Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «бухгалтер з обліку основних засобів». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Фінансові спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: бухгалтер з обліку основних засобів на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Фінансові спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: бухгалтер з обліку основних засобів (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


I. Загальні положення
 1. Бухгалтер з обліку основних засобів відноситься до категорії фахівців.
 2. Вимоги до кваліфікації:
  - Бухгалтер I категорії: повна вища освіта (спеціаліст) і стаж роботи на посаді бухгалтера II категорії не менше 3 років;
  - Бухгалтер II категории: высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет;
  - Бухгалтер: середня професійна (економічна) освіта без пред'явлення вимог до стажу роботи або спеціальна підготовка за встановленою програмою і стаж роботи з обліку і контролю не менше 3 років.
 3. Бухгалтер з обліку основних засобів повинен знати:
  - законодавчі акти, постанови, розпорядження, накази, керівні, методичні та нормативні матеріали з організації бухгалтерського обліку основних фондів та складання звітності на даній ділянці;
  - форми та методи бухгалтерського обліку на підприємстві;
  - план і кореспонденцію рахунків, зокрема, з обліку основних фондів;
  - організацію документообігу на даній ділянці бухгалтерського обліку;
  - порядок документального оформлення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку оцінки амортизації, відновлення і вибуття основних засобів;
  - методи економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;
  - правила експлуатації обчислювальної техніки;
  - економіку, організацію праці та управління;
  - ринкові методи господарювання;
  - законодавство про працю;
  - правила і норми охорони праці.
 4. Призначення на посаду бухгалтера з обліку основних засобів та звільнення з посади здыйснюються наказом генерального директора за поданням головного бухгалтера.
 5. Бухгалтер з обліку основних засобів підпорядковується головному бухгалтеру.
 6. На час відсутності бухгалтера з обліку основних засобів (відрядження, відпустка, хвороба, тощо) його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за неналежне виконання покладених на нього обов'язків.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог чинного законодавства в частині, що стосується обліку належать організації основних засобів, оприбуткування основних засобів, розрахунку фактичної собівартості основних засобів і т.п.
 2. Бере участь у розробці і здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни та раціональне використання ресурсів.
 3. Здійснює прийом і контроль первинної документації на даній ділянці бухгалтерського обліку і готує її до рахункової обробки.
 4. Відображає на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов'язані з рухом основних засобів.
 5. Складає звітні калькуляції за фактичною собівартістю основних засобів з урахуванням всіх витрат.
 6. Проводить нарахування податків, що виникають на даній ділянці.
 7. Забезпечує керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів та інших користувачів бухгалтерської звітності порівняною та достовірною бухгалтерською інформацією по відповідній ділянці обліку.
 8. Розробляє робочий план рахунків, форми первинних документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності, бере участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку і технології обробки бухгалтерської інформації.
 9. Готує дані по відповідній ділянці бухгалтерського обліку для складання звітності, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву.
 10. Виконує роботи з формування, ведення і зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносить зміни в довідкову і нормативну інформацію, використовувану при обробці даних.
 11. Бере участь у формулюванні економічної постановки завдань або окремих їх етапів, що вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливість використання готових проектів, алгоритмів, пакетів прикладних програм, що дозволяють створювати економічно обгрунтовані системи обробки економічної інформації.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


III. Права

Бухгалтер з обліку основних засобів має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові В межах своєї компетенції.
 6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удоскона-лення у встановленому порядку.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Бухгалтер з обліку основних засобів несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція бухгалтера з обліку основних засобів (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота бухгалтер з обліку основних засобів Резюме бухгалтер з обліку основних засобів Робота бухгалтер з обліку основних засобів в Києві Резюме бухгалтер з обліку основних засобів в Києві Робота бухгалтер з обліку основних засобів в Дніпрі Резюме бухгалтер з обліку основних засобів в Дніпрі Робота бухгалтер з обліку основних засобів у Львові Резюме бухгалтер з обліку основних засобів у Львові Робота бухгалтер з обліку основних засобів в Одесі Резюме бухгалтер з обліку основних засобів в Одесі Робота бухгалтер з обліку основних засобів в Харкові Резюме бухгалтер з обліку основних засобів в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: бригадир на участках основного производства
Посадова інструкція: брокер
Посадова інструкція: брокер торговый
Посадова інструкція: бурильщик
Посадова інструкція: бурильщик
Посадова інструкція: бухгалтер
Посадова інструкція: бухгалтер
Посадова інструкція: бухгалтер
Посадова інструкція: бухгалтер (с дипломом специалиста)
Посадова інструкція: бухгалтер департамента контроля качества
Посадова інструкція: бухгалтер по банковским операциям
Посадова інструкція: бухгалтер по учету капитальных вложений
Посадова інструкція: бухгалтер по учету кассовых операций
Посадова інструкція: бухгалтер по учету материалов
Посадова інструкція: бухгалтер по учету нематериальных активов
Посадова інструкція: бухгалтер по учету основных средств
Посадова інструкція: бухгалтер по учету основных фондов
Посадова інструкція: бухгалтер по учету заемных средств
Посадова інструкція: бухгалтер по налоговому учету
Посадова інструкція: бухгалтер по расчету заработной платы
Посадова інструкція: бухгалтер по расчету заработной платы
Посадова інструкція: бухгалтер материального учета офиса
Посадова інструкція: бухгалтер предприятия торговли
Посадова інструкція: бухгалтер структурного подразделения
Посадова інструкція: бухгалтер товарной группы(заместителя главного бухгалтера) предприятия торговли
Посадова інструкція: бухгалтер-аналитик
Посадова інструкція: бухгалтер-кассир
Посадова інструкція: бухгалтер-кассир
Посадова інструкція: бухгалтер-оператор
Посадова інструкція: бухгалтер-ревизор
Посадова інструкція: бактериолог
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу