організації та охорони праці, удосконалення видів і форм мовлення.
 11. Контролює раціональне використання передбачених для компанії фінансових асигнувань матеріальних і технічних ресурсів.
 12. Сприяє обміну програмами, які створено компанією, з іншими виробниками програм.
 13. Постійно дбає про забезпечення компанії кваліфікованими працівниками.
 14. Створює умови для їхнього постійного творчого зростання та підвищення кваліфікації.
 15. Забезпечує реалізацію госпрозрахункових принципів у економічній та господарській діяльності компанії.
 16. Приймає рішення щодо зарахування на роботу, звільнення та заохочення працівників, а також накладання дисциплінарних стягнень.
 17. _________________________________________________________________.
 18. _________________________________________________________________.


III. Права

Генеральний директор телерадіокомпанії має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Генеральний директор телерадіокомпанії несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция генерального директора телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 48 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании) Резюме генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании) Работа генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании) в Киеве Резюме генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании) в Киеве Работа генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании) в Днепре Резюме генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании) в Днепре Работа генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании) во Львове Резюме генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании) во Львове Работа генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании) в Одессе Резюме генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании) в Одессе Работа генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании) в Харькове Резюме генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании) в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: газовщик
Должностная инструкция: газорезчик
Должностная инструкция: газосварщик 2-го разряда
Должностная инструкция: газосварщик 3-го разряда
Должностная инструкция: газосварщик 4-го разряда
Должностная инструкция: газосварщик 5-го разряда
Должностная инструкция: газосварщик 6-го разряда
Должностная инструкция: галтовщик
Должностная инструкция: гальваник 2-го разряда
Должностная инструкция: гальваник 3-го разряда
Должностная инструкция: гальваник 4-го разряда
Должностная инструкция: гальваник 5-го разряда
Должностная инструкция: гардеробщик
Должностная инструкция: генеральный директор
Должностная инструкция: генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна)
Должностная инструкция: генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании)
Должностная инструкция: геодезист
Должностная инструкция: геолог
Должностная инструкция: гидротехник
Должностная инструкция: гидротехник
Должностная инструкция: гидротехник (оросительные и осушительные системы)
Должностная инструкция: гидротехник-исследователь
Должностная инструкция: гипнотизер, иллюзионист, фокусник
Должностная инструкция: главная медицинская сестра
Должностная инструкция: главный агроном
Должностная инструкция: главный архитектор проекта
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный врач учреждения здравоохранения
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу