Укр | Рус


Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «бухгалтер-касир». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Фінансові спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: бухгалтер-касир на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Фінансові спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: бухгалтер-касир (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА-КАСИРА


I. Загальні положення
 1. Бухгалтер-касир відноситься до категорії технічних виконавців, приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера.
 2. Бухгалтер-касир безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру та його заступникам.
 3. У своїй діяльності бухгалтер-касир керується:
  - - Нормативними документами та методичними матеріалами з питань виконуваної роботи;
  - Статутом підприємства;
  - Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - Наказами та розпорядженнями директора підприємства;
  - Розпорядженнями головного бухгалтера та його заступників;
  - Цією посадовою інструкцією.
 4. Бухгалтер-касир повинен знати:
  - Нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи по веденню касових операцій;
  - Форми касових і банківських документів;
  - Правила прийому, видачі, обліку і зберігання грошових коштів і цінних паперів;
  - Порядок оформлення прибуткових і витратних документів;
  - Ліміти залишків касової готівки, встановлені для підприємства, правила забезпечення їх збереження;
  - Порядок ведення касової книги, складання касової звітності;
  - Основи організації праці;
  - Правила експлуатації обчислювальної техніки;
  - Основні положення законодавства про працю;
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - Правила і норми охорони праці.
 5. Під час відсутності бухгалтера-касира його обов'язки виконує в установленому порядку призначається заступник, який несе повну відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює операції по прийому, обліку, видачі та зберігання грошових коштів і цінних паперів з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження.
 2. Отримує за оформленими відповідно до встановленого порядку документам грошові кошти або оформлює їх для отримання безготівковим шляхом в установах банку для виплати робітникам і службовцям заробітної плати, премій, оплати відряджень і інших витрат.
 3. Веде на основі прибуткових і витратних документів касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів з книжковим залишком.
 4. Складає опис старих купюр, а також відповідні документи для їх передачі до установ банку з метою заміни на нові.
 5. Складає касову звітність.
 6. Здійснює готівкові розрахунки в установленому порядку з організаціями та фізичними особами при оплаті робіт і послуг підприємства.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


III. Права

Бухгалтер-касир має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 6. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 7. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 8. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удоскона-лення у встановленому порядку.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Бухгалтер-касир несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція бухгалтера-касира (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 8 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота бухгалтер-касир Резюме бухгалтер-касир Робота бухгалтер-касир в Києві Резюме бухгалтер-касир в Києві Робота бухгалтер-касир в Дніпрі Резюме бухгалтер-касир в Дніпрі Робота бухгалтер-касир у Львові Резюме бухгалтер-касир у Львові Робота бухгалтер-касир в Одесі Резюме бухгалтер-касир в Одесі Робота бухгалтер-касир в Харкові Резюме бухгалтер-касир в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові

Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: бухгалтер по учету кассовых операций
Посадова інструкція: бухгалтер по учету материалов
Посадова інструкція: бухгалтер по учету нематериальных активов
Посадова інструкція: бухгалтер по учету основных средств
Посадова інструкція: бухгалтер по учету основных фондов
Посадова інструкція: бухгалтер по учету заемных средств
Посадова інструкція: бухгалтер по налоговому учету
Посадова інструкція: бухгалтер по расчету заработной платы
Посадова інструкція: бухгалтер по расчету заработной платы
Посадова інструкція: бухгалтер материального учета офиса
Посадова інструкція: бухгалтер предприятия торговли
Посадова інструкція: бухгалтер структурного подразделения
Посадова інструкція: бухгалтер товарной группы(заместителя главного бухгалтера) предприятия торговли
Посадова інструкція: бухгалтер-аналитик
Посадова інструкція: бухгалтер-кассир
Посадова інструкція: бухгалтер-кассир
Посадова інструкція: бухгалтер-оператор
Посадова інструкція: бухгалтер-ревизор
Посадова інструкція: бактериолог
Посадова інструкція: бар-менеджер
Посадова інструкція: бармен - кассир
Посадова інструкція: бармен 4-го разряда
Посадова інструкція: бармен 5-го разряда
Посадова інструкція: пчеловод 4-го разряда
Посадова інструкція: береговой матрос
Посадова інструкція: бетонщик 1-го разряда
Посадова інструкція: бетонщик 2-го разряда
Посадова інструкція: бетонщик 2-го разряда
Посадова інструкція: бетонщик 3-го разряда
Посадова інструкція: бетонщик 3-го разряда
Посадова інструкція: бетонщик 4-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу