Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА 1 КАТЕГОРІЇ ВІДДІЛУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ


I. Загальні положення
 1. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації відноситься до категорії фахівців університету і безпосередньо підпорядковується начальнику відділу ліцензування та акредитації управління якості.
 2. На посаду спеціаліста 1 категорії відділу ліцензування та акредитації призначається особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у вузі не менше 1 року.
 3. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора.
 4. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації повинен знати:
  - законодавчі та нормативні правові акти, методичні матеріали щодо порядку ліцензування та акредитації освітньої діяльності;
  - систему ліцензування та акредитації освітніх установ;
  - систему організації освітнього процесу в закладі;
  - процедуру і правила подачі документів на ліцензування та акредитацію напрямів і спеціальностей;
  - засоби обчислювальної техніки;
  - основи трудового законодавства;
  - правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.
 5. Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації повинен керуватися у своїй службовій діяльності Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора, планами робіт, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, що діють в університеті, Положенням про Управління якості університету і даною посадовою інструкцією.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Бере участь під керівництвом начальника відділу (провідного спеціаліста відділу) у розробці та оформленні проектів документів на ліцензування та акредитацію напрямів та спеціальностей.
 2. Бере участь у підготовці пропозицій про необхідність внесення змін до форми збору даних для заповнення модуля окремої освітньої програми.
 3. Бере участь у розробці та впровадженні заходів щодо підвищення якості освіти освітніх програм, які реалізуються, забезпечення його відповідності сучасному рівню розвитку науки, потребам ринку, вимогам державних освітніх стандартів.
 4. Бере участь у проведенні внутрішнього аудиту системи управління якістю підрозділів університету.
 5. Систематизує, обробляє та готує дані для складання звітів про роботу відділу.
 6. Бере участь у роботі методичних конференцій і семінарів з питань управління якості освіти.
 7. Вивчає і систематизує передовий вітчизняний досвід в галузі акредитації освітніх установ.
 8. Дотримується встановленої в університеті субординації, правил ділового спілкування і норми службового етикету.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


III. Права

Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації має право:
 1. Отримувати від фахівців структурних підрозділів університету інформацію, необхідну для здійснення своєї діяльності.
 2. Подавати на розгляд начальника відділу пропозиції з питань своєї діяльності.
 3. Вимагати від керівництва університету сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 4. Брати участь у загальних зборах трудового колективу та вносити свої пропозиції.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Спеціаліст 1 категорії відділу ліцензування та акредитації несе відповідальність за:
 1. Невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених цією інструкцією трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Розголошення відомостей, що становлять державну, службову та комерційну таємницю.
 3. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 4. Невикористання наданих посадових прав.
 5. Недотримання зобов'язань у сфері якості та вимог системи якості.
 6. Недотримання термінів виконання документів, завдань та доручень керівництва.
 7. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция специалиста 1 категории отдела лицензирования и аккредитации (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 7 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации Резюме специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации Работа специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации в Киеве Резюме специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации в Киеве Работа специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации в Днепре Резюме специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации в Днепре Работа специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации во Львове Резюме специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации во Львове Работа специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации в Одессе Резюме специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации в Одессе Работа специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации в Харькове Резюме специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: сортировщик 2-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик 3-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик 5-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик в производстве пищевой продукции 1-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик в производстве пищевой продукции 2-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик в производстве пищевой продукции 3-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик в производстве пищевой продукции 4-го разряда
Должностная инструкция: сортировщик4-го разряда
Должностная инструкция: составитель фарша 4-го разряда
Должностная инструкция: составитель фарша 5-го разряда
Должностная инструкция: составитель фарша 6-го разряда
Должностная инструкция: социальный педагог
Должностная инструкция: социальный работник
Должностная инструкция: социолог
Должностная инструкция: специалист (эксперт, консультант) по вопросам кадров и кадровой работы
Должностная инструкция: специалист 1 категории отдела лицензирования и аккредитации
Должностная инструкция: специалист 1-й категории юридического отдела
Должностная инструкция: специалист II категории (землеустроитель муниципального образования)
Должностная инструкция: специалист конференц-сервиса
Должностная инструкция: специалист отдела закупок
Должностная инструкция: специалист отдела ИТ сервиса и материального обеспечения управления информационных технологий
Должностная инструкция: специалист отдела профессионального развития персонала
Должностная инструкция: специалист отделения департамента страхования
Должностная инструкция: специалист по актово-претензионной работе
Должностная инструкция: специалист по внешнеэкономической деятельности
Должностная инструкция: специалист по депозитарной деятельности
Должностная инструкция: специалист по защите информации
Должностная инструкция: специалист по инвестициям
Должностная инструкция: специалист по кредитованию
Должностная инструкция: специалист по маркетингу
Должностная инструкция: специалист по методам расширения рынка сбыта
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу