Укр | Рус


Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «редактор-метеоролог». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Телекомунікації».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: редактор-метеоролог на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Телекомунікації». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: редактор-метеоролог (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ РЕДАКТОРА-МЕТЕОРОЛОГА


I. Загальні положення
 1. Редактор-метеоролог відноситься до категорії фахівців.
 2. На посаду Редактора-метеоролога призначається особа, що має повну вищу спеціальну освіту без пред’явлення вимог до стажу роботи.
 3. Призначення на посаду Редактора-метеоролога та звільнення з неї здійснюється наказом Директора підприємства з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
 4. Редактор-метеоролог підпорядковується безпосередньо Директору.
 5. На період відсутності Редактора-метеоролога (відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує особа, призначена наказом Директора, яка несе відповідальність за належне їх виконання.
 6. В своїй діяльності Редактор-метеоролог керується:
  - Конституцією та законами України;
  - указами та розпорядженнями Президента України;
  - постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України;
  - нормативно-правовими актами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
  - наказами Міністерства праці і соціальної політики України;
  - іншими нормативними документами, локальними правовими актами Товариства, а також цією Посадовою інструкцією, Трудовим договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку тощо.
 7. Редактор-метеоролог повинен знати:
  - Закони України та інші нормативно правові акти, які визначають основні напрямки в розвитку метеорології, Закони "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про телебачення і радіомовлення";
  - загальні правила, інструкції та коди в області метеорології;
  - нормативні, розпорядчі, методичні документи, регламентуючі метеорологічне забезпечення;
  - правила ведення ділового листування;
  - склад інформації, що є державною, службовою, комерційною таємницею, порядок її захисту та використання;
  - правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
  - положення даної Посадової інструкції.
 8. Редактор-метеоролог отримує від вищих органів управління підприємства матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного змісту, знайомиться під розпис із відповідними документами.
 9. Вищестоящими органами управління для Редактора-метеоролога є:
  - Виконавчий продюсер;
  - Шеф-редактор;
  - Перший заступник директора;
  - Директор;
  - Загальні Збори Учасників.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Аналізує та вивчає метеорологічну інформацію, отриману з метеорологічних станцій та метеорологічних супутників, щоденно готує синоптичні карти та прогнози погоди.
 2. Обробляє та передає метеорологічну інформацію для України, Європи і світу, формує дані для Інформаційного відділу підприємства.
 3. Прогнозує умови погоди, гідрологічний режим морів, річок та водосховищ, агрометерологічні умови, моделює процеси переносу забруднюючих речовин при екологічних аваріях.
 4. Забезпечує інформацією/прогнозами про різкі зміни погоди, попереджує про небезпечні та стихійні метереологічні явища, їх тривалість та ймовірні наслідки.
 5. Готує прогнози для написання новин/анонсу про погоду в усіх регіонах України та світі в цілому на сьогодні, завтра та довгостроково.
 6. Перевіряє підготовлені титрувальною машиною ефірні дані з власними погодними даними. Контролює оперативність, достовірність метеорологічної інформації, яка готується до ефіру.
 7. Проводить якісну оцінку наданих прогнозів в цілому.
 8. Прогнозує та передбачає погоду перед початком кожної пори року (яким буде літо, осінь, зима, весна).
 9. Характеризує стан та температуру води в Україні на акваторіях Азовсько-Чорноморського басейну та світу.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Редактор-метеоролог має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Запитувати особисто чи за дорученням безпосереднього керівника у працівників підприємства інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.
 6. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 7. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Редактор-метеоролог несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція редактора-метеоролога (укр)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота редактор-метеоролог Резюме редактор-метеоролог Робота редактор-метеоролог в Києві Резюме редактор-метеоролог в Києві Робота редактор-метеоролог в Дніпрі Резюме редактор-метеоролог в Дніпрі Робота редактор-метеоролог у Львові Резюме редактор-метеоролог у Львові Робота редактор-метеоролог в Одесі Резюме редактор-метеоролог в Одесі Робота редактор-метеоролог в Харкові Резюме редактор-метеоролог в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові

Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: раскройщик 4-го разряда
Посадова інструкція: раскройщик 5-го разряда
Посадова інструкція: раскройщик 6-го разряда
Посадова інструкція: распорядитель танцевального вечера
Посадова інструкція: советник генерального директора
Посадова інструкція: советник генерального директора
Посадова інструкція: рамщик
Посадова інструкція: ревизор
Посадова інструкція: региональный менеджер
Посадова інструкція: редактор
Посадова інструкція: редактор эфирного промоушена
Посадова інструкція: редактор по размещению программ и рекламных материалов радиостанции
Посадова інструкція: редактор программ
Посадова інструкція: редактор радиопрограмм
Посадова інструкція: редактор-диктор новостей радиостанции
Посадова інструкція: редактор-метеоролог
Посадова інструкція: режиссер отдела производства департамента телевизионного вещания
Посадова інструкція: режиссер клубного заведения
Посадова інструкція: режиссер монтажа
Посадова інструкція: режиссер монтажа телевизионных и радиопрограмм
Посадова інструкція: рекрутер
Посадова інструкція: ректор
Посадова інструкція: ресепшионист
Посадова інструкція: реставратор фильмокопий
Посадова інструкція: референт руководителя предприятия
Посадова інструкція: рыбак прибрежного лова 1-го разряда
Посадова інструкція: рыбак прибрежного лова 2-го разряда
Посадова інструкція: рыбак прибрежного лова 3-го разряда
Посадова інструкція: рыбак прибрежного лова 4-го разряда
Посадова інструкція: рыбак прибрежного лова 5-го разряда
Посадова інструкція: рихтовщик
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу