Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «бухгалтер з розрахунку заробітної плати». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Фінансові спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: бухгалтер з розрахунку заробітної плати на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Фінансові спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: бухгалтер з розрахунку заробітної плати (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА З РОЗРАХУНКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ


I. Загальні положення
 1. Бухгалтер з розрахунку зарплати відноситься до категорії фахівців.
 2. На посаду бухгалтера з розрахунку зарплати призначається особа, яка має вищу професійну (економічну) освіту і стаж фінансово-господарської роботи не менше 2 років.
 3. Призначення на посаду бухгалтера та звільняється з неї здійснюється наказом директора за поданням головного бухгалтера.
 4. Бухгалтер з розрахунку зарплати повинен знати:
  - законодавство про бухгалтерський облік;
  - постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні та нормативні матеріали фінансових та контрольно-ревізійних органів з питань організації бухгалтерського обліку та складання звітності, а також ті, що стосуються господарсько-фінансової діяльності підприємства;
  - цивільне право, фінансове, податкове і господарське законодавство;
  - структуру і штатний розклад підприємства, його профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку;
  - положення та інструкції з організації бухгалтерського обліку на підприємстві, правила його ведення;
  - порядок оформлення операцій і організацію документообігу за ділянками обліку;
  - форми і порядок фінансових розрахунків;
  - методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, виявлення внутрішньогосподарських резервів;
  - порядок приймання, оприбуткування, зберігання і витрати грошових коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей;
  - правила розрахунку з дебіторами і кредиторами;
  - умови оподаткування юридичних і фізичних осіб;
  - порядок списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат;
  - правила проведення інвентаризацій коштів і товарно-матеріальних цінностей;
  - порядок і терміни складання бухгалтерських балансів і звітності;
  - правила проведення перевірок і документальних ревізій;
  - засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку та можливості їх застосування для виконання обліково-обчислювальних робіт та аналізу виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства;
  - передовий вітчизняний та закордонний досвід удосконалення організації бухгалтерського обліку;
  - економіку, організацію виробництва, праці і управління;
  - основи технології будівництва і виробництва;
  - ринкові методи господарювання;
  - законодавство про працю та охорону праці України;
  - правила і норми охорони праці.
 5. Бухгалтер з розрахунку зарплати підпорядковується безпосередньо ___________________.
 6. В період тимчасової відсутності бухгалтера з розрахунку зарплати (відпустка, хвороба, ін.) його обов'язки виконує особа, призначена наказом директора, яке несе відповідальність за їх належне використання.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу і готує їх до лічильної обробки.
 2. Приймає і контролює правильність оформлення листків про тимчасову непрацездатність, довідок з догляду за хворими та інших документів, що підтверджують право на відсутність працівника на роботі, готує їх до лічильної обробки, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності.
 3. Здійснює нарахування заробітних плат працівникам підприємства, здійснює контроль за витрачанням фонду оплати праці.
 4. Здійснює реєстрацію бухгалтерських проводок та їх рознесення.
 5. Здійснює нарахування та перерахування страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, заробітних плат робітників і службовців, інших виплат та платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.
 6. Готує періодичну звітність по ЕСН у встановлені терміни, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.
 7. Веде на основі відомостей виплату зарплати працівникам підприємства.
 8. Здійснює контроль за дотриманням касової дисципліни, розрахунками з підзвітними особами.
 9. Готує дані для складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати грошових коштів.
 10. Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.
 11. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.
 12. Систематично підвищує свою кваліфікацію на курсах і семінарах з бухгалтерського обліку.
 13. Виконує інші доручення головного бухгалтера (його заступника).
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Бухгалтер з розрахунку зарплати має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією.
 3. Запитувати за дорученням керівництва від підрозділів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 4. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 5. Підписувати організаційно-розпорядчі документи з питань, що входять до його функціональних обов'язків, а також платіжних та інших фінансових документів.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Бухгалтер з розрахунку зарплати несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
 4. Незабезпечення дотримання трудової і виконавчої дисципліни.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція бухгалтера з розрахунку заробітної плати (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота бухгалтер з розрахунку заробітної плати Резюме бухгалтер з розрахунку заробітної плати Робота бухгалтер з розрахунку заробітної плати в Києві Резюме бухгалтер з розрахунку заробітної плати в Києві Робота бухгалтер з розрахунку заробітної плати в Дніпрі Резюме бухгалтер з розрахунку заробітної плати в Дніпрі Робота бухгалтер з розрахунку заробітної плати у Львові Резюме бухгалтер з розрахунку заробітної плати у Львові Робота бухгалтер з розрахунку заробітної плати в Одесі Резюме бухгалтер з розрахунку заробітної плати в Одесі Робота бухгалтер з розрахунку заробітної плати в Харкові Резюме бухгалтер з розрахунку заробітної плати в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: бухгалтер
Посадова інструкція: бухгалтер
Посадова інструкція: бухгалтер
Посадова інструкція: бухгалтер (с дипломом специалиста)
Посадова інструкція: бухгалтер департамента контроля качества
Посадова інструкція: бухгалтер по банковским операциям
Посадова інструкція: бухгалтер по учету капитальных вложений
Посадова інструкція: бухгалтер по учету кассовых операций
Посадова інструкція: бухгалтер по учету материалов
Посадова інструкція: бухгалтер по учету нематериальных активов
Посадова інструкція: бухгалтер по учету основных средств
Посадова інструкція: бухгалтер по учету основных фондов
Посадова інструкція: бухгалтер по учету заемных средств
Посадова інструкція: бухгалтер по налоговому учету
Посадова інструкція: бухгалтер по расчету заработной платы
Посадова інструкція: бухгалтер по расчету заработной платы
Посадова інструкція: бухгалтер материального учета офиса
Посадова інструкція: бухгалтер предприятия торговли
Посадова інструкція: бухгалтер структурного подразделения
Посадова інструкція: бухгалтер товарной группы(заместителя главного бухгалтера) предприятия торговли
Посадова інструкція: бухгалтер-аналитик
Посадова інструкція: бухгалтер-кассир
Посадова інструкція: бухгалтер-кассир
Посадова інструкція: бухгалтер-оператор
Посадова інструкція: бухгалтер-ревизор
Посадова інструкція: бактериолог
Посадова інструкція: бар-менеджер
Посадова інструкція: бармен - кассир
Посадова інструкція: бармен 4-го разряда
Посадова інструкція: бармен 5-го разряда
Посадова інструкція: пчеловод 4-го разряда
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу