Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «референт керівника підприємства». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Офісні працівники».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: референт керівника підприємства на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Офісні працівники». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: референт керівника підприємства (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ РЕФЕРЕНТА КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА


I. Загальні положення
 1. Референт керівника підприємства належить до професійної групи "Фахівці".
 2. Призначення на посаду референта керівника підприємства та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.
 3. Референт керівника підприємства підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства.
 4. За відсутності референта керівника підприємства його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
 5. Референт керівника підприємства повинен знати:
  - Законодавство України про підприємницьку діяльність.
  - Основи адміністративного, господарського та трудового права.
  - Нормативні, методичні та інші керівні документи в галузі професійної діяльності.
  - Діловодство.
  - Положення, інструкції та інші матеріали з розроблення управлінської, організаційної, технічної та інших видів документації.
  - Основи економіки, організації праці, виробництва.
  - Профіль, спеціалізацію й особливості управління підприємством.
  - Організаційну, виробничу і соціальну структуру підприємства.
  - Основи технології виробництва.
  - Комп'ютерну й офісну техніку.
  - Технічні засоби реєстрації й оброблення інформації.
  - Правила, норми та етикет організації проведення ділових заходів, зустрічей, прийомів, нарад тощо.
  - Основи психології спілкування, соціології та етики професійних відносин.
  - Основи вітчизняної культури, звичаї, відповідні стилі літературного та ділового мовлення.
  - Одну або більше іноземних мов.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) і стаж роботи за професією не менше 1 року або вища освіта без вимог до напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та післядипломна освіта - перепідготовка чи підвищення кваліфікації й стаж роботи на підприємстві не менше 2 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Бере участь у впровадженні системи взаємозв'язків, застосовує і підтримує її відповідно до встановлених вимог і порядку, які забезпечують координацію внутрішньої управлінської діяльності між керівником підприємства й керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками, а також систему взаємовідносин керівника підприємства із представниками інших підприємств, партнерами, конкурентами, клієнтами.
 2. Організовує робочий час керівника підприємства, оперативно вносить зміни та доповнення до програми й розкладу його роботи.
 3. Складає щомісячно графік звітів керівників структурних підрозділів про результати господарської діяльності.
 4. Доводить до відома всіх заінтересованих служб, сторонніх організацій та окремих осіб зміст протоколів і прийнятих рішень, здійснює контроль за їх виконанням.
 5. Складає замовлення на необхідне обладнання, матеріали та послуги.
 6. Бере участь у розгляді управлінських і організаційних справ.
 7. Веде встановлену документацію.
 8. За дорученням керівника підприємства готує аналітичні огляди з актуальних соціальних, економічних і фінансових питань в умовах ринкових відносин.
 9. Здійснює відбір та опрацювання інформації для керівника.
 10. Готує згідно із затвердженою номенклатурою проекти розпорядчої документації, адміністративної, комерційної, технічної та іншої кореспонденції - запитів, звернень, відповідей на листи, повідомлень тощо.
 11. Виконує протокольні записи, контролює готовність стенографічних звітів про важливі та значні події і виступи на зустрічах, засіданнях, нарадах тощо.
 12. Бере участь у підготовці доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівника підприємства.
 13. Організовує своєчасне та адресне направлення доручень, розпоряджень та наказів керівника підприємства, службової кореспонденції та спеціальної документації керівникам підрозділів та іншим виконавцям.
 14. Простежує процес одержання встановленої інформації, контролює повноту її надходження.
 15. Реєструє звернення і заяви працівників, організує їх прийом (зустріч) із керівником підприємства.
 16. Допомагає керівникові підприємства у застосуванні відповідних норм етикету та протоколу під час прийому службових осіб, відвідувачів та гостей.
 17. Регулює протягом робочого дня поїздки керівника підприємства.
 18. Супроводжує керівника підприємства під час його візитів, відряджень та поїздок, виконуючи постійні завдання та обов'язки, а також роботи, що випливають із конкретних обставин.
 19. _________________________________________________________________.
 20. _________________________________________________________________.


III. Права

Референт керівника підприємства має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням керівника підприємства у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
 6. Вимагати від керівника підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Референт керівника підприємства несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція референта керівника підприємства (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 53 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота референт керівника підприємства Резюме референт керівника підприємства Робота референт керівника підприємства в Києві Резюме референт керівника підприємства в Києві Робота референт керівника підприємства в Дніпрі Резюме референт керівника підприємства в Дніпрі Робота референт керівника підприємства у Львові Резюме референт керівника підприємства у Львові Робота референт керівника підприємства в Одесі Резюме референт керівника підприємства в Одесі Робота референт керівника підприємства в Харкові Резюме референт керівника підприємства в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: редактор
Посадова інструкція: редактор эфирного промоушена
Посадова інструкція: редактор по размещению программ и рекламных материалов радиостанции
Посадова інструкція: редактор программ
Посадова інструкція: редактор радиопрограмм
Посадова інструкція: редактор-диктор новостей радиостанции
Посадова інструкція: редактор-метеоролог
Посадова інструкція: режиссер отдела производства департамента телевизионного вещания
Посадова інструкція: режиссер клубного заведения
Посадова інструкція: режиссер монтажа
Посадова інструкція: режиссер монтажа телевизионных и радиопрограмм
Посадова інструкція: рекрутер
Посадова інструкція: ректор
Посадова інструкція: ресепшионист
Посадова інструкція: реставратор фильмокопий
Посадова інструкція: референт руководителя предприятия
Посадова інструкція: рыбак прибрежного лова 1-го разряда
Посадова інструкція: рыбак прибрежного лова 2-го разряда
Посадова інструкція: рыбак прибрежного лова 3-го разряда
Посадова інструкція: рыбак прибрежного лова 4-го разряда
Посадова інструкція: рыбак прибрежного лова 5-го разряда
Посадова інструкція: рихтовщик
Посадова інструкція: рихтовщик кузовов 3-го разряда
Посадова інструкція: рихтовщик кузовов 4-го разряда
Посадова інструкція: рихтовщик кузовов 5-го разряда
Посадова інструкція: риэлтор
Посадова інструкція: резчик пищевой продукции 1-го разряда
Посадова інструкція: резчик пищевой продукции 2-го разряда
Посадова інструкція: резчик пищевой продукции 3-го разряда
Посадова інструкція: разнорабочий
Посадова інструкція: резчик металла на ножницах и прессах 1-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу