Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «гидротехник (оросительные и осушительные системы)». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: гидротехник (оросительные и осушительные системы) на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: гидротехник (оросительные и осушительные системы) (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІКА (ЗРОШУВАЛЬНІ ТА ОСУШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ)


I. Загальні положення
 1. Гiдротехнiк безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Гiдротехнiк виконує вказівки _______________.
 3. Гiдротехнiк заміняє _______________.
 4. Гiдротехнiка заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Земельний кодекс України;
  - Водний кодекс;
  - Закон України “Про меліорацію земель”;
  - Правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем;
  - постанови, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з технічної експлуатації меліоративних систем;
  - вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання нанесенню шкоди навколишньому середовищу;
  - основи геодезії, гідрології та гідрогеології, гідротехніки і гідравліки, економіку та організацію виробництва, управління технологічними процесами виробництва;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
  - безпеку життєдіяльності і захисту систем при виникненні надзвичайних ситуацій;
  - порядок і планування ремонтно-експлуатаційних робіт;
  - технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об’єктів, перспективи їх розвитку;
  - правила приймання і здавання в експлуатацію відремонтованих об’єктів;
  - оплату праці й управління;
  - законодавство про працю.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Провідний гідротехнік (зрошувальні та осушувальні системи): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією гідротехніка (зрошувальні та осушувальні системи) I категорії — не менше 2 років.

  Гідротехнік (зрошувальні та осушувальні системи) I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією гідротехніка (зрошувальні та осушувальні системи) II категорії — не менше 2 років.

  Гідротехнік (зрошувальні та осушувальні системи) II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідротехніка (зрошувальні та осушувальні системи) — не менше 2 років.

  Гідротехнік (зрошувальні та осушувальні системи): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує упровадження організаційних і технічних заходів щодо утримання в справному і працездатному стані всіх елементів меліоративної системи згідно з вимогами, передбаченими законодавчими актами та іншими нормативними документами.
 2. Організовує разом із землекористувачами, власниками меліорованих земель розроблення та упровадження системи інженерних заходів щодо забезпечення технологічної цілісності функціонування меліоративних систем.
 3. Визначає виконавців, вносить пропозиції щодо джерел фінансування робіт з нагляду, догляду за роботою систем, проведення поточного і капітального ремонтів, здійснює контроль за їх виконанням і приймає виконані роботи.
 4. Упроваджує нову техніку, прогресивні технології і засоби малої механізації для проведення ремонтно-експлуатаційних робіт.
 5. Забезпечує пропускання повеней і паводків та підготовку систем до вегетаційного сезону.
 6. Організовує раціональне водокористування на зрошувальних системах, своєчасне і безперебійне подавання води водокористувачам у зазначені строки.
 7. Упорядковує обладнання водовиділів водомірними пристроями та веде облік води, що надходить у зрошувальну систему.
 8. Сприяє організації роботи дощувальної техніки, проводить контроль за додержанням науково обґрунтованих режимів зрошення.
 9. Забезпечує умови для створення і підтримання у кореневмісному шарі на осушених землях оптимального водно-повітряного режиму.
 10. Упроваджує заходи із жорсткої економії водно-енергетичних і фінансових ресурсів за рахунок дотримання встановлених лімітів.
 11. Бере участь у роботі комісій з визначення технічного стану елементів меліоративних систем, вносить пропозиції щодо вдосконалення їх технічного рівня.
 12. Здійснює повсякденний контроль за виконанням персоналом правил технічної експлуатації елементів меліоративної мережі, контролює додержання робітниками вимог охорони праці, трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Гiдротехнiк має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Гiдротехнiк несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция гидротехника (оросительные и осушительные системы) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 51 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа гидротехник (оросительные и осушительные системы) Резюме гидротехник (оросительные и осушительные системы) Работа гидротехник (оросительные и осушительные системы) в Киеве Резюме гидротехник (оросительные и осушительные системы) в Киеве Работа гидротехник (оросительные и осушительные системы) в Днепре Резюме гидротехник (оросительные и осушительные системы) в Днепре Работа гидротехник (оросительные и осушительные системы) во Львове Резюме гидротехник (оросительные и осушительные системы) во Львове Работа гидротехник (оросительные и осушительные системы) в Одессе Резюме гидротехник (оросительные и осушительные системы) в Одессе Работа гидротехник (оросительные и осушительные системы) в Харькове Резюме гидротехник (оросительные и осушительные системы) в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: газосварщик 5-го разряда
Должностная инструкция: газосварщик 6-го разряда
Должностная инструкция: галтовщик
Должностная инструкция: гальваник 2-го разряда
Должностная инструкция: гальваник 3-го разряда
Должностная инструкция: гальваник 4-го разряда
Должностная инструкция: гальваник 5-го разряда
Должностная инструкция: гардеробщик
Должностная инструкция: генеральный директор
Должностная инструкция: генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна)
Должностная инструкция: генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании)
Должностная инструкция: геодезист
Должностная инструкция: геолог
Должностная инструкция: гидротехник
Должностная инструкция: гидротехник
Должностная инструкция: гидротехник (оросительные и осушительные системы)
Должностная инструкция: гидротехник-исследователь
Должностная инструкция: гипнотизер, иллюзионист, фокусник
Должностная инструкция: главная медицинская сестра
Должностная инструкция: главный агроном
Должностная инструкция: главный архитектор проекта
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный врач учреждения здравоохранения
Должностная инструкция: главный дизайнер
Должностная инструкция: главный диктор телевидения и радиовещания
Должностная инструкция: главный диспетчер
Должностная инструкция: главный зоотехник
Должностная инструкция: главный инженер
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу