Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «секретарь директора предприятия». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Офисные работники».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: секретарь директора предприятия на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Офисные работники». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: секретарь директора предприятия (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СЕКРЕТАРЯ ДИРЕКТОРА ПІДПРИЄМСТВА


I. Загальні положення
 1. Призначається на посаду наказом директора підприємства.
 2. Підзвітний директору підприємства.
 3. Мета діяльності: створення для директора підприємства умов, що забезпечують максимальну ефективність його праці.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Секретар директора підприємства:
 1. Приймає кореспонденцію, яка надходить на розгляд директору підприємства, передає її згідно з прийнятим рішенням до структурних підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей.
 2. Веде діловодство, виконує різні операції із застосуванням комп’ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення і подання інформації для підготовки і прийняття рішень.
 3. Приймає документи і особисті заяви на підпис директора підприємства.
 4. Готує документи і матеріали, необхідні для роботи директорові підприємства.
 5. Організовує проведення телефонних переговорів директора підприємства, записує за його відсутності одержану інформацію і доводить до його відома її зміст, передає і приймає інформацію за допомогою приймально-переговорних пристроїв (телефакс, телекс, і т. ін.), а також телефонограми, своєчасно доводить до відома директора підприємства інформацію, одержану каналами зв’язку.
 6. Стежить за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, що надходять для виконання, перевіряє правильність оформлення підготовлених проектів документів, що передаються керівнику на підпис, забезпечує їх якісне редагування.
 7. За дорученням директора підприємства складає листи, запити, інші документи, готує відповіді авторам листів.
 8. Виконує роботу з підготовки засідань і нарад, які проводить директор підприємства (збирає необхідні матеріали, повідомляє учасників про час і місце проведення, порядок денний, проводить реєстрацію), веде і оформляє протоколи засідань і нарад.
 9. Здійснює контроль за виконанням працівниками підприємства виданих наказів та розпоряджень, а також за додержанням термінів виконання вказівок і доручень директора підприємства, що взяті на контроль. Веде контрольно-реєстраційну картотеку.
 10. Забезпечує робоче місце директора підприємства необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям.
 11. Друкує за вказівкою директора підприємства службові матеріали, необхідні для його роботи або вводить поточну інформацію до банку даних.
 12. Організовує прийом відвідувачів, сприяє оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників..
 13. Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання і в установлені терміни здає до архіву.
 14. Копіює документи на персональному ксероксі.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.


III. Права
Секретар директора підприємства має право:
 1. Визначати пріоритети у взаємовідносинах директора підприємства з контактуючими організаціями та відвідувачами.
 2. Складати прості листи та короткі розпорядчі документи на підставі усних вказівок директора підприємства.
 3. У разі необхідності залучати працівників підприємства до підготовки документів, потрібних директору підприємства.
 4. Не приймати на підпис директора підприємства службові документи, що підготовлені з порушенням чинних стандартів.
 5. У рамках своєї компетенції та повноважень відповідати на телефонні дзвінки, адресовані директору підприємства, з метою ефективного використання його робочого часу.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність
Секретар директора підприємства несе відповідальність:
 1. За якісне та своєчасне виконання розпоряджень директора підприємства.
 2. За дотримання «Правил внутрішнього розпорядку» та «Положення про комерційну таємницю підприємства».
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.


V. Секретар директора підприємства повинен знати:

 1. Постанови, розпорядження, накази; положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи, що стосуються діяльності підприємства і ведення діловодства.
 2. Структуру і керівний склад підприємства і його підрозділів.
 3. Організацію діловодства; методи оброблення і оформлення документів; архівну справу; машинопис.
 4. Правила користування приймально-переговорними пристроями, технічними засобами оброблення документів, усної та писемної документної інформації, комп’ютерами і друкарськими машинами.
 5. Стандарти системи організаційно-розпорядчої документації; правила друкування ділових листів з використанням типових форм.
 6. Основи етики і естетики; правила ділового спілкування.
 7. Основи організації праці і управління.
 8. Правила експлуатації обчислювальної техніки.
 9. Основи адміністративного права і законодавства про працю.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


VI. Кваліфікаційні вимоги

 1. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 2. _________________________________________________________________.


VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 1. Безпосередньо контактує з директором підприємства, а також з іншими працівниками підприємства та інших організацій, коли такі працівники звертаються до директора підприємства у службових та особистих справах, а також звертається до них у разі необхідності одержати для директора підприємства окремі документи, довідки або іншу інформацію.
 2. ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
 3. ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
 4. ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция секретаря директора предприятия (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 196 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа секретарь директора предприятия Резюме секретарь директора предприятия Работа секретарь директора предприятия в Киеве Резюме секретарь директора предприятия в Киеве Работа секретарь директора предприятия в Днепре Резюме секретарь директора предприятия в Днепре Работа секретарь директора предприятия во Львове Резюме секретарь директора предприятия во Львове Работа секретарь директора предприятия в Одессе Резюме секретарь директора предприятия в Одессе Работа секретарь директора предприятия в Харькове Резюме секретарь директора предприятия в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 4-го разряда
Должностная инструкция: сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 5-го разряда
Должностная инструкция: сварщик на электронно-лучевых установках 3-го разряда
Должностная инструкция: сварщик на электронно-лучевых установках 4-го разряда
Должностная инструкция: сварщик на электронно-лучевых установках 5-го разряда
Должностная инструкция: сварщик на электронно-лучевых установках 6-го разряда
Должностная инструкция: сварщик пластмасс 1-го разряда
Должностная инструкция: сварщик пластмасс 2-го разряда
Должностная инструкция: сварщик пластмасс 3-го разряда
Должностная инструкция: сварщик термитной сварки 2-го разряда
Должностная инструкция: сварщик термитной сварки 3-го разряда
Должностная инструкция: сварщик термитной сварки 4-го разряда
Должностная инструкция: сварщик термитной сварки 5-го разряда
Должностная инструкция: секретарь
Должностная инструкция: секретарь директора
Должностная инструкция: секретарь директора предприятия
Должностная инструкция: секретарь отдела кадров
Должностная инструкция: секретарь руководителя
Должностная инструкция: секретарь учебной части
Должностная инструкция: секретарь учебной части (диспетчера)
Должностная инструкция: секретарь-машинистка
Должностная инструкция: секретарь-референт
Должностная инструкция: секретарь-референт
Должностная инструкция: секретарь-стенографистка
Должностная инструкция: сепараторщик (обогащение) 3-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик (обогащение) 4-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик (обогащение) 5-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик (обогащение) 6-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик 2-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик 3-го разряда
Должностная инструкция: сепараторщик 4-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу