Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Финансовые специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Финансовые специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ФАХIВЦЯ-ОРГАНIЗАТОРА ТОРГIВЛI НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ


I. Загальні положення
 1. Фахiвець-органiзатор торгiвлi на ринку цiнних паперiв безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Фахiвець-органiзатор торгiвлi на ринку цiнних паперiв виконує вказівки _______________.
 3. Фахiвець-органiзатор торгiвлi на ринку цiнних паперiв заміняє _______________.
 4. Фахiвця-органiзатора торгiвлi на ринку цiнних паперiв заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - закони, нормативно-правові акти України та міжнародні стандарти з питань, що стосуються професійної сфери діяльності;
  - документи, що регламентують діяльність з організації торгівлі цінними паперами;
  - документи, що регламентують роботу фондової біржі та торговельно-інформаційної системи;
  - зміст та технології операцій з організації торгівлі;
  - особливості організації торгівлі різними видами фінансових інструментів;
  - документи, що регламентують порядок укладання угод з купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та в торговельно-інформаційній системі;
  - правила та інші нормативні документи фондової біржі та торговельно-інформаційної системи;
  - основи професійної етики та соціальної психології;
  - процедури розв’язання спорів між учасниками торгівлі, між учасниками торгівлі та їх клієнтами, між організатором торгівлі та учасниками торгівлі;
  - основи організації праці та управління;
  - правила та норми охорони праці.
 6. Кваліфікаційні вимоги:

  Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця-організатора торгівлі на ринку цінних паперів II категорії: для спеціаліста — не менше 1 року, бакалавра — не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань фондового ринку.

  Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, бакалавра — стаж роботи за професією фахівця-організатора торгівлі на ринку цінних паперів — не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань фондового ринку.

  Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує торгівлю цінними паперами та похідними цінними паперами на фондовій біржі або торгівлю в торговельно-інформаційній системі, у тому числі із застосуванням засобів електронної торговельно-інформаційної мережі.
 2. Бере участь у підготовці документів, які регламентують роботу організатора торгівлі і визначають порядок взаємодії фондової біржі з її членами та торговельно-інформаційної системи з її учасниками (правила та інші нормативні документи організатора торгівлі, специфікації контрактів, зразки договорів тощо).
 3. Розглядає документи для допуску цінних паперів до продажу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі.
 4. Проводить експертизу відповідності показників фінансово-економічного стану емітентів та їх цінних паперів до встановлених вимог для допуску цінних паперів до котирування на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі.
 5. Готує відповідні пропозиції щодо прийняття рішення про допуск цінних паперів до котирування, призупинення, вилучення та поновлення котирування.
 6. Бере участь в організації і проведенні як електронних, так і торгів “з голосу”.
 7. Під час проведення електронних торгів може виконувати роботу адміністратора торгів або наглядача, торгівлі “з голосу" — ведучого торгів, наглядача або фахівця з реєстрації замовлень і оформлення операцій.
 8. У разі виконання функцій нагляду може виконувати роботи аналітика, до функцій якого входить проведення фінансового аналізу діяльності члена фондової біржі, його операцій на ринку, підготовка звітів, висновків і рекомендацій за наслідками аналізу.
 9. Проводить моніторинг діяльності членів фондової біржі та емітентів, цінні папери яких пройшли процедуру лістингу.
 10. Розглядає документи щодо реєстрації брокерської контори на фондовій біржі або учасника торговельно-інформаційної системи та готує відповідні пропозиції щодо прийняття рішень про реєстрацію (відкриття) брокерської контори на фондовій біржі або учасника торговельно-інформаційної системи, призупинення, припинення та поновлення діяльності брокерської контори на біржі або участі в торговельно-інформаційній системі, допуску уповноважених осіб (брокерів/дилерів) до проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів на організаторі торгівлі, веде їх реєстрацію та облік.
 11. Оформляє та обліковує документи, які застосовуються під час укладання угод і договорів з купівлі-продажу цінних паперів.
 12. Контролює виконання укладених угод, проведення розрахунків за укладеними угодами за принципом “поставка проти оплати”.
 13. Забезпечує взаємодію та обмін інформацією з обраною розрахунковою установою, депозитарієм щодо клірингу та розрахунків за укладеними угодами з купівлі-продажу цінних паперів.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Фахiвець-органiзатор торгiвлi на ринку цiнних паперiв має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Фахiвець-органiзатор торгiвлi на ринку цiнних паперiв несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция специалиста-организатора торговли на рынке ценных бумаг (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 54 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг Резюме специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг Работа специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг в Киеве Резюме специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг в Киеве Работа специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг в Днепре Резюме специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг в Днепре Работа специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг во Львове Резюме специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг во Львове Работа специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг в Одессе Резюме специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг в Одессе Работа специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг в Харькове Резюме специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: специалист по обучению персонала
Должностная инструкция: специалист по организации имущественной и личной безопасности
Должностная инструкция: специалист по отбору персонала
Должностная инструкция: специалист по перевозкам
Должностная инструкция: специалист по подбору персонала
Должностная инструкция: специалист по промышленной безопасности и охране окружающей среды
Должностная инструкция: специалист по регистрации юридических лиц
Должностная инструкция: специалист по сертификации
Должностная инструкция: специалист по социальной работе
Должностная инструкция: специалист по социальным вопросам
Должностная инструкция: специалист по тендерам
Должностная инструкция: специалист по управлению проектами (строительство)
Должностная инструкция: специалист по франчайзингу
Должностная инструкция: специалист по ценообразованию
Должностная инструкция: специалист-аналитик по исследованию товарного рынка
Должностная инструкция: специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг
Должностная инструкция: спортсмен-инструктор
Должностная инструкция: станочник широкого профиля 2-го разряда
Должностная инструкция: станочник широкого профиля 3-го разряда
Должностная инструкция: станочник широкого профиля 4-го разряда
Должностная инструкция: станочник широкого профиля 5-го разряда
Должностная инструкция: станочник широкого профиля 6-го разряда
Должностная инструкция: старшая медицинская сестра дошкольного образовательного учреждения
Должностная инструкция: старшая медицинская сестра приемного отделения
Должностная инструкция: старший бармен
Должностная инструкция: старший инженер-киномеханик
Должностная инструкция: старший инженер-технолог
Должностная инструкция: старший инспектор по кадрам
Должностная инструкция: старший кассир билетной кассы
Должностная инструкция: старший креатив-менеджер радиостанции
Должностная инструкция: старший лаборант
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу