Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна)». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Торговые специальности, продажи».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна) на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Торговые специальности, продажи». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна) (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (ГОЛОВИ, ПРЕЗИДЕНТА, ІНШОГО КЕРІВНИКА) ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ (АСОЦІАЦІЇ, КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНУ)


I. Загальні положення
 1. Генеральний директор належить до професійної групи "Керівники".
 2. Призначення на посаду генерального директора та звільнення з неї здійснюється ___________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Повинен знати:
  - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
  - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
  - категорії і види стандартів, нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі;
  - порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування, реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
  - правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я населення;
  - міжнародне торговельне право;
  - норми та документи міжнародних організацій з питань торговельної діяльності;
  - ринкову систему господарювання: кредитно-банківський та фінансовий механізми, податкову політику держави і систему страхування тощо;
  - основи організації роботи бірж та банківських установ;
  - стратегічні цілі і тактику поведінки об’єднань підприємств торгівлі на внутрішньому та зовнішніх ринках;
  - методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності;
  - методи прогнозування і розроблення стратегії розвитку об’єднання підприємств торгівлі у цілому та його складових частин;
  - сучасні комп’ютерні системи обробки даних, комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності;
  - психологічні та етичні аспекти ведення переговорів;
  - соціологію організації та психологічні аспекти діяльності трудових колективів;
  - наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня;
  - основи трудового законодавства;
  - основи загальної теорії систем кооперації і прогнозування;
  - сучасні теорії та методи стратегічного маркетингу, менеджменту, логістики;
  - основи фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку;
  - основи психології та етики в торгівлі;
  - організацію обліку та звітності;
  - державну мову та іноземні мови міжнародного спілкування;
  - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
 4. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Торгівля”.
  - Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки “Менеджмент").
  - Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: для магістра — не менше 3 років, для спеціаліста — не менше 5 років.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює управління всіма видами діяльності об’єднання підприємств торгівлі.
 2. Організує і координує роботу та взаємодію всіх підприємств об’єднання, спрямовану на одержання, збут та реалізацію товарів (продукції), обслуговування покупців, надання допоміжних та післяпродажних послуг, прискорення товаропросування, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства.
 3. Аналізує та оцінює проблеми і тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні та окремих галузей економіки.
 4. Моделює ринкові ситуації, вирішує конкретні економічні і фінансові завдання функціонування об’єднання підприємств торгівлі на внутрішньому і зовнішньому ринках.
 5. Вирішує питання діагностики та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності об’єднання в цілому, функціональних підрозділів.
 6. Розробляє рекомендації щодо вдосконалення прогнозної, аналітичної, планової, фінансової, економічної діяльності.
 7. Постійно підвищує професійну кваліфікацію.
 8. Планує час проведення робочих нарад та встановлює їх регламент.
 9. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим відповідним посадовим особам.
 10. Забезпечує впровадження економічних та адміністративних методів управління, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності господарювання.
 11. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


III. Права

Генеральний директор має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Генеральний директор несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция генерального директора (председателя, президента, другого руководителя) объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 52 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна) Резюме генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна) Работа генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна) в Киеве Резюме генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна) в Киеве Работа генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна) в Днепре Резюме генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна) в Днепре Работа генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна) во Львове Резюме генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна) во Львове Работа генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна) в Одессе Резюме генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна) в Одессе Работа генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна) в Харькове Резюме генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна) в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: грузчик (2-й разряд)
Должностная инструкция: газовщик
Должностная инструкция: газорезчик
Должностная инструкция: газосварщик 2-го разряда
Должностная инструкция: газосварщик 3-го разряда
Должностная инструкция: газосварщик 4-го разряда
Должностная инструкция: газосварщик 5-го разряда
Должностная инструкция: газосварщик 6-го разряда
Должностная инструкция: галтовщик
Должностная инструкция: гальваник 2-го разряда
Должностная инструкция: гальваник 3-го разряда
Должностная инструкция: гальваник 4-го разряда
Должностная инструкция: гальваник 5-го разряда
Должностная инструкция: гардеробщик
Должностная инструкция: генеральный директор
Должностная инструкция: генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна)
Должностная инструкция: генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании)
Должностная инструкция: геодезист
Должностная инструкция: геолог
Должностная инструкция: гидротехник
Должностная инструкция: гидротехник
Должностная инструкция: гидротехник (оросительные и осушительные системы)
Должностная инструкция: гидротехник-исследователь
Должностная инструкция: гипнотизер, иллюзионист, фокусник
Должностная инструкция: главная медицинская сестра
Должностная инструкция: главный агроном
Должностная инструкция: главный архитектор проекта
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Должностная инструкция: главный бухгалтер
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу