Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «редактор-метеоролог». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Телекомунікації».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: редактор-метеоролог на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Телекомунікації». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: редактор-метеоролог (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ РЕДАКТОРА-МЕТЕОРОЛОГА


I. Загальні положення
 1. Редактор-метеоролог відноситься до категорії фахівців.
 2. На посаду Редактора-метеоролога призначається особа, що має повну вищу спеціальну освіту без пред’явлення вимог до стажу роботи.
 3. Призначення на посаду Редактора-метеоролога та звільнення з неї здійснюється наказом Директора підприємства з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
 4. Редактор-метеоролог підпорядковується безпосередньо Директору.
 5. На період відсутності Редактора-метеоролога (відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує особа, призначена наказом Директора, яка несе відповідальність за належне їх виконання.
 6. В своїй діяльності Редактор-метеоролог керується:
  - Конституцією та законами України;
  - указами та розпорядженнями Президента України;
  - постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України;
  - нормативно-правовими актами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
  - наказами Міністерства праці і соціальної політики України;
  - іншими нормативними документами, локальними правовими актами Товариства, а також цією Посадовою інструкцією, Трудовим договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку тощо.
 7. Редактор-метеоролог повинен знати:
  - Закони України та інші нормативно правові акти, які визначають основні напрямки в розвитку метеорології, Закони "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про телебачення і радіомовлення";
  - загальні правила, інструкції та коди в області метеорології;
  - нормативні, розпорядчі, методичні документи, регламентуючі метеорологічне забезпечення;
  - правила ведення ділового листування;
  - склад інформації, що є державною, службовою, комерційною таємницею, порядок її захисту та використання;
  - правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
  - положення даної Посадової інструкції.
 8. Редактор-метеоролог отримує від вищих органів управління підприємства матеріали нормативно-правового та організаційно-методичного змісту, знайомиться під розпис із відповідними документами.
 9. Вищестоящими органами управління для Редактора-метеоролога є:
  - Виконавчий продюсер;
  - Шеф-редактор;
  - Перший заступник директора;
  - Директор;
  - Загальні Збори Учасників.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Аналізує та вивчає метеорологічну інформацію, отриману з метеорологічних станцій та метеорологічних супутників, щоденно готує синоптичні карти та прогнози погоди.
 2. Обробляє та передає метеорологічну інформацію для України, Європи і світу, формує дані для Інформаційного відділу підприємства.
 3. Прогнозує умови погоди, гідрологічний режим морів, річок та водосховищ, агрометерологічні умови, моделює процеси переносу забруднюючих речовин при екологічних аваріях.
 4. Забезпечує інформацією/прогнозами про різкі зміни погоди, попереджує про небезпечні та стихійні метереологічні явища, їх тривалість та ймовірні наслідки.
 5. Готує прогнози для написання новин/анонсу про погоду в усіх регіонах України та світі в цілому на сьогодні, завтра та довгостроково.
 6. Перевіряє підготовлені титрувальною машиною ефірні дані з власними погодними даними. Контролює оперативність, достовірність метеорологічної інформації, яка готується до ефіру.
 7. Проводить якісну оцінку наданих прогнозів в цілому.
 8. Прогнозує та передбачає погоду перед початком кожної пори року (яким буде літо, осінь, зима, весна).
 9. Характеризує стан та температуру води в Україні на акваторіях Азовсько-Чорноморського басейну та світу.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Редактор-метеоролог має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Запитувати особисто чи за дорученням безпосереднього керівника у працівників підприємства інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.
 6. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 7. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Редактор-метеоролог несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція редактора-метеоролога (укр)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота редактор-метеоролог Резюме редактор-метеоролог Робота редактор-метеоролог в Києві Резюме редактор-метеоролог в Києві Робота редактор-метеоролог в Дніпрі Резюме редактор-метеоролог в Дніпрі Робота редактор-метеоролог у Львові Резюме редактор-метеоролог у Львові Робота редактор-метеоролог в Одесі Резюме редактор-метеоролог в Одесі Робота редактор-метеоролог в Харкові Резюме редактор-метеоролог в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: раскройщик 4-го разряда
Посадова інструкція: раскройщик 5-го разряда
Посадова інструкція: раскройщик 6-го разряда
Посадова інструкція: распорядитель танцевального вечера
Посадова інструкція: советник генерального директора
Посадова інструкція: советник генерального директора
Посадова інструкція: рамщик
Посадова інструкція: ревизор
Посадова інструкція: региональный менеджер
Посадова інструкція: редактор
Посадова інструкція: редактор эфирного промоушена
Посадова інструкція: редактор по размещению программ и рекламных материалов радиостанции
Посадова інструкція: редактор программ
Посадова інструкція: редактор радиопрограмм
Посадова інструкція: редактор-диктор новостей радиостанции
Посадова інструкція: редактор-метеоролог
Посадова інструкція: режиссер отдела производства департамента телевизионного вещания
Посадова інструкція: режиссер клубного заведения
Посадова інструкція: режиссер монтажа
Посадова інструкція: режиссер монтажа телевизионных и радиопрограмм
Посадова інструкція: рекрутер
Посадова інструкція: ректор
Посадова інструкція: ресепшионист
Посадова інструкція: реставратор фильмокопий
Посадова інструкція: референт руководителя предприятия
Посадова інструкція: рыбак прибрежного лова 1-го разряда
Посадова інструкція: рыбак прибрежного лова 2-го разряда
Посадова інструкція: рыбак прибрежного лова 3-го разряда
Посадова інструкція: рыбак прибрежного лова 4-го разряда
Посадова інструкція: рыбак прибрежного лова 5-го разряда
Посадова інструкція: рихтовщик
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу