Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Медицинские специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Медицинские специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ МЕДИЧНОГО РЕЄСТРАТОРА АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНІЧНОГО ЗАКЛАДУ


I. Загальні положення
 1. Метою діяльності медичного реєстратора є направлення пацієнтів до лікарських кабінетів з регулюванням потоку відвідувачів та ведення необхідної медичної документації.
 2. Призначається на посаду та звільняється з посади керівником лікувально-профілактичного закладу відповідно до чинного законодавства.
 3. У своїй роботі керується чинним законодавством України про охорону здоров’я, Кодексом законів про працю України та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я та організацію амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню.
 4. Повинен знати:
  - Чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню.
  - Основи права в медицині.
  - Права, обов’язки та відповідальність медичного реєстратора.
  - Інформацію про режим роботи лікарів усіх спеціальностей на всі дні тижня із зазначенням часу прийому та номера кабінету.
  - Правила виклику лікаря додому та порядок попереднього запису на прийом до лікарів.
  - Правила оформлення медичної документації.
  - Інформацію про адреси аптек, поліклінік, стаціонарів, які надають екстрену допомогу населенню у вечірні та нічні часи, вихідні та святкові дні.
  - Інформацію про порядок роботи поліклініки.
  - Правила підготовки до обстежень (аналізу крові, рентгеноскопії, рентгенографії тощо).
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку поліклініки.
  - Правила охорони праці та протипожежного захисту.
  - Правила користування апаратурою та обладнаннями.
  - Правила медичної деонтології.
  - Основи здорового способу життя.
  - Основи диспансеризації нас зелення.
  - Тактику дій при загрозі терористичного акту.
 5. На посаду медичного реєстратора призначається особа, яка має повну або базову загальну середню освіту та пройшла підготовку на робочому місці. Без вимог до стажу роботи.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Медичний реєстратор зобов’язаний:
 1. Працювати згідно з графіком, затвердженим адміністрацією поліклініки.
 2. Готувати перед амбулаторним прийомом пацієнтів : графік роботи лікарів, талони на прийом до лікаря, журнали виклику лікарів додому, іншу медичну документацію.
 3. Регулювати потік потік пацієнтів шляхом забезпечення позачергового прийому пацієнтів, які мають на це право.
 4. Забезпечувати своєчасний відбір та доставку медичної документації з реєстратури до кабінетів лікарів.
 5. Забезпечувати збереження медичної документації в реєстратурі.
 6. Виконувати правила збереження та сортування амбулаторних карт.
 7. Реєструвати виклики лікарів додому.
 8. Надавати відвідувачам поліклініки довідки щодо порядку роботи закладу, про час і місце прийому лікарів.
 9. Оформлювати довідки та листки тимчасової непрацездатності, вести їх реєстрацію та облік.
 10. Дотримуватись у роботі правил деонтології.
 11. Забезпечувати конфіденційність інформації про пацієнтів.
 12. Працювати у спеціальному медичному одязі. Не палити під час виконання службових обов’язків.
 13. Щорічно проходити профілактичні, медичні огляди та робити профілактичні щеплення.
 14. Використовувати правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватись інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки, правил профілактики професійних захворювань.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.


III. Права

Медичний реєстратор має право :
 1. Одержувати інструктивну та методичну інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків.
 2. Брати участь у нарадах з питань оцінки своєї роботи.
 3. Бути захищеним від професійних захворювань та заражень. Вимагати забезпечення засобами індивідуального захисту для профілактики професійних захворювань та заражень.
 4. Вимагати від адміністрації забезпечення робочого місця необхідним обладнанням, устаткуванням та канцтоварами для виконання службових обов’язків
 5. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи, впровадження нових форм та методів обслуговування хворих.
 6. На правовий та соціальний захист.
 7. Віддавати розпорядження підпорядкованому молодшому медичному персоналу та контролювати його роботу.
 8. Вимагати від пацієнтів дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу.
 9. Оволодівати суміжною спеціальністю
 10. Працювати за сумісництвом.
 11. На тарифну відпустку.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність
 1. Медичний Реєстратор несе відповідальність за свою діяльність у відповідності до чинного законодавства та нормативно - правових актів, що визначають діяльність системи охорони здоров’я та організацію амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню.
 2. Робота реєстратора медичного оцінюється головною медичною сестрою закладу відповідно до показників діяльності та виконання ним своїх службових обов’язків.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.


V. Взаємовідносини
 1. У своїй діяльності медичний реєстратор безпосередньо підпорядковується головній медичній сестрі поліклініки ( старшому реєстратору).
 2. У межах закладу медичний реєстратор має зв’язки з:
  - адміністрацією, бухгалтерією, відділом кадрів, діагностичною службою, лікарями – спеціалістами поліклініки;
  - комісією з контролю якості роботи, комісією з профілактики внутрішньо лікарняної інфекції, відділенням профілактики, протираковою комісією, протитуберкульозною комісією, службою охорони праці, господарською частиною, відділом мед статистики, профспілковим комітетом.
 3. За межами закладу медичний реєстратор має професійні зв’язки зі стаціонарними відділеннями, санепідемстанцією, центром профілактики СНІДу, станцією швидкої медичної допомоги, аптеками, медичною бібліотекою.
 4. У разі відсутності медичного реєстратора його обов’язки виконує реєстратор, з яким він працює за принципом взаємозамінності.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция медицинского регистратора амбулаторно-поликлинического заведения (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 55 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения Резюме медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения Работа медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения в Киеве Резюме медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения в Киеве Работа медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения в Днепре Резюме медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения в Днепре Работа медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения во Львове Резюме медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения во Львове Работа медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения в Одессе Резюме медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения в Одессе Работа медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения в Харькове Резюме медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: медицинская сестра кабинета функциональной диагностики
Должностная инструкция: медицинская сестра кабинета функциональных исследований
Должностная инструкция: медицинская сестра кабинета централизованного учета ежегодной диспансеризации
Должностная инструкция: медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии
Должностная инструкция: медицинская сестра плавательного бассейна
Должностная инструкция: медицинская сестра по стоматологии
Должностная инструкция: медицинская сестра подросткового кабинета
Должностная инструкция: медицинская сестра стоматологического кабинета
Должностная инструкция: медицинская сестра физиотерапевтического отделения (кабинета)
Должностная инструкция: медицинская сестра хирургического кабинета
Должностная инструкция: медицинская сестра централизованной стерилизационной
Должностная инструкция: медицинская сестра централизованной стерилизационной
Должностная инструкция: медицинская сестра цехового врачебного участка
Должностная инструкция: медицинская сестра эндоскопического кабинета
Должностная инструкция: медицинский регистратор
Должностная инструкция: медицинский регистратор амбулаторно-поликлинического заведения
Должностная инструкция: медицинский регистратор, оформляющий медицинские документы
Должностная инструкция: медицинский регистратор, работающий в "столе справок"
Должностная инструкция: медицинский регистратор, работающий по помощи на дому
Должностная инструкция: медицинский статистик
Должностная инструкция: медицинский статистик
Должностная инструкция: менеджер
Должностная инструкция: менеджер (управляющего) по связям с общественностью
Должностная инструкция: менеджер гостиницы
Должностная инструкция: менеджер интернет-магазина
Должностная инструкция: менеджер интернет-проекта
Должностная инструкция: менеджер контакт-центра
Должностная инструкция: менеджер отдела маркетинговых проектов
Должностная инструкция: менеджер отдела проектов
Должностная инструкция: менеджер отдела прямых продаж
Должностная инструкция: менеджер по административной деятельности
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу