Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «секретарь-машинистка». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Офисные работники».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: секретарь-машинистка на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Офисные работники». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: секретарь-машинистка (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕКРЕТАРЯ-ДРУКАРКИ


I. Загальні положення
 1. Секретар-друкарка належить до професійної групи «Технічні службовці».
 2. Призначення на посаду секретаря-друкарки та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням_____________із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Секретар-друкарка підпорядковується безпосередньо_________________________.
 4. _____________________________________________________________________.
 5. _____________________________________________________________________.


II. Завдання та обов’язки

Секретар-друкарка:
 1. Виконує технічні функції, що охоплюють забезпечення й обслуговування роботи керівника підприємства або його підрозділів.
 2. Одержує необхідні керівникові відомості від підрозділів або виконавців, викликає за його дорученням працівників.
 3. Організовує телефонні переговори керівника, приймає і передає телефонограми, записує в час відсутності керівники прийняті повідомлення і доводить до його відома їх зміст.
 4. Здійснює роботи щодо підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час, місце і порядок денний засідання або наради, ведення реєстрації), оформляє протоколи.
 5. Забезпечує робоче місце керівника канцелярським приладдям, засобами організаційної техніки, створює сприятливі умови для його ефективної роботи.
 6. Передає та приймає інформацію за допомогою приймально-передавальних пристроїв.
 7. Друкує за вказівкою керівника різні матеріали.
 8. Веде діловодство, приймає кореспонденцію, яка надходить на ім'я керівника, здійснює її систематизацію відповідно до прийнятого на підприємстві порядку і передає після її розгляду керівником у підрозділи або конкретним виконавцям для використання в процесі їх роботи або підготовки відповіді.
 9. Стежить за строками виконання доручень керівника, взятих на контроль.
 10. Приймає документи на підпис керівника й особисті заяви працівників.
 11. Організовує приймання відвідувачів, виявляючи при цьому тактовність і увагу до них, сприяє оперативності розгляду заяв і пропозицій працівників.
 12. Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання й у встановлені строки здає до архіву.
 13. Виконує окремі службові доручення керівника.
 14. _____________________________________________________________________.
 15. _____________________________________________________________________.


III. Права

Секретар-друкарка має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються її діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання її посадових обов'язків.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
 6. _____________________________________________________________________.
 7. _____________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Секретар-друкарка несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _____________________________________________________________________.
 5. _____________________________________________________________________.


V. Повинен знати

Секретар-друкарка повинна знати:
 1. Постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо ведення діловодства.
 2. Керівний склад підприємства та його підрозділів.
 3. Машинопис.
 4. Правила орфографії та пунктуації.
 5. Порядок розміщення матеріалу під час друкування різних документів.
 6. Правила друкування ділових листів із використанням типових форм.
 7. Правила експлуатації друкарських машин, диктофонів, магнітофонів.
 8. Правила користування приймально-передавальними пристроями.
 9. Стандарті системи організаційно-розпорядчої документації.
 10. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
 11. _____________________________________________________________________.
 12. _____________________________________________________________________.


VI. Кваліфікаційні вимоги

Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві й стаж роботи в діловодстві не менше 1 року.


УЗГОДЖЕНО:
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция секретаря-машинистки (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 51 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа секретарь-машинистка Резюме секретарь-машинистка Работа секретарь-машинистка в Киеве Резюме секретарь-машинистка в Киеве Работа секретарь-машинистка в Днепре Резюме секретарь-машинистка в Днепре Работа секретарь-машинистка во Львове Резюме секретарь-машинистка во Львове Работа секретарь-машинистка в Одессе Резюме секретарь-машинистка в Одессе Работа секретарь-машинистка в Харькове Резюме секретарь-машинистка в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: сварщик на электронно-лучевых установках 6-го разряда
Должностная инструкция: сварщик пластмасс 1-го разряда
Должностная инструкция: сварщик пластмасс 2-го разряда
Должностная инструкция: сварщик пластмасс 3-го разряда
Должностная инструкция: сварщик термитной сварки 2-го разряда
Должностная инструкция: сварщик термитной сварки 3-го разряда
Должностная инструкция: сварщик термитной сварки 4-го разряда
Должностная инструкция: сварщик термитной сварки 5-го разряда
Должностная инструкция: секретарь
Должностная инструкция: секретарь директора
Должностная инструкция: секретарь директора предприятия
Должностная инструкция: секретарь отдела кадров
Должностная инструкция: секретарь руководителя
Должностная инструкция: секретарь учебной части
Должностная инструкция: секретарь учебной части (диспетчера)
Должностная инструкция: секретарь-машинистка
Должностная инструкция: секретарь-референт
Должностная инструкция: секретарь-референт
Должностная инструкция: секретарь-стенографистка
Должностная инструкция: сепараторщик (обогащение) 3-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик (обогащение) 4-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик (обогащение) 5-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик (обогащение) 6-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик 2-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик 3-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик 4-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик биомассы 3-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик биомассы 4-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик биомассы 5-го разряда
Должностная инструкция: сервисный инженер
Должностная инструкция: сестра медицинская по диетическому питанию
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу