Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «фармацевт». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Медицинские специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: фармацевт на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Медицинские специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.




Должностная инструкция: фармацевт



 



(назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)



(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.



ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ФАРМАЦЕВТА


I. Загальні положення
 1. Фармацевт відноситься до категорії фахівців.
 2. На посаду фармацевта призначається особа, яка має середню фармацевтичну освіту, диплом за спеціальністю "Фармація", (I, II, вищу) кваліфікаційну категорію.
 3. Призначення на посаду фармацевта і звільнення з неї здійснюється наказом керівника установи.
 4. Фармацевт повинен знати:
  - Законодавство України.
  - Основи фармацевтичної справи.
  - Основи економіки і принципи організації фармацевтичної служби.
  - Технологію виготовлення лікарських засобів в аптеці, правила їх зберігання та відпуску.
  - Номенклатуру лікарських засобів і виробів медичного призначення.
  - Правила надання першої долікарської медичної допомоги.
  - Законодавство про працю.
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  - Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 5. Фармацевт підпорядковується безпосередньо _______________________.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Проводить заходи щодо організації лікарського забезпечення населення (формування попиту на лікарські засоби і вироби медичного призначення, визначення потреби в них, складання заявки-замовлення на лікарські засоби).
 2. Бере участь в прийманні товару, його розподілі по місцях зберігання, забезпечує умови зберігання лікарських засобів і виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-хімічних властивостей і діючих правил зберігання.
 3. Виготовляє лікарські засоби з урахуванням особливостей технологічного процесу в умовах аптек, фармацевтичних підприємств.
 4. Проводить контроль якості лікарських засобів на стадіях виготовлення, транспортування, зберігання і реалізації.
 5. Здійснює відпуск виготовлених в аптеці і готових лікарських засобів і виробів медичного призначення.
 6. Визначає правильність оформлення рецептів / вимог / (відповідність прописаних доз віку хворого, сумісність інгредієнтів) на різні лікарські засоби, в т.ч. отруйні та сильнодіючі, з урахуванням існуючих вимог щодо їх відпуску.
 7. Надає консультативну допомогу фасувальникам по фасуванню лікарських засобів.
 8. Здійснює контроль разових і добових доз лікарських засобів списків А і Б, розрахунок загальної маси й обсягу лікарського засобу та окремих його інгредієнтів по масі, обсягу і краплях. Контроль термінів придатності лікарських засобів.
 9. Забезпечує дотримання фармацевтичного порядку і санітарно-гігієнічного режиму на робочому місці.
 10. Виконує вимоги гігієни праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.
 11. Оформляє документацію по фармацевтичній діяльності, раціональному використанню виробничого обладнання, приладів, апаратів, засобів малої механізації, електронно-обчислювальної і комп'ютерної техніки.
 12. Дотримується морально-правові норми професійного спілкування.
 13. Здійснює раціональну організацію праці.
 14. Проводить санітарно-освітню та інформаційну роботу серед населення про лікарські засоби і вироби медичного призначення, їх застосуванні і зберіганні в домашніх умовах.
 15. Надає долікарську допомогу при невідкладних станах.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Фармацевт має право:
 1. Доступу до інформації, необхідної для якісного виконання функціональних обов'язків середніх фармацевтичних кадрів.
 2. Удосконалювати систему організації праці середніх фармацевтичних кадрів на основі передового досвіду, впровадження нових технологій.
 3. Вносити пропозиції керівництву щодо підвищення доступності та якості лікарської допомоги населенню.
 4. Приймати участь у роботі нарад, конференцій, секцій фармацевтичних асоціацій.
 5. Підвищувати кваліфікацію, проходити атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Фармацевт несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.




 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция фармацевта (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 8 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа фармацевт Резюме фармацевт Работа фармацевт в Киеве Резюме фармацевт в Киеве Работа фармацевт в Днепре Резюме фармацевт в Днепре Работа фармацевт во Львове Резюме фармацевт во Львове Работа фармацевт в Одессе Резюме фармацевт в Одессе Работа фармацевт в Харькове Резюме фармацевт в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове



-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.




Должностная инструкция: формовщик железобетонных изделий и конструкций
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 1-го разряда
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 2-го разряда
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 3-го разряда
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 4-го разряда
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 5-го разряда
Должностная инструкция: фотокорреспондент
Должностная инструкция: фрезеровщик 2-го разряда
Должностная инструкция: фрезеровщик 3-го разряда
Должностная инструкция: фрезеровщик 4-го разряда
Должностная инструкция: фрезеровщик 5-го разряда
Должностная инструкция: фрезеровщик 6-го разряда
Должностная инструкция: фриттовщик 2-го разряда
Должностная инструкция: фриттовщик 4-го разряда
Должностная инструкция: фармацевт
Должностная инструкция: фармацевт
Должностная инструкция: фасовщик
Должностная инструкция: фасовщик
Должностная инструкция: фасовщица
Должностная инструкция: фельдшер
Должностная инструкция: фельдшер (медицинская сестра) кабинета
Должностная инструкция: фельдшер-диспетчер реанимационно-консультативного центра (РКЦ)
Должностная инструкция: фельдшер-лаборант
Должностная инструкция: физиолог
Должностная инструкция: фильмопроверщик I категории
Должностная инструкция: фильмопроверщик IІ категории
Должностная инструкция: фильмопроверщик IІІ категории
Должностная инструкция: финансовый аналитик
Должностная инструкция: финансовый директор
Должностная инструкция: финансовый директор
Должностная инструкция: финансовый консультант
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:



Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу