Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «асистент референта керівника підприємства». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Офісні працівники».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: асистент референта керівника підприємства на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Офісні працівники». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: асистент референта керівника підприємства (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АСИСТЕНТА РЕФЕРЕНТА КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА (УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ)


I. Загальні положення
 1. Асистент референта керівника підприємства належить до про­фесійної групи «Технічні службовці».
 2. Призначення на посаду асистента референта керівника підприє­мства та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприєм­ства за поданням із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Асистент референта керівника підприємства підпорядковуєть­ся безпосередньо референту керівника підприємства.
 4. _____________________________________________________________________.
 5. _____________________________________________________________________.


II. Завдання та обов’язки

Асистент референта керівника підприємства:
 1. Бере участь в упровадженні системи взаємозв'язків, застосовує і підтримує її відповідно до встановлених вимог і порядку, які забезпечу­ють координацію внутрішньої управлінської діяльності між керівником підприємства й керівниками структурних підрозділів та іншими праців­никами, взаємовідносин керівника підприємства із представниками інших підприємств, партнерами, конкурентами та клієнтами.
 2. За дорученням керівника або його референта готує, опрацьовує відповідні інформаційні матеріали, проекти доповідей, співдоповідей.
 3. Організовує робочий час керівника, розклад його роботи.
 4. Складає щомісячний графік звітів керівників структурних підрозділів про результати господарської діяльності.
 5. Доводить або бере участь у доведенні до відома відповідних праців­ників, служб та сторонніх організацій зміст рішень, прийнятих керівником.
 6. Готує проекти розпорядчої, адміністративної, комерційної, технічної та іншої кореспонденції — запитів, звернень, відповідей на листи, повідомлень тощо.
 7. Готує своєчасне та адресне направлення доручень, розпоряд­жень та наказів керівника підприємства, службової кореспонденції кер­івникам підрозділів та іншим виконавцям.
 8. Здійснює планування та організацію поїздок керівника.
 9. Веде протоколи засідань із застосуванням стенографії чи інших засобів.
 10. Надає секретарю керівника допомогу в прийманні сторонніх відвідувачів чи співробітників, отриманні довідок, запитів та іншої інфор­мації адміністративного, фінансового та організаційного характеру.
 11. За дорученням керівника або референта готує інформаційні, дорадчі, літературно-публіцистичні матеріали відповідного напряму діяльності, підбирає необхідні законодавчо-нормативні, міжвідомчі, відомчі, фірмові, внутрішньофірмові та методичні документи.
 12. За дорученням керівника або референта вступає в ділове спілкування з партнерами через комп'ютерний та телефонний зв'язок.
 13. Допомагає керівнику підприємства у застосуванні відповідних норм етикету під час проведення зустрічей, прийому відвідувачів та гостей.
 14. Бере участь у підготовці для подання у відповідні органи статистичної, науково-технічної та іншої інформації.
 15. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.
 16. _____________________________________________________________________.
 17. _____________________________________________________________________.


III. Права

Асистент референта керівника підприємства має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприєм­ства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вноситипропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 6. _____________________________________________________________________.
 7. _____________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Асистент референта керівника підприємства несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, *— в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _____________________________________________________________________.
 5. _____________________________________________________________________.


V. Повинен знати

Асистент референта керівника підприємства повинен знати:
 1. Законодавство України про підприємницьку діяльність.
 2. Основи адміністративного, господарського та трудового права.
 3. Правила ведення документації.
 4. Основи економіки, організації праці, виробництва.
 5. Профіль, спеціалізацію та особливості управління підприємством.
 6. Організаційну, виробничу і соціальну структуру підприємства.
 7. Основи технології виробництва.
 8. Комп'ютерну та офісну техніку.
 9. Технічні засоби реєстрації та оброблення інформації.
 10. Правила, норми та етикет організації проведення ділових заходів, зустрічей, прийомів, нарад тощо.
 11. Основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин.
 12. Основи вітчизняної культури, звичаї, відповідні стилі літературного та ділового мовлення.
 13. Зарубіжний досвід у відповідній галузі діяльності та в сфері діловодства й стенографії.
 14. Одну або більше іноземних мов.
 15. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
 16. _____________________________________________________________________.
 17. _____________________________________________________________________.


VI. Кваліфікаційні вимоги

Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (молод­ший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у сфері адмін­істративного менеджменту не менше 1 року.


УЗГОДЖЕНО:
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція асистента референта керівника підприємства (установи, організації) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 55 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота асистент референта керівника підприємства Резюме асистент референта керівника підприємства Робота асистент референта керівника підприємства в Києві Резюме асистент референта керівника підприємства в Києві Робота асистент референта керівника підприємства в Дніпрі Резюме асистент референта керівника підприємства в Дніпрі Робота асистент референта керівника підприємства у Львові Резюме асистент референта керівника підприємства у Львові Робота асистент референта керівника підприємства в Одесі Резюме асистент референта керівника підприємства в Одесі Робота асистент референта керівника підприємства в Харкові Резюме асистент референта керівника підприємства в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: арматурщик 3-го разряда
Посадова інструкція: арматурщик 3-го разряда
Посадова інструкція: арматурщик 4-го разряда
Посадова інструкція: арматурщик 4-го разряда
Посадова інструкція: арматурщик 5-го разряда
Посадова інструкція: арматурщик 5-го разряда
Посадова інструкція: арматурщик 6-го разряда
Посадова інструкція: арматурщик 6-го разряда
Посадова інструкція: арт-директор
Посадова інструкція: арт-директор по полиграфии
Посадова інструкція: архитектор
Посадова інструкція: архивариус
Посадова інструкція: ассистент кафедры
Посадова інструкція: ассистент режиссера ТВ
Посадова інструкція: ассистент режиссера, балетмейстер, дирижера, хормейстер клубного заведения
Посадова інструкція: ассистент референта руководителя предприятия
Посадова інструкція: аудитор
Посадова інструкція: аукционист
Посадова інструкція: автоэлектрик
Посадова інструкція: автомаляр
Посадова інструкція: автомойщик
Посадова інструкція: автослесарь
Посадова інструкція: агент по снабжению
Посадова інструкція: агент по приему заказов на билеты
Посадова інструкція: агент по продаже недвижимости
Посадова інструкція: агент по розыску грузов и багажа
Посадова інструкція: агент по туризму
Посадова інструкція: агент по закупкам
Посадова інструкція: агент коммерческий
Посадова інструкція: агент рекламный
Посадова інструкція: агент страховой
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу