Укр | Рус


Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА 1 КАТЕГОРІЇ ВІДДІЛУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ


I. Загальні положення
 1. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації відноситься до категорії фахівців університету і безпосередньо підпорядковується начальнику відділу ліцензування та акредитації управління якості.
 2. На посаду спеціаліста 1 категорії відділу ліцензування та акредитації призначається особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у вузі не менше 1 року.
 3. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора.
 4. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації повинен знати:
  - законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали щодо порядку ліцензування та акредитації освітньої діяльності;
  - систему ліцензування та акредитації освітніх установ;
  - систему організації освітнього процесу в закладі;
  - процедуру і правила подачі документів на ліцензування та акредитацію напрямів і спеціальностей;
  - засоби обчислювальної техніки;
  - основи трудового законодавства;
  - правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
 5. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації повинен керуватися у своїй службовій діяльності Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора, планами робіт, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, що діють в університеті, Положенням про Управління якості університету і даною посадовою інструкцією.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Бере участь під керівництвом начальника відділу (провідного спеціаліста відділу) у розробці та оформленні проектів документів на ліцензування та акредитацію напрямів та спеціальностей.
 2. Бере участь у підготовці пропозицій про необхідність внесення змін до форми збору даних для заповнення модуля окремої освітньої програми.
 3. Бере участь у розробці та впровадженні заходів щодо підвищення якості освіти освітніх програм, які реалізуються, забезпечення його відповідності сучасному рівню розвитку науки, потребам ринку, вимогам державних освітніх стандартів.
 4. Бере участь у проведенні внутрішнього аудиту системи управління якістю підрозділів університету.
 5. Систематизує, обробляє та готує дані для складання звітів про роботу відділу.
 6. Бере участь у роботі методичних конференцій і семінарів з питань управління якості освіти.
 7. Вивчає і систематизує передовий вітчизняний досвід в галузі акредитації освітніх установ.
 8. Дотримується встановленої в університеті субординації, правил ділового спілкування і норми службового етикету.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


III. Права

Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації має право:
 1. Отримувати від фахівців структурних підрозділів університету інформацію, необхідну для здійснення своєї діяльності.
 2. Подавати на розгляд начальника відділу пропозиції з питань своєї діяльності.
 3. Вимагати від керівництва університету сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 4. Брати участь у загальних зборах трудового колективу та вносити свої пропозиції.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації несе відповідальність за:
 1. Невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених цією інструкцією трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Розголошення відомостей, що становлять державну, службову та комерційну таємницю.
 3. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 4. Невикористання наданих посадових прав.
 5. Недотримання зобов'язань у сфері якості та вимог системи якості.
 6. Недотримання термінів виконання документів, завдань та доручень керівництва.
 7. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция специалиста 1 категории отдела лицензирования и аккредитации (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 7 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации Резюме специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации Работа специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации в Киеве Резюме специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации в Киеве Работа специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации в Днепре Резюме специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации в Днепре Работа специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации во Львове Резюме специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации во Львове Работа специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации в Одессе Резюме специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации в Одессе Работа специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации в Харькове Резюме специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове

Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: сортировщик 2-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик 3-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик 5-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик в производстве пищевой продукции 1-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик в производстве пищевой продукции 2-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик в производстве пищевой продукции 3-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик в производстве пищевой продукции 4-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик4-го разряда
Должностная инструкция: составитель фарша 4-го разряда
Должностная инструкция: составитель фарша 5-го разряда
Должностная инструкция: составитель фарша 6-го разряда
Должностная инструкция: социальный педагог
Должностная инструкция: социальный работник
Должностная инструкция: социолог
Должностная инструкция: специалист (эксперт, консультант) по вопросам кадров и кадровой работы
Должностная инструкция: специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации
Должностная инструкция: специалист 1-й категории юридического отдела
Должностная инструкция: специалист II категории (землеустроитель муниципального образования)
Должностная инструкция: специалист конференц-сервиса
Должностная инструкция: специалист отдела закупок
Должностная инструкция: специалист отдела ИТ сервиса и материального обеспечения управления информационных технологий
Должностная инструкция: специалист отдела профессионального развития персонала
Должностная инструкция: специалист отделения департамента страхования
Должностная инструкция: специалист по актово-претензионной работе
Должностная инструкция: специалист по внешнеэкономической деятельности
Должностная инструкция: специалист по депозитарной деятельности
Должностная инструкция: специалист по защите информации
Должностная инструкция: специалист по инвестициям
Должностная инструкция: специалист по кредитованию
Должностная инструкция: специалист по маркетингу
Должностная инструкция: специалист по методам расширения рынка сбыта
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу