Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Транспортные специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Транспортные специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (МЗ) ДЕПО, КЕРІВНИКА КАЛІБРУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ (КЛ), МАЙСТРА ЦЕХУ КВП І А


I. Загальні положення
 1. Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А належить до професійної групи "Спеціаліст".
 2. Призначення на посаду Відповідального за МЗ депо, Керівника КЛ, Майстра цеху КВПіА та звільнення з неї здійснюється наказом керівника депо з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А підпорядковується безпосередньо головному інженеру депо.
 4. Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А у своїй діяльності керується законами України, постановами та розпорядженнями КМ України, наказами та розпорядженнями Укрзалізниці, П-ЗЗ, інш. нормативними документами затвердженими у встановленому порядку та цією посадовою інструкцією.
 5. Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А працює за режимом роботи, встановленим для працівників моторвагонного депо.
 6. Відповідальний за (МЗ) депо, Керівник (КЛ), Майстер цеху КВП і А повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з метрологічного забезпечення виробництва.
  - стандарти та інші нормативні документи з метрологічного забезпечення.
  - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і принципи роботи засобів вимірювань.
  - передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі метрологічного контролю і забезпечення виробництва.
  - методи визначення економічної ефективності впровадження нових засобів вимірювань.
  - порядок державної атестації продукції.
  - основи трудового законодавства.
  - правила та норми охорони праці.
  - правила внутрішнього трудового розпорядку.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує та забезпечує своєчасне проведення калібрування (повірки) ЗВТ, НЗВТ та атестацію випробувального обладнання у закріпленій галузі атестації.
 2. Бере участь в упровадження нової вимірювальної техніки, вносить пропозиції до планів метрологічного забезпечення виробництва і до планів організаційно-технічних заходів з удосконалення метрологічного забезпечення, засобів і методів вимірювання.
 3. Складає та встановлює періодичність калібрування (повірок) ЗВТ, НЗВТ і розроблює календарні графіки їх проведення з погодженням в ДорЦСМ та наданн в територіальні органи Держспоживстандарту.
 4. Здійснює контроль якості виконання метрологічних робіт в закріпленій галузі атестації КЛ у відповідності до “Настанови з якості”.
 5. Здійснює безпосереднє керівництво КЛ.
 6. Бере участь у впровадженні державних і галузевих стандартів, стандартів підприємства та інших нормативних документів, які регламентують точність вимірювань.
 7. Складає звіти з виконання планів метрологічного забезпечення виробництва.
 8. Бере участь у розробленні і погодженні стандартів та інших нормативних документів з питань метрології.
 9. Визначає потреби підрозділів підприємства в засобах вимірювань, складає зведені заявки на їх придбання.
 10. Сприяє працівникам Держспоживстандарту та фахівцям БОМС Міністерства Інфраструктури України на залізничному транспорті – ДорЦСМ при здійсненні ними державного та метрологічного нагляду.
 11. Здійснює обов'язковий контроль за станом і правильністю застосування засобів вимірювань, технічне приймання вимірювальних засобів, які надходять на підприємство.
 12. Вивчає передовий вітчизняний і світовий досвід метрологічного забезпечення виробництва.
 13. Виконує у встановлені терміни вказівки, приписи,та вимоги контролюючих та вищіх керівних органів.
 14. Виконує службові доручення Головного метролога залізниці – начальника ДорЦСМ та керівництва депо пов’язані з виробничою діяльністю.
 15. Організовує проведення технічних занять з фахівцями КЛ.
 16. Знає, виконує та контролює виконання вимог ТПЕ, ОП, ППБ, правил внутрішнього трудового розпорядку.
 17. _________________________________________________________________.
 18. _________________________________________________________________.


III. Права

Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А має право:
 1. знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. знайомитися з документами, що визначають його права та обов'язки за посадою, критерії оцінки якості виконання ним посадових обов'язків.
 3. вносити на розгляд головного метролога та безпосереднього керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. в межах своєї компетенції повідомляти безпосередне керівництво про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. вимагати та отримувати особисто у керівників депо та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 6. залучати фахівців свого підрозділу до виконання покладених на нього завдань.
 7. вилучати з експлуатації ЗВТ, НЗВТ які не відповідають вимогам та нормативам метрологічної документації.
 8. вносити пропозиції керівництву депо щодо заохочення фахівців які відзначилися, а також про притягнення до відповідальності фахівців які не виконують належним чином свої посадові обов’язки.
 9. складати проекти наказів та розпоряджень з питань метрології.
 10. вимагати від керівництва підприємства забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Відповідальний за МЗ депо, Керівник КЛ, Майстер цеху КВП і А несе відповідальність за:
 1. неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.
 2. правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. стан охорони праці, техніки безпеки та дотримання відповідних інструкцій та правил.
 5. стан протипожежної безпеки, утримання та безпечну експлуатацію ЗВТ, НЗВТ.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция ответственного за метрологическое обеспечение депо, руководителя калибровальной лаборатории, мастера цеха КИП и А (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 15 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А Резюме ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А Работа ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А в Киеве Резюме ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А в Киеве Работа ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А в Днепре Резюме ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А в Днепре Работа ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А во Львове Резюме ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А во Львове Работа ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А в Одессе Резюме ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А в Одессе Работа ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А в Харькове Резюме ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: оператор стиральных машин
Должностная инструкция: оператор установок волокнообразования 5-го разряда
Должностная инструкция: оператор установок волокнообразования 6-го разряда
Должностная инструкция: оператор электронного цветоделения
Должностная инструкция: оператор-литейщик на автоматах
Должностная инструкция: операционист банка
Должностная инструкция: операционная медицинская сестра
Должностная инструкция: оправщик огнеупорных изделий 2-го разряда
Должностная инструкция: оправщик огнеупорных изделий 3-го разряда
Должностная инструкция: опрокидчик
Должностная инструкция: оптик медицинский 5-го разряда
Должностная инструкция: организатор путешествий
Должностная инструкция: организатор экскурсий
Должностная инструкция: организатор экскурсий
Должностная инструкция: ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением
Должностная инструкция: ответственный за метрологическое обеспечение депо, руководитель калибровальной лаборатории, мастер цеха КИП и А
Должностная инструкция: ответственный за электрохозяйство
Должностная инструкция: ответственный редактор (копирайтер)
Должностная инструкция: офис-менеджер
Должностная инструкция: офис-менеджер (помощник руководителя) структурного подразделения
Должностная инструкция: официант
Должностная инструкция: официант 3-го разряда
Должностная инструкция: официант 4-го разряда
Должностная инструкция: официант 5-го разряда
Должностная инструкция: охотовед
Должностная инструкция: охранник
Должностная инструкция: охранник
Должностная инструкция: охранник офиса
Должностная инструкция: охранник предприятия
Должностная инструкция: охранник-водитель
Должностная инструкция: охранник-телохранитель
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу