Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «бухгалтер-касир». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Фінансові спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: бухгалтер-касир на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Фінансові спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: бухгалтер-касир (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА-КАСИРА


I. Загальні положення
 1. Бухгалтер-касир відноситься до категорії технічних виконавців, приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера.
 2. Бухгалтер-касир безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру та його заступникам.
 3. У своїй діяльності бухгалтер-касир керується:
  - - Нормативними документами та методичними матеріалами з питань виконуваної роботи;
  - Статутом підприємства;
  - Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - Наказами та розпорядженнями директора підприємства;
  - Розпорядженнями головного бухгалтера та його заступників;
  - Цією посадовою інструкцією.
 4. Бухгалтер-касир повинен знати:
  - Нормативні правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи по веденню касових операцій;
  - Форми касових і банківських документів;
  - Правила прийому, видачі, обліку і зберігання грошових коштів і цінних паперів;
  - Порядок оформлення прибуткових і витратних документів;
  - Ліміти залишків касової готівки, встановлені для підприємства, правила забезпечення їх збереження;
  - Порядок ведення касової книги, складання касової звітності;
  - Основи організації праці;
  - Правила експлуатації обчислювальної техніки;
  - Основні положення законодавства про працю;
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку;
  - Правила і норми охорони праці.
 5. Під час відсутності бухгалтера-касира його обов'язки виконує в установленому порядку призначається заступник, який несе повну відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює операції по прийому, обліку, видачі та зберігання грошових коштів і цінних паперів з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження.
 2. Отримує за оформленими відповідно до встановленого порядку документам грошові кошти або оформлює їх для отримання безготівковим шляхом в установах банку для виплати робітникам і службовцям заробітної плати, премій, оплати відряджень і інших витрат.
 3. Веде на основі прибуткових і витратних документів касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів з книжковим залишком.
 4. Складає опис старих купюр, а також відповідні документи для їх передачі до установ банку з метою заміни на нові.
 5. Складає касову звітність.
 6. Здійснює готівкові розрахунки в установленому порядку з організаціями та фізичними особами при оплаті робіт і послуг підприємства.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


III. Права

Бухгалтер-касир має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства стосовно його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 6. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 7. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 8. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удоскона-лення у встановленому порядку.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Бухгалтер-касир несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція бухгалтера-касира (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 8 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота бухгалтер-касир Резюме бухгалтер-касир Робота бухгалтер-касир в Києві Резюме бухгалтер-касир в Києві Робота бухгалтер-касир в Дніпрі Резюме бухгалтер-касир в Дніпрі Робота бухгалтер-касир у Львові Резюме бухгалтер-касир у Львові Робота бухгалтер-касир в Одесі Резюме бухгалтер-касир в Одесі Робота бухгалтер-касир в Харкові Резюме бухгалтер-касир в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: бухгалтер по учету кассовых операций
Посадова інструкція: бухгалтер по учету материалов
Посадова інструкція: бухгалтер по учету нематериальных активов
Посадова інструкція: бухгалтер по учету основных средств
Посадова інструкція: бухгалтер по учету основных фондов
Посадова інструкція: бухгалтер по учету заемных средств
Посадова інструкція: бухгалтер по налоговому учету
Посадова інструкція: бухгалтер по расчету заработной платы
Посадова інструкція: бухгалтер по расчету заработной платы
Посадова інструкція: бухгалтер материального учета офиса
Посадова інструкція: бухгалтер предприятия торговли
Посадова інструкція: бухгалтер структурного подразделения
Посадова інструкція: бухгалтер товарной группы(заместителя главного бухгалтера) предприятия торговли
Посадова інструкція: бухгалтер-аналитик
Посадова інструкція: бухгалтер-кассир
Посадова інструкція: бухгалтер-кассир
Посадова інструкція: бухгалтер-оператор
Посадова інструкція: бухгалтер-ревизор
Посадова інструкція: бактериолог
Посадова інструкція: бар-менеджер
Посадова інструкція: бармен - кассир
Посадова інструкція: бармен 4-го разряда
Посадова інструкція: бармен 5-го разряда
Посадова інструкція: пчеловод 4-го разряда
Посадова інструкція: береговой матрос
Посадова інструкція: бетонщик 1-го разряда
Посадова інструкція: бетонщик 2-го разряда
Посадова інструкція: бетонщик 2-го разряда
Посадова інструкція: бетонщик 3-го разряда
Посадова інструкція: бетонщик 3-го разряда
Посадова інструкція: бетонщик 4-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу