Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «адміністратор АГВ». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Офісні працівники».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: адміністратор АГВ на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Офісні працівники». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: адміністратор АГВ (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АДМІНІСТРАТОРА АГВ


I. Загальні положення
 1. Призначення на посаду Адміністратора Адміністративно-господарського відділу та звільнення з неї здійснюється наказом Генерального директора ТОВ «ААА» (далі по тексту - Товариство).
 2. Основним завданням Адміністратора є забезпечення діяльності співробітників Товариства.
 3. Адміністратор підпорядковується безпосередньо Начальнику Адміністративно-господарського відділу, а в його відсутність - Першому заступнику Генерального директора Товариства.
 4. На час відсутності Адміністратора (відрядження, відпустка, хвороба тощо) права та обов'язки адміністратора переходять до виконуючого обов'язки Адміністратора, який призначається наказом Генерального директора.
 5. Адміністратор повинен знати:
  - Постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів, що стосуються роботи Товариства;
  - Структуру управління, права та обов'язки працівників і режим їх роботи;
  - Правила і методи організації обслуговування відвідувачів;
  - Види послуг, що надаються;
  - Основи економіки, організації праці та управління;
  - Основи маркетингу та організації реклами;
  - Планування і порядок оформлення приміщень;
  - Основи естетики і соціальної психології;
  - Законодавство про працю;
  - Правила і норми охорони праці.
 6. У своїй діяльності керується Адміністратор:
  - Статутом Товариства;
  - Наказами, розпорядженнями керівництва Товариства;
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
  - Деною посадовою інструкцією.
 7. На посаду Адміністратора призначаються особи, які мають середню (повну) освіту без вимог до стажу роботи, або професійно-технічну освіту і стаж роботи за фахом не менше 2 років.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує контроль за збереженням матеріальних цінностей.
 2. Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій.
 3. Розглядає претензії, пов'язані з незадовільним обслуговуванням клієнтів Товариства співробітниками Товариства, проводить необхідні організаційно-технічні заходи.
 4. Здійснює контроль за відповідним оформленням приміщень, стежить за розміщенням, оновленням і станом реклами усередині приміщення і на будівлі.
 5. Забезпечує чистоту і порядок в приміщенні і на прилеглій до нього або будівлі території.
 6. Контролює дотримання підлеглими працівниками трудової дисципліни, правил і норм охорони праці.
 7. Інформує керівництво про наявні недоліки в обслуговуванні відвідувачів, вжиті заходи щодо їх ліквідації.
 8. Стежить за чистотою і порядком в офісі, контролює справність технічних засобів і обладнання, здійснюючи з цією метою взаємодію зі службами орендодавця.
 9. Здійснює закупівлю офісних меблів, обладнання, канцелярських і господарських товарів.
 10. Організовує та контролює роботу прибиральниці.
 11. Організовує вітання співробітників, партнерів і клієнтів Товариства з святковими датами та в інших необхідних випадках.
 12. Здійснює взаємодію з орендодавцем з питань комунального обслуговування орендованих площ.
 13. Організовує своєчасний ремонт обладнання.
 14. Отримує і зберігає канцелярське приладдя, необхідні господарські матеріали, обладнання та інвентар, забезпечує ними структурні підрозділи Товариства.
 15. Складає встановлену звітність.
 16. Організовує харчування працівників під час обідньої перерви.
 17. _________________________________________________________________.
 18. _________________________________________________________________.
 19. _________________________________________________________________.
 20. _________________________________________________________________.


III. Права

Адміністратор АГВ має право:
 1. На всі передбачені законодавством соціальні гарантії.
 2. Вимагати від керівництва Товариства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.
 3. Вимагати створення умов для виконання службових обов'язків, у тому числі надання необхідного обладнання, інвентарю.
 4. Знайомитися з проектами рішень керівництва Товариства, що стосуються його діяльності.
 5. Вносити на розгляд керівництва Товариства пропозиції щодо поліпшення організації та вдосконалення методів виконуваної ним роботи.
 6. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Адміністратор АГВ несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція адміністратора АГВ (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота адміністратор АГВ Резюме адміністратор АГВ Робота адміністратор АГВ в Києві Резюме адміністратор АГВ в Києві Робота адміністратор АГВ в Дніпрі Резюме адміністратор АГВ в Дніпрі Робота адміністратор АГВ у Львові Резюме адміністратор АГВ у Львові Робота адміністратор АГВ в Одесі Резюме адміністратор АГВ в Одесі Робота адміністратор АГВ в Харкові Резюме адміністратор АГВ в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: агент по розыску грузов и багажа
Посадова інструкція: агент по туризму
Посадова інструкція: агент по закупкам
Посадова інструкція: агент коммерческий
Посадова інструкція: агент рекламный
Посадова інструкція: агент страховой
Посадова інструкція: агент торговый
Посадова інструкція: агролесомелиоратор
Посадова інструкція: агроном
Посадова інструкція: агрохимик
Посадова інструкція: административный помощник
Посадова інструкція: администратор
Посадова інструкція: администратор
Посадова інструкція: администратор (менеджер) торгового зала
Посадова інструкція: администратор АХО
Посадова інструкція: администратор АХО
Посадова інструкція: администратор баз данных
Посадова інструкція: администратор базы отдыха
Посадова інструкція: администратор гостиницы
Посадова інструкція: администратор зала
Посадова інструкція: администратор ЛВС
Посадова інструкція: администратор сетей
Посадова інструкція: администратор предприятия торговли
Посадова інструкція: администратор салона красоты
Посадова інструкція: администратор сервера
Посадова інструкція: администратор СТО
Посадова інструкція: админстратор зала (метрдотель)
Посадова інструкція: аккомпаниатор, концертмейстер клубного заведения
Посадова інструкція: акушерка
Посадова інструкція: акушерка женской консультации
Посадова інструкція: акушерка смотрового женского кабинета
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу