Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «менеджер отдела маркетинговых проектов». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «PR-специальности, маркетинг».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: менеджер отдела маркетинговых проектов на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «PR-специальности, маркетинг». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: менеджер отдела маркетинговых проектов (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕНЕДЖЕРА ВІДДІЛУ МАРКЕТИНГОВИХ ПРОЕКТІВ


I. Загальні положення
 1. Менеджер ВМП призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку Генерального директора Підприємства.
 2. Менеджер ВМП підкоряється безпосередньо начальникові ВМП.
 3. На посаду менеджера ВМП призначається особа, що має вищу освіту (економічну маркетинг, реклама).
 4. Менеджер ВМП повинен знати:
  - законодавчі і нормативні правові акти, що регламентують підприємницьку, комерційну і рекламну діяльність;
  - основи ринкової економіки, підприємництва і ведення бізнесу;
  - кон'юнктуру ринку;
  - порядок ціноутворення і оподаткування;
  - теорію і практику менеджменту;
  - організацію рекламної справи;
  - засоби і носії реклами;
  - основи ділового адміністрування, маркетингу;
  - форми і методи ведення рекламних кампаній;
  - програмні засоби, використовувані Підприємством для забезпечення процесу надання послуг.
  - порядок розробки договорів і контрактів на організацію і проведення рекламних кампаній;
  - порядок розробки бізнес-планів і комерційних умов угод, договорів, контрактів;
  - основи організації діловодства;
  - сучасні засоби збору і обробки інформації;
  - принципи роботи засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;
  - форми і методи роботи з персоналом, мотивації
  - передовий вітчизняний і зарубіжний досвід ведення рекламної справи;
  - етику ділового спілкування;
  - основи соціології;
  - правила внутрішнього розпорядку Предпрятія і іншими інструкціями, що регламентують діяльність Підприємства;
  - правила і норми охорони праці, техніка безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.
 5. У своїй діяльності менеджер по ВМП керується:
  - уставом Підприємства;
  - справжньою посадовою інструкцією;
  - Положенням про ВМП;
  - Правилами внутрішнього розпорядку Підприємства;
  - нормативними документами по питаннях виконуваної роботи;
  - методичними матеріалами;
  - приказами і розпорядженнями Генерального директора.
 6. Під час відсутності менеджера ВМП його обов'язки виконує особа, призначена в установленому порядку.
 7. Менеджер ВМП, як член трудового колективу, зобов'язаний:
  - сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, дотримувати трудову дисципліну, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації і безпосереднього керівника, використовувати весь робочий час для продуктивної праці;
  - якісно і в строк виконувати виробничі завдання і доручення;
  - підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці, в службових і інших приміщеннях, дотримувати встановлений порядок зберігання документів і матеріальних цінностей;
  - ефективно використовувати персональні комп'ютери, оргтехніку і інше устаткування, економно і раціонально витрачати матеріали і енергію, інші матеріальні ресурси;
  - дотримувати принципи взаємин з адміністрацією (охороною) будівлі, в якій розташовуються офісні приміщення;
  - дотримувати норми, правила і інструкції по охороні праці, виробничу санітарію, правила протипожежної безпеки;
  - не використовувати для виступів і публікацій в засобах масової інформації відомостей, отриманих через службове положення, поширення яких може завдати шкоди Підприємству або його працівникам.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Робота з Клієнтом:
  - Організація і контроль проведення програм по марці.
  - вивчення бренду і його специфіки.
  - вивчення брифів по марці, що поступають від Клієнта.
  - коректування програм.
  - аналіз використовуваних каналів комунікації в ході програми.
  -рекомендації по оптимізації планованих і діючих програм.
  - Формування кошторисів по статтях витрат в ході реалізації програми.
  - залучення підрядчиків: ЗМІ, поліграфія, сувенірна продукція, зовнішня реклама, контент-провайдери і ін. Укладення договорів і розробка ТЗ для підрядчиків, контроль термінів і якості їх виконання.
  - планування можливих програм по марці.
  - ведення системи звітності по марці (форма, вміст, терміни).
  - орієнтация в ринковій ситуації (нові тенденції, конкурентна середа, можливі погрози).
  - Забезпечення чітко відлагодженої двосторонньої комунікації.
  - швидке реагування на потреби Клієнта.
  - Складання і своєчасна подача достовірних даних по запиту Клієнта.
  - контроль по своєчасній оплаті рахунків по Клієнтові.
  - контроль по документообігу (Бухгалтерські рахунки, Акти, Додатки, Доручення і так далі).
  - робота із запереченнями.
  - вирішення кризисних ситуацій.
 2. Робота з підрозділами і службами Підприємства:
  - організація відлагодженої комунікації між відділами.
  - адаптація отриманої від Клієнта інформації згідно вимогам кожного з відділів: терміни і форма подачі запитів.
  - Своєчасна постановка завдань відділам, які беруть участь в реалізації проекту Клієнта.
  - проведення додаткових консультаційно-інформаційних заходів щодо проекту Клієнта для кожного з відділів.
  - тотальний контроль (на всіх етапах) по виконанню поставлених завдань відділами.
  - синхронізація діяльності відділів в рамках поставлених завдань за програмою Клієнта.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.


III. Права

Менеджер ВМП мають право:
 1. Запрошувати і отримувати необхідні матеріали і документи, що відносяться до питань своєї діяльності.
 2. Приймати рішення в межах своєї компетенції.
 3. Подавати пропозиції по вдосконаленню і оптимізації своєї роботи і роботи Підприємства в цілому.
 4. Повідомляти безпосереднього керівника про всіх виявлених в процесі виконання своїх посадових обов'язків недоліках у виробничій діяльності Підприємства (його структурних підрозділів) і вносити пропозиції по їх усуненню.
 5. Запрошувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів служб Підприємства і фахівців інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 6. Приваблювати фахівців всіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення завдань, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає — то з дозволу керівництва).
 7. Вимагати від керівництва Підприємства сприяння у виконання ним його посадових обов'язків і прав.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Менеджер ВМП несе відповідальність за:
 1. Неналежного виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених справжньою інструкцією.
 2. Надання недостовірної інформації про процес реалізації проекту.
 3. Збереження документації і розголошування відомостей, що відносяться до переліку конфіденційної інформації.
 4. Правопорушення, здійснені в процесі здійснення своєї діяльності.
 5. Порушення внутрішнього розпорядку Підприємства.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция менеджера отдела маркетинговых проектов (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 54 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа менеджер отдела маркетинговых проектов Резюме менеджер отдела маркетинговых проектов Работа менеджер отдела маркетинговых проектов в Киеве Резюме менеджер отдела маркетинговых проектов в Киеве Работа менеджер отдела маркетинговых проектов в Днепре Резюме менеджер отдела маркетинговых проектов в Днепре Работа менеджер отдела маркетинговых проектов во Львове Резюме менеджер отдела маркетинговых проектов во Львове Работа менеджер отдела маркетинговых проектов в Одессе Резюме менеджер отдела маркетинговых проектов в Одессе Работа менеджер отдела маркетинговых проектов в Харькове Резюме менеджер отдела маркетинговых проектов в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: медицинская сестра цехового врачебного участка
Должностная инструкция: медицинская сестра эндоскопического кабинета
Должностная инструкция: медицинский регистратор
Должностная инструкция: медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения
Должностная инструкция: медицинский регистратор, оформляющий медицинские документы
Должностная инструкция: медицинский регистратор, работающий в "столе справок"
Должностная инструкция: медицинский регистратор, работающий по помощи на дому
Должностная инструкция: медицинский статистик
Должностная инструкция: медицинский статистик
Должностная инструкция: менеджер
Должностная инструкция: менеджер (управляющего) по связям с общественностью
Должностная инструкция: менеджер гостиницы
Должностная инструкция: менеджер интернет-магазина
Должностная инструкция: менеджер интернет-проекта
Должностная инструкция: менеджер контакт-центра
Должностная инструкция: менеджер отдела маркетинговых проектов
Должностная инструкция: менеджер отдела проектов
Должностная инструкция: менеджер отдела прямых продаж
Должностная инструкция: менеджер по административной деятельности
Должностная инструкция: менеджер по внешнеэкономическим связям
Должностная инструкция: менеджер по внешнеэкономической деятельности
Должностная инструкция: менеджер по выдаче кредитов
Должностная инструкция: менеджер по выдаче кредитов
Должностная инструкция: менеджер по информации
Должностная инструкция: менеджер по качеству
Должностная инструкция: менеджер по логистике
Должностная инструкция: менеджер по логистике
Должностная инструкция: менеджер по маркетингу
Должностная инструкция: менеджер по обучению и развитию
Должностная инструкция: менеджер по оптовым продажам
Должностная инструкция: менеджер по перевозкам
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу