Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «сестра медицинская по диетическому питанию». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Медицинские специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: сестра медицинская по диетическому питанию на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Медицинские специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: сестра медицинская по диетическому питанию (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕСТРИ МЕДИЧНОЇ З ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ


I. Загальні положення
 1. Сестра медична з дієтичного харчування належить до професійної групи «Фахівці».
 2. Призначення на посаду сестри медичної з дієтичного харчування та звільнення з неї здійснюється наказом головного лікаря за поданням зав. відділення з дотриманням вимог кодексу законів про працю України.
 3. Сестра медична з дієтичного харчування підпорядковується безпосередньо ст. медсестрі і зав. відділенням.
 4. Вказівки сестри медичної з дієтичного харчування в межах її компетенції є обов’язковими для молодшого медичного персоналу.
 5. 5. Сестра медична з дієтичного харчування повинна знати:
  - Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я;
  - Права, обов’язки та відповідальність медичної сестри з дієтичного харчування;
  - Номенклатуру лікувальних дієт різного призначення та профілю;
  - Особливості приготування страв;
  - Строки реалізації харчування та умови їх збереження;
  - Методи асептики та антисептики;
  - Організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів;
  - Правила оформлення медичної документації;
  - Сучасну літературу за фахом.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Сестра медична з дієтичного харчування вищої кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Дієтотерапія». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.
  - Сестра медична з дієтичного харчування І кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Дієтотерапія». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.
  - Сестра медична з дієтичного харчування ІІ кваліфікаційної категорії: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Дієтотерапія». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.
  - Сестра медична з дієтичного харчування: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» або «Акушерська справа». Спеціалізація за фахом «Дієтотерапія». Без вимог до стажу роботи.
 7. У своїй діяльності Сестра медична з дієтичного харчування керується:
  - чинним законодавством України про охорону здоров’я;
  - нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, організацію лікувально-профілактичного та дієтичного харчування в лікувально-профілактичних установах.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Проводить приготування дитячих сумішей для вигодування дітей до 1-го року.
 2. Відбирає контрольні проби готових страв.
 3. Здійснює годування дітей, слідкує за дотриманням годування згідно «Листка годування».
 4. Контролює склад та якість продуктів харчування у передачах хворим.
 5. Проводить навчання середнього та молодшого медичного персоналу з питань організації лікувального харчування.
 6. Бере активну участь у проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку інфекції.
 7. Веде медичну документацію.
 8. Несе відповідальність за збереженням медичного інструментарію і предметів на даному робочому місці, а також піклується про повне укомплектування молочної кухні усім необхідним, відповідно до вимог.
 9. Дотримується принципів медичної деонтології.
 10. Вміє надати першу медичну допомогу при отруєннях, анафілактичному шоці, алергічних станах.
 11. Постійно удосконалює свій професійний рівень.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


III. Права

Сестра медична з дієтичного харчування має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються її діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові В межах своєї компетенції.
 6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються її компетенції.
 9. Періодично у встановленому порядку проходити атестацію на присвоєння чергової кваліфікаційної категорії.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Сестра медична з дієтичного харчування несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу її компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. За неякісне ведення медичної документації та недостовірність інформації, що вноситься до документації, - в межах, визначених чинним законодавством України.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция сестры медицинской по диетическому питанию (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа сестра медицинская по диетическому питанию Резюме сестра медицинская по диетическому питанию Работа сестра медицинская по диетическому питанию в Киеве Резюме сестра медицинская по диетическому питанию в Киеве Работа сестра медицинская по диетическому питанию в Днепре Резюме сестра медицинская по диетическому питанию в Днепре Работа сестра медицинская по диетическому питанию во Львове Резюме сестра медицинская по диетическому питанию во Львове Работа сестра медицинская по диетическому питанию в Одессе Резюме сестра медицинская по диетическому питанию в Одессе Работа сестра медицинская по диетическому питанию в Харькове Резюме сестра медицинская по диетическому питанию в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: секретарь-машинистка
Должностная инструкция: секретарь-референт
Должностная инструкция: секретарь-референт
Должностная инструкция: секретарь-стенографистка
Должностная инструкция: сепараторщик (обогащение) 3-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик (обогащение) 4-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик (обогащение) 5-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик (обогащение) 6-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик 2-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик 3-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик 4-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик биомассы 3-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик биомассы 4-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик биомассы 5-го разряда
Должностная инструкция: сервисный инженер
Должностная инструкция: сестра медицинская по диетическому питанию
Должностная инструкция: сестра-хозяйка
Должностная инструкция: системный администратор
Должностная инструкция: системный программист
Должностная инструкция: склейщик 1-го разряда
Должностная инструкция: склейщик 2-го разряда
Должностная инструкция: скляр 2-го разряда
Должностная инструкция: скляр 3-го разряда
Должностная инструкция: скляр 4-го разряда
Должностная инструкция: скляр 5-го разряда
Должностная инструкция: слесар-сантехник 3-го разряда
Должностная инструкция: слесарь аварийно-восстановительных работ 2-го разряда
Должностная инструкция: слесарь аварийно-восстановительных работ 3-го разряда
Должностная инструкция: слесарь аварийно-восстановительных работ 4-го разряда
Должностная инструкция: слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда
Должностная инструкция: слесарь аварийно-восстановительных работ 6-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу