Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «гидротехник-исследователь». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: гидротехник-исследователь на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: гидротехник-исследователь (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІКА-ДОСЛІДНИКА


I. Загальні положення
 1. Гідротехнік-дослідник безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Гідротехнік-дослідник виконує вказівки _______________.
 3. Гідротехнік-дослідник заміняє _______________.
 4. Гідротехніка-дослідника заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Конституцію України;
  - Водний кодекс України;
  - Закон України “Про меліорацію земель”;
  - Земельний кодекс України;
  - Закон України “Про інноваційну діяльність”, Державні будівельні норми;
  - законодавство про працю;
  - правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем;
  - постанови, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з проектування, будівництва і технічної експлуатації водогосподарських об’єктів;
  - методику наукових досліджень водогосподарських об’єктів;
  - вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання нанесенню шкоди навколишньому середовищу.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” (магістр, спеціаліст):
  для магістра — без вимог до стажу роботи;
  для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-гідротехніка — не менше 1 року.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує розроблення та упровадження інноваційних проектів у водному господарстві.
 2. Проводить патентні дослідження, організовує і здійснює проведення польових, лабораторних досліджень та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на вдосконалення існуючих та створення і упровадження інноваційних предметів праці, засобів виробництва, технологій та технологічних процесів, послуг, а також організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного та іншого характеру, які поліпшують структуру та якість виробництва.
 3. Керує проведенням вишукувальних робіт, проведенням математичної обробки одержаних результатів знімань та вимірювань, здійсненням виносу проектних розробок в натуру.
 4. Виконує і аналізує інженерні розрахунки водогосподарських об’єктів, здійснює їх конструювання та проектування, розробляє технологію процесів і документацію на їх створення, проводить патентні дослідження, експериментальні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на створення і реалізацію конкурентноспроможних технологій, продукції та послуг, а також організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного та іншого характеру, які істотно поліпшують структуру та якість виробництва, здійснює зв’язок з науково-дослідними організаціями і забезпечує проведення експериментальних робіт, спрямованих на упровадження інноваційних продуктів та удосконалення існуючих засобів виробництва і технологічних процесів.
 5. Організовує виконання технологічних процесів під час створення і функціонування водогосподарських об’єктів, розробляє і оформляє інформаційну та звітну документацію, складає дефектні відомості та зміни до технічних паспортів, вносить пропозиції щодо фінансування упровадження інноваційних проектів, бере участь у розробленні патентних та ліцензійних паспортів, замовлень на устаткування, обладнання, заявок на винаходи і промислові зразки, розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо вдосконалення конструкцій систем, технологій і організації виробництва та готує висновки щодо доцільності їх використання, розробляє бізнес-плани інноваційних проектів.
 6. Забезпечує функціонування водогосподарських об’єктів, організовує проведення поточних і аварійних ремонтів гідромеліоративних систем та споруд, організовує розроблення і оперативне коригування планів водопідготовки, водоподачі і водовідведення, забезпечує раціональний розподіл води в мережі між користувачами та функціонування технологічного обладнання, організовує разом із землекористувачами, власниками меліорованих земель розроблення та упровадження системи інженерних заходів щодо забезпечення технологічної цілісності функціонування водогосподарських об’єктів.
 7. Здійснює моніторингові роботи водогосподарських об’єктів, проводить аналіз результатів їх обстежень і розробляє заходи щодо їх удосконалення, бере участь у впровадженні інноваційних програм і проектів, інтелектуальних продуктів, виробничого обладнання, процесів, режимів і здійснює контроль за їх відповідністю до чинних стандартів і технічних умов.
 8. Бере участь у контролі за раціональним використанням і охороною та відтворенням водних ресурсів.
 9. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та вимог з охорони праці, визначає потенційно небезпечні ділянки виробництва, види виробничих процесів та елементи природного середовища, що можуть створити загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечує захист персоналу в разі їх виникнення.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Гідротехнік-дослідник має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Гідротехнік-дослідник несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция гидротехника-исследователя (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 52 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа гидротехник-исследователь Резюме гидротехник-исследователь Работа гидротехник-исследователь в Киеве Резюме гидротехник-исследователь в Киеве Работа гидротехник-исследователь в Днепре Резюме гидротехник-исследователь в Днепре Работа гидротехник-исследователь во Львове Резюме гидротехник-исследователь во Львове Работа гидротехник-исследователь в Одессе Резюме гидротехник-исследователь в Одессе Работа гидротехник-исследователь в Харькове Резюме гидротехник-исследователь в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: газосварщик 6-го разряда
Должностная инструкция: галтовщик
Должностная инструкция: гальваник 2-го разряда
Должностная инструкция: гальваник 3-го разряда
Должностная инструкция: гальваник 4-го разряда
Должностная инструкция: гальваник 5-го разряда
Должностная инструкция: гардеробщик
Должностная инструкция: генеральный директор
Должностная инструкция: генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна)
Должностная инструкция: генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании)
Должностная инструкция: геодезист
Должностная инструкция: геолог
Должностная инструкция: гидротехник
Должностная инструкция: гидротехник
Должностная инструкция: гидротехник (оросительные и осушительные системы)
Должностная инструкция: гидротехник-исследователь
Должностная инструкция: гипнотизер, иллюзионист, фокусник
Должностная инструкция: главная медицинская сестра
Должностная инструкция: главный агроном
Должностная инструкция: главный архитектор проекта
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный врач учреждения здравоохранения
Должностная инструкция: главный дизайнер
Должностная инструкция: главный диктор телевидения и радиовещания
Должностная инструкция: главный диспетчер
Должностная инструкция: главный зоотехник
Должностная инструкция: главный инженер
Должностная инструкция: главный инженер
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу