Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «специалист по организации имущественной и личной безопасности». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Юристы, страховые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: специалист по организации имущественной и личной безопасности на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Юристы, страховые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: специалист по организации имущественной и личной безопасности (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ФАХІВЦЯ З ОРГАНІЗАЦІЇ МАЙНОВОЇ ТА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ


I. Загальні положення
 1. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки виконує вказівки _______________.
 3. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки заміняє _______________.
 4. Фахівця з організації майнової та особистої безпеки заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Конституцію України, інші нормативно-правові акти з питань охоронної діяльності, чинне законодавство України, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші законодавчі акти органів державної влади, які регулюють охоронну діяльність, основи організації інформаційної безпеки;
  - профіль, спеціалізацію і особливості охоронної структури;
  - основи менеджменту, комерційної діяльності;
  - основи організації праці і управління;
  - основи фінансово-господарчої діяльності та маркетингу;
  - методи прогнозування і моделювання попиту на охоронну діяльність, формування конкурентоспроможних охоронних послуг, порядок ціноутворення, способи і методи рекламування послуг;
  - методи вивчення попиту;
  - порядок розроблення планів та програм організаційно-господарської діяльності;
  - порядок укладання господарських та інших договорів, припинення договірних відносин та ведення претензійної роботи;
  - методи вивчення умов праці на робочих місцях;
  - систему стандартів безпеки праці, захисту працівників від протиправних дій під час виконання службових обов’язків;
  - норми та правила охорони праці та протипожежної безпеки.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст).
  - Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує, координує та здійснює в межах своєї компетенції діяльність охоронної структури у відповідності до чинних нормативно-правових актів.
 2. Вдосконалює систему управління та роботу щодо задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у охоронних послугах.
 3. Організовує використання технічних засобів охорони.
 4. Вивчає та узагальнює позитивний досвід у галузі охоронної діяльності, впроваджує нові форми та методи охорони власності.
 5. Надає консультації юридичним та фізичним особам з питань майнової та особистої безпеки.
 6. Проводить попередній відбір працівників щодо прийняття на роботу.
 7. Бере участь у забезпеченні охоронної структури кваліфікованими кадрами та їх розстановці за службовими обов’язками.
 8. Сприяє підвищенню кваліфікації охоронних кадрів.
 9. Організовує охорону об’єктів, фізичних осіб, вантажів, грошових коштів, що перевозяться згідно з вимогами чинних нормативних документів.
 10. Забезпечує дотримання працівниками охоронної структури кримінального, адміністративного та податкового законодавства.
 11. Здійснює заходи щодо забезпечення законності та дисципліни у службовій діяльності працівників, їх особистої безпеки під час виконання службових обов’язків, організовує взаємодію з правоохоронними органами.
 12. Розробляє місячні графіки несення служби нарядами на закріплених об’єктах.
 13. Перевіряє (не менше одного разу на місяць) наявність, стан захисту і обліку вогнепальної зброї, спеціальних та індивідуальних засобів захисту, активної оборони та технічних засобів спостереження.
 14. Бере участь у комісійному обстеженні об’єктів, що охороняються, та заводить на них літерні (накопичувальні) справи.
 15. Організовує та особисто контролює несення служби нарядами охоронної структури, виявляє уразливі місця в технічному укріпленні об’єктів, що охороняються, вносить пропозиції з усунення виявлених недоліків власнику об’єкта.
 16. Бере участь у забезпеченні соціального розвитку охоронної структури.
 17. Здійснює заходи щодо пошуку нових об’єктів з метою взяття їх під охорону, аналізує та узагальнює якість охоронних послуг та інформує керівництво, сприяє забезпеченню юридичних, економічних, інформаційних та інших умов ефективної діяльності охоронної структури.
 18. Аналізує інформацію про діяльність охоронної структури в цілому та за окремими напрямами роботи.
 19. Складає аналітичні довідки, інші документи, веде службову документацію.
 20. Забезпечує своєчасне виконання наказів, доручень, розпоряджень керівництва з питань організації служби.
 21. Інформує керівництво про стан їх виконання.
 22. _________________________________________________________________.
 23. _________________________________________________________________.


III. Права

Фахівець з організації майнової та особистої безпеки має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Фахівець з організації майнової та особистої безпеки несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция специалиста по организации имущественной и личной безопасности (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 52 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа специалист по организации имущественной и личной безопасности Резюме специалист по организации имущественной и личной безопасности Работа специалист по организации имущественной и личной безопасности в Киеве Резюме специалист по организации имущественной и личной безопасности в Киеве Работа специалист по организации имущественной и личной безопасности в Днепре Резюме специалист по организации имущественной и личной безопасности в Днепре Работа специалист по организации имущественной и личной безопасности во Львове Резюме специалист по организации имущественной и личной безопасности во Львове Работа специалист по организации имущественной и личной безопасности в Одессе Резюме специалист по организации имущественной и личной безопасности в Одессе Работа специалист по организации имущественной и личной безопасности в Харькове Резюме специалист по организации имущественной и личной безопасности в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: специалист конференц-сервиса
Должностная инструкция: специалист отдела закупок
Должностная инструкция: специалист отдела ИТ сервиса и материального обеспечения управления информационных технологий
Должностная инструкция: специалист отдела профессионального развития персонала
Должностная инструкция: специалист отделения департамента страхования
Должностная инструкция: специалист по актово-претензионной работе
Должностная инструкция: специалист по внешнеэкономической деятельности
Должностная инструкция: специалист по депозитарной деятельности
Должностная инструкция: специалист по защите информации
Должностная инструкция: специалист по инвестициям
Должностная инструкция: специалист по кредитованию
Должностная инструкция: специалист по маркетингу
Должностная инструкция: специалист по методам расширения рынка сбыта
Должностная инструкция: специалист по налогам администрации города
Должностная инструкция: специалист по обучению персонала
Должностная инструкция: специалист по организации имущественной и личной безопасности
Должностная инструкция: специалист по отбору персонала
Должностная инструкция: специалист по перевозкам
Должностная инструкция: специалист по подбору персонала
Должностная инструкция: специалист по промышленной безопасности и охране окружающей среды
Должностная инструкция: специалист по регистрации юридических лиц
Должностная инструкция: специалист по сертификации
Должностная инструкция: специалист по социальной работе
Должностная инструкция: специалист по социальным вопросам
Должностная инструкция: специалист по тендерам
Должностная инструкция: специалист по управлению проектами (строительство)
Должностная инструкция: специалист по франчайзингу
Должностная инструкция: специалист по ценообразованию
Должностная инструкция: специалист-аналитик по исследованию товарного рынка
Должностная инструкция: специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг
Должностная инструкция: спортсмен-инструктор
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу