Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «специалист по методам расширения рынка сбыта». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: специалист по методам расширения рынка сбыта на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: специалист по методам расширения рынка сбыта (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ФАХІВЦЯ З МЕТОДІВ РОЗШИРЕННЯ РИНКУ ЗБУТУ


I. Загальні положення
 1. Фахівець з методів розширення ринку збуту безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Фахівець з методів розширення ринку збуту виконує вказівки _______________.
 3. Фахівець з методів розширення ринку збуту заміняє _______________.
 4. Фахівця з методів розширення ринку збуту заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
  - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
  - правила застосування штрих-кодів та сучасних комп’ютерних технологій у системі збуту;
  - порядок проведення оптово-промислових ярмарків;
  - кон’юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування;
  - джерела інформації про торговельну кон’юнктуру, закономірності та тенденції формування потреб населення;
  - методи прогнозування попиту на окремі групи товарів;
  - принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб споживачів;
  - основи зобов’язального та договірного права;
  - державну та міжнародну системи класифікації товарів та послуг;
  - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг й торгівлі;
  - методику та методи визначення ефективності маркетингової діяльності;
  - міжнародні правила щодо тлумачення торгових термінів “Інкотермс” ;
  - основи товарознавства; методи економічного та статистичного аналізу;
  - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
 6. Кваліфікаційні вимоги:

  Провідний фахівець з методів розширення ринку збуту: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Менеджмент"; для магістра або спеціаліста стаж роботи за професією фахівця з методів розширення ринку збуту I категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії “провідний фахівець-аналітик”.

  Фахівець з методів розширення ринку збуту I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Менеджмент"; для магістра — стаж роботи за професією фахівця з методів розширення ринку збуту II категорії не менше 1 року, для спеціаліста — не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

  Фахівець з методів розширення ринку збуту II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Менеджмент"; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією фахівця з методів розширення ринку збуту не менше 1 року, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

  Фахівець з методів розширення ринку збуту: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Менеджмент"; без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Аналізує та оцінює ефективність діючих структур збутових каналів.
 2. Проводить сегментування ринку за групами споживачів, параметрами продукції, основними конкурентами.
 3. Здійснює дослідження та оцінку потреб споживачів, складає короткострокові і довгострокові прогнози потреб і переваг споживачів.
 4. Розробляє заходи щодо активізації попиту та стимулювання збуту, визначає бюджет на просування товарів на ринок.
 5. Інформує про майбутні споживацькі потреби та переваги щодо іміджу нових товарів.
 6. Планує та реалізує заходи з впровадження нових видів послуг та сервісного обслуговування відповідно до потреб споживачів та стимулювання продажу товарів.
 7. Обгрунтовує напрямки асортиментної політики підприємства з урахуванням особливостей різних сегментів ринку.
 8. Розробляє рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності наявних товарів.
 9. Установлює господарські зв’язки з партнерами по комерційній діяльності, підготовляє та укладає угоди на виробництво та постачання товарів.
 10. Обгрунтовує ефективні напрями організації оптової закупівлі та оптового продажу товарів в умовах конкуренції.
 11. Вибирає методи формування каналів збуту та умов реалізації, стимулювання збуту, контролю за збутом товарів і наданням послуг.
 12. Оцінює ефективність комерційних угод за конкретними діючими договорами і контрактами.
 13. Формує інформаційно-аналітичну базу даних, пропонує альтернативні варіанти управлінських рішень з проблем розширення ринків збуту.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Фахівець з методів розширення ринку збуту має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Фахівець з методів розширення ринку збуту несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция специалиста по методам расширения рынка сбыта (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 53 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа специалист по методам расширения рынка сбыта Резюме специалист по методам расширения рынка сбыта Работа специалист по методам расширения рынка сбыта в Киеве Резюме специалист по методам расширения рынка сбыта в Киеве Работа специалист по методам расширения рынка сбыта в Днепре Резюме специалист по методам расширения рынка сбыта в Днепре Работа специалист по методам расширения рынка сбыта во Львове Резюме специалист по методам расширения рынка сбыта во Львове Работа специалист по методам расширения рынка сбыта в Одессе Резюме специалист по методам расширения рынка сбыта в Одессе Работа специалист по методам расширения рынка сбыта в Харькове Резюме специалист по методам расширения рынка сбыта в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации
Должностная инструкция: специалист 1-й категории юридического отдела
Должностная инструкция: специалист II категории (землеустроитель муниципального образования)
Должностная инструкция: специалист конференц-сервиса
Должностная инструкция: специалист отдела закупок
Должностная инструкция: специалист отдела ИТ сервиса и материального обеспечения управления информационных технологий
Должностная инструкция: специалист отдела профессионального развития персонала
Должностная инструкция: специалист отделения департамента страхования
Должностная инструкция: специалист по актово-претензионной работе
Должностная инструкция: специалист по внешнеэкономической деятельности
Должностная инструкция: специалист по депозитарной деятельности
Должностная инструкция: специалист по защите информации
Должностная инструкция: специалист по инвестициям
Должностная инструкция: специалист по кредитованию
Должностная инструкция: специалист по маркетингу
Должностная инструкция: специалист по методам расширения рынка сбыта
Должностная инструкция: специалист по налогам администрации города
Должностная инструкция: специалист по обучению персонала
Должностная инструкция: специалист по организации имущественной и личной безопасности
Должностная инструкция: специалист по отбору персонала
Должностная инструкция: специалист по перевозкам
Должностная инструкция: специалист по подбору персонала
Должностная инструкция: специалист по промышленной безопасности и охране окружающей среды
Должностная инструкция: специалист по регистрации юридических лиц
Должностная инструкция: специалист по сертификации
Должностная инструкция: специалист по социальной работе
Должностная инструкция: специалист по социальным вопросам
Должностная инструкция: специалист по тендерам
Должностная инструкция: специалист по управлению проектами (строительство)
Должностная инструкция: специалист по франчайзингу
Должностная инструкция: специалист по ценообразованию
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу