Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «специалист-аналитик по исследованию товарного рынка». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Торговые специальности, продажи».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: специалист-аналитик по исследованию товарного рынка на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Торговые специальности, продажи». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: специалист-аналитик по исследованию товарного рынка (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ФАХІВЦЯ-АНАЛІТИКА З ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОГО РИНКУ


I. Загальні положення
 1. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку належить до професійної групи "Професіонали".
 2. Призначення на посаду фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку та звільнення з неї здійснюється директором підприємства за поданням _________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку безпосередньо підпорядковується __________________.
 4. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку повинен знати:
  - Чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність.
  - Нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів.
  - Правила застосування штрих-кодів та сучасних комп'ютерних технологій при дослідженнях товарного ринку, порядок проведення оптово-промислових ярмарків.
  - Кон'юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування.
  - Джерела інформації про торговельну кон'юнктуру, закономірності та тенденції формування потреб населення, методи прогнозування попиту на окремі групи товарів.
  - Принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб споживачів.
  - Тенденції розвитку моди, чинні стандарти та технічні умови на товари споживчого призначення.
  - Асортимент товарів, методи визначення їх якості, основи сучасного маркетингу.
  - Методи економічного та статистичного аналізу.
  - Методи прогнозування економічних та соціальних процесів.
  - Основи міжнародної статистики, державну статистичну звітність.
  - Систему показників внутрішньо- та зовнішньоторговельного обороту.
  - Основні принципи ціноутворення, які застосовуються у міжнародній торгівлі.
  - Державну та міжнародну системи класифікації товарів та послуг.
  - Категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі, методику та методи визначення ефективності маркетингової діяльності.
  - Товарознавство.
  - Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
 5. Кваліфікаційні вимоги:
  - Провідний фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра або спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця-аналітика І категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії "провідний фахівець-аналітик".
  - Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку І категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра - стаж роботи за професією фахівця-аналітика II категорії не менше 1 року, для спеціаліста - не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.
  - Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця-аналітика не менше 1 року, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.
  - Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; без вимог до стажу роботи.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку:
 1. Проводить комплексне дослідження внутрішнього та зовнішнього ринків товарів.
 2. Вивчає та аналізує становище підприємства або товару на ринку.
 3. Комплексно аналізує потреби споживачів та їх поведінку на окремих сегментах ринку, оцінює вплив соціальних та демографічних факторів на стан ринку.
 4. Оцінює конкурентоспроможність товарів та послуг і розробляє пропозиції щодо підвищення їх рівня та оптимізації товарного асортименту.
 5. Вносить пропозиції та корективи в асортиментний перелік товарів та послуг з урахуванням особливостей різних сегментів ринку.
 6. Визначає споживчі, технічні, експлуатаційні, екологічні, естетичні та інші параметри якості товарів та їх відповідність нормативно-технічній документації, договорам, чинному законодавству та іншим вимогам.
 7. Обирає методи моделювання розвитку ринкових ситуацій з конкретних проблем.
 8. Аналізує та обгрунтовує цінову політику підприємства, розробляє рекомендації з рекламної політики, організації торговельних агентств, сприяння продажу товарів.
 9. Дає оцінку за результатами проведення або участі підприємства в ярмарках.
 10. Готує періодичні аналітичні огляди про товарні ринки та позицію підприємства на них.
 11. Розробляє короткострокові та довгострокові прогнози щодо товарної політики підприємства.
 12. Організує та планує діяльність з отримання інформації про стан і перспективи розвитку попиту та пропозиції.
 13. _________________________________________________________________.
 14. _________________________________________________________________.


III. Права

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обов'язки за посадою, критерії оцінки якості виконання ним посадових обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Залучати фахівців всіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
 6. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 7. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку несе відповідальність за:
 1. неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


V. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
 1. За відсутності фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку взаємодіє:
  2.1 ________________________ з питань: ______________________________.
  2.2 ________________________ з питань: ______________________________.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция специалиста-аналитика по исследованию товарного рынка (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 59 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа специалист-аналитик по исследованию товарного рынка Резюме специалист-аналитик по исследованию товарного рынка Работа специалист-аналитик по исследованию товарного рынка в Киеве Резюме специалист-аналитик по исследованию товарного рынка в Киеве Работа специалист-аналитик по исследованию товарного рынка в Днепре Резюме специалист-аналитик по исследованию товарного рынка в Днепре Работа специалист-аналитик по исследованию товарного рынка во Львове Резюме специалист-аналитик по исследованию товарного рынка во Львове Работа специалист-аналитик по исследованию товарного рынка в Одессе Резюме специалист-аналитик по исследованию товарного рынка в Одессе Работа специалист-аналитик по исследованию товарного рынка в Харькове Резюме специалист-аналитик по исследованию товарного рынка в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: специалист по налогам администрации города
Должностная инструкция: специалист по обучению персонала
Должностная инструкция: специалист по организации имущественной и личной безопасности
Должностная инструкция: специалист по отбору персонала
Должностная инструкция: специалист по перевозкам
Должностная инструкция: специалист по подбору персонала
Должностная инструкция: специалист по промышленной безопасности и охране окружающей среды
Должностная инструкция: специалист по регистрации юридических лиц
Должностная инструкция: специалист по сертификации
Должностная инструкция: специалист по социальной работе
Должностная инструкция: специалист по социальным вопросам
Должностная инструкция: специалист по тендерам
Должностная инструкция: специалист по управлению проектами (строительство)
Должностная инструкция: специалист по франчайзингу
Должностная инструкция: специалист по ценообразованию
Должностная инструкция: специалист-аналитик по исследованию товарного рынка
Должностная инструкция: специалист-организатор торговли на рынке ценных бумаг
Должностная инструкция: спортсмен-инструктор
Должностная инструкция: станочник широкого профиля 2-го разряда
Должностная инструкция: станочник широкого профиля 3-го разряда
Должностная инструкция: станочник широкого профиля 4-го разряда
Должностная инструкция: станочник широкого профиля 5-го разряда
Должностная инструкция: станочник широкого профиля 6-го разряда
Должностная инструкция: старшая медицинская сестра дошкольного образовательного учреждения
Должностная инструкция: старшая медицинская сестра приемного отделения
Должностная инструкция: старший бармен
Должностная инструкция: старший инженер-киномеханик
Должностная инструкция: старший инженер-технолог
Должностная инструкция: старший инспектор по кадрам
Должностная инструкция: старший кассир билетной кассы
Должностная инструкция: старший креатив-менеджер радиостанции
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу