Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «фасовщик». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: фасовщик на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: фасовщик (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ФАСУВАЛЬНИКА


I. Загальні положення
 1. Фасувальник відноситься до категорії робітників.
 2. На посаду фасувальника призначається особа, яка має середню спеціальну освіту і стаж роботи __________.
 3. Призначення на посаду фасувальника та звільнення з неї здійснюється наказом керівника за поданням _____________________.
 4. Фасувальник повинен знати:
  - Накази, вказівки, розпорядження, інструкції та інші нормативно-розпорядчі документи, що регламентують роботу фасувальника;
  - номенклатуру, сорти, вміст комплекту, розміри і масу деталей, що вкладаються, виробів;
  - правила й способи комплектування та упаковки;
  - правила фасування, дозування напівфабрикатів, готової продукції або окремих її компонентів;
  - заходи боротьби з корозією;
  - порядок заповнення пакувальних документів і обліку упакованих виробів та товарів, правила ведення звітності;
  - правила підйому, переміщення вантажів і сигналізацію при використанні підйомно-транспортних засобів;
  - призначення і правила застосування робочого, контрольно-вимірювального інструменту і пристосувань, необхідних при укладанні і упаковці, принцип роботи фасувального напівавтомата або автомата і взаємодію його частин, будову фасувальних автоматів, правила налагодження автоматів та їх окремих вузлів;
  - технічні умови і державні стандарти на продукцію, що фасується і дозується, у тому числі технічні умови і вимоги до антибіотиків;
  - способи закупорювання пляшок, бутлів, флаконів і туб;
  - правила укладання, обгортання, кріплення в тарі та пакування великогабаритних і важких готових виробів;
  - правила пакування особливо відповідальних монументальних, художніх, скульптурних творів, унікальних декоративних виробів, складних моделей, діючих макетів;
  - розміри і форму тари для кожного роду виробів, котрі пакуються, деталей і товарів;
  - види, сорти та розміри кріпильного ізолювального і пакувального матеріалу, у тому числі розміри, форму і правила виготовлення спеціальної тари при особливо відповідальній упаковці;
  - технологічний процес фасування і правила його регулювання;
  - правила роботи в стерильних умовах;
  - вимоги до готової продукції та якості фасування;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
  - основні питання трудового законодавства України;
  - правила і норми охорони праці;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює фасовку, дозування напівфабрикатів та готової продукції або окремих її компонентів у тару - пакети, пачки, банки, туби, флакони, ампули, пляшки, бутлі, ящики, мішки тощо вручну як без зважування, відмірювання та оформлення, так і з відмірюванням за заданим обсягом, масою або кількістю різних твердих, сипких, рідких і штучних товарів.
 2. Упаковує:
  - укладені деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами, здійснює художню завертку кондитерських виробів вручну одночасно в декілька папірців (подвертку, фольгу, етикетку, целофан тощо) з підбиранням малюнка етикетки, додержанням рамки та інших спеціальних вимог;
  - монументальні, художні, скульптурні твори, унікальні декоративні вироби, складні моделі, діючі макети, виготовляє спеціальну тару і виконує інші аналогічні роботи.
 3. Здійснює укладання:
  - вручну виробів, деталей та продукції в паперову, дерев'яну, картонну, металеву та іншу тару з комплектуванням за відомістю або специфікацією;
  - за допомогою підйомних механізмів (кранів, електроталей) великогабаритних і важких готових виробів (граніту, мармуру, вапняку та ін);
  - фасованої м'ясної та молочної продукції;
  - полірованих виробів великих габаритів із попереднім комплектуванням за кольором, текстурі, номерами;
  - тендітних, дорогих, отруйних, шкідливих, агресивних, пожежо-та вибухонебезпечних вантажів;
  - чутливих точних приладів, що вимагають обережного транспортування, з особливо складним кріпленням у тарі.
 4. Виконує протирку, обдування стисненим повітрям, змазування (консервування) і обгортання укладаних деталей, продукції і виробів у папір, вату, целофан та інші матеріали.
 5. Наклеює етикетки, здійснює маркування обгорткового матеріалу, заготівлю паперу, шпагату, етикеток, фольги і т.д., розкрій і розрізання пакувального матеріалу вручну або на автоматичному верстаті за заданими розмірами або шаблоном.
 6. Виконує чищення, змазування, поточний ремонт та регулювання верстату.
 7. Здійснює оббивку пакувальної тари ізоляційним матеріалом або укладання прокладок, упаковку - забивання ящиків, закривання, заклеювання, зашивання мішків, завальцьовування кришок металевої тари вручну або на верстаті згідно з технічними умовами.
 8. Здійснює установку в гнізда ящиків бутлів, пляшок, флаконів та прокладання між їх рядами паперу, картону, вати, стружок, тирси та інших ізоляційних матеріалів.
 9. Виконує закупорювання наповнених бутлів, пляшок, флаконів, туб різними пробками вручну, заливку горлечок смолкою, миття та обтирання пляшок, флаконів, стежить за герметичністю закупорювання та глибиною забивання пробки.
 10. Веде облік запакованих деталей, виробів та іншої продукції, здійснює ведення встановленої документації, виписку фактур на упаковану продукцію із зазначенням виду, сорту, якості, артикулу, кількості, розміру і т.п..
 11. Здійснює завантаження антибіотиків в бункери автоматів.
 12. Спостерігає за ходом технологічного процесу за контрольно-вимірювальними приладами і візуально.
 13. Самостійно здійснює наладку автоматів та їх окремих вузлів в процесі роботи, перевірку дозувань на електро-аналітичних вагах, ведення записів показників роботи у виробничому журналі, поточний ремонт обладнання.
 14. Зобов'язаний брати участь у розробці та здійсненні заходів щодо підвищення ефективності своєї роботи, скорочення витрат на фасування і упаковку матеріальних цінностей, впровадження в організацію фасувального цеху сучасних засобів автоматизації процесу фасування.
 15. Зобов'язаний дотримуватися правил з охорони праці.
 16. _________________________________________________________________.
 17. _________________________________________________________________.


III. Права

Фасувальник має право:
 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються питань, що входять в його компетенцію.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 5. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналові В межах своєї компетенції.
 6. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.
 7. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.
 8. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.
 9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удоскона-лення у встановленому порядку.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Фасувальник несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция фасовщика (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 11 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа фасовщик Резюме фасовщик Работа фасовщик в Киеве Резюме фасовщик в Киеве Работа фасовщик в Днепре Резюме фасовщик в Днепре Работа фасовщик во Львове Резюме фасовщик во Львове Работа фасовщик в Одессе Резюме фасовщик в Одессе Работа фасовщик в Харькове Резюме фасовщик в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 2-го разряда
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 3-го разряда
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 4-го разряда
Должностная инструкция: формовщик колбасных изделий 5-го разряда
Должностная инструкция: фотокорреспондент
Должностная инструкция: фрезеровщик 2-го разряда
Должностная инструкция: фрезеровщик 3-го разряда
Должностная инструкция: фрезеровщик 4-го разряда
Должностная инструкция: фрезеровщик 5-го разряда
Должностная инструкция: фрезеровщик 6-го разряда
Должностная инструкция: фриттовщик 2-го разряда
Должностная инструкция: фриттовщик 4-го разряда
Должностная инструкция: фармацевт
Должностная инструкция: фармацевт
Должностная инструкция: фасовщик
Должностная инструкция: фасовщик
Должностная инструкция: фасовщица
Должностная инструкция: фельдшер
Должностная инструкция: фельдшер (медицинская сестра) кабинета
Должностная инструкция: фельдшер-диспетчер реанимационно-консультативного центра (РКЦ)
Должностная инструкция: фельдшер-лаборант
Должностная инструкция: физиолог
Должностная инструкция: фильмопроверщик I категории
Должностная инструкция: фильмопроверщик IІ категории
Должностная инструкция: фильмопроверщик IІІ категории
Должностная инструкция: финансовый аналитик
Должностная инструкция: финансовый директор
Должностная инструкция: финансовый директор
Должностная инструкция: финансовый консультант
Должностная инструкция: финансовый менеджер
Должностная инструкция: формовщик железобетонных изделий и конструкций
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу