Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «заведующий аптекой». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Медицинские специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: заведующий аптекой на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Медицинские специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: заведующий аптекой (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА АПТЕКОЮ


I. Загальні положення
 1. Завідувач аптекою відноситься до категорії керівників.
 2. На посаду завідуючого аптекою призначається особа, яка має вищу фармацевтичну освіту та стаж роботи за фахом не менше 5 років.
 3. Призначення на посаду завідувача аптекою та звільнення з неї здійснюється директором організації.
 4. Завідувач аптекою повинен знати:
  - Законодавство України.
  - Критерії і показники, що характеризують стан забезпечення населення лікарськими препаратами.
  - Теоретичні та організаційні основи фармацевтичної справи.
  - Встановлений органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я мінімальний асортимент лікарських засобів, необхідних для надання медичної допомоги.
  - Чинний порядок ціноутворення.
  - Систему пільг, встановлених органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, для окремих категорій громадян.
  - Основи економіки, організації праці та управління.
  - Законодавство про працю та охорону праці України.
  - Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 5. Завідувач аптекою у своїй діяльності керується:
  - Статутом організації.
  - Даною посадовою інструкцією.
 6. Завідувач аптекою підпорядковується безпосередньо __________________________.
 7. На час відсутності завідувача аптекою (відрядження, відпустка, хвороба, тощо) його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує аптекою відповідно до чинного законодавства.
 2. Організовує роботу колективу по здійсненню своєчасного і якісного забезпечення населення лікарськими препаратами, взаємодія з іншими закладами охорони здоров'я.
 3. Забезпечує наявність мінімального асортименту лікарських засобів, необхідних для надання медичної допомоги, встановленого федеральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.
 4. Контролює виконання працівниками аптеки наказів і розпоряджень.
 5. Проводить аналіз діяльності аптеки і на основі показників її роботи, вживає заходів щодо поліпшення забезпечення населення лікарськими препаратами.
 6. Організовує фінансово-господарську діяльність аптеки з використанням нових економічних підходів і методів управління.
 7. Бере участь у вирішенні виникаючих в процесі діяльності аптеки задач в області організації лікарського забезпечення населення.
 8. Здійснює раціональне використання трудових, фінансових і матеріальних ресурсів аптеки.
 9. Організовує роботу з кадрового планування, раціональної розстановки, використання, навчання та оцінки кваліфікації середніх фармацевтичних кадрів.
 10. Контролює якість виконання роботи підлеглими співробітниками і дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


III. Права

Завідувач аптекою має право:
 1. Діяти від імені аптеки у взаємовідносинах з іншими організаціями та органами державної влади.
 2. Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.
 3. Запитувати від працівників необхідні інформацію і документи.
 4. Давати працівникам обов'язкові для виконання вказівки.
 5. Вносити на розгляд директора організації подання про призначення, переведення та звільнення з займаних посад працівників аптеки; пропозиції щодо заохочення працівників, накладення стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.
 6. Приймати участь у роботі нарад, конференцій, секцій, на яких розглядаються питання, пов'язані з професійною компетенцією.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Завідувач аптекою несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция заведующего аптекой (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 8 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа заведующий аптекой Резюме заведующий аптекой Работа заведующий аптекой в Киеве Резюме заведующий аптекой в Киеве Работа заведующий аптекой в Днепре Резюме заведующий аптекой в Днепре Работа заведующий аптекой во Львове Резюме заведующий аптекой во Львове Работа заведующий аптекой в Одессе Резюме заведующий аптекой в Одессе Работа заведующий аптекой в Харькове Резюме заведующий аптекой в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: заместитель начальника отдела учета
Должностная инструкция: заместитель руководителя по вопросам АХО
Должностная инструкция: заместитель руководителя предприятия по производству
Должностная инструкция: зарядчик огнетушителей
Должностная инструкция: засольщик шкур 3-го разряда
Должностная инструкция: засольщик шкур 5-го разряда
Должностная инструкция: звукорежиссер
Должностная инструкция: звукорежиссер отдела производства департамента телевизионного вещания
Должностная инструкция: звукорежиссёр – ведущий программ радиостанции
Должностная инструкция: землеустроитель администрации города
Должностная инструкция: зоолог (13 - 16-й разряды)
Должностная инструкция: зоолог, энтомолог
Должностная инструкция: зоотехник отделения (комплекса, сельскохозяйственного участка, фермы)
Должностная инструкция: зубной врач
Должностная инструкция: заведующий аптекой
Должностная инструкция: заведующий аптекой
Должностная инструкция: заведующий архивом
Должностная инструкция: заведующий аспирантурой
Должностная инструкция: заведующий ветеринарной аптекой
Должностная инструкция: заведующий ветеринарной клиникой
Должностная инструкция: заведующий двором
Должностная инструкция: заведующий дневным стационаром
Должностная инструкция: заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы)
Должностная инструкция: заведующий кабинетом медицинской статистики
Должностная инструкция: заведующий канцелярией
Должностная инструкция: заведующий канцелярии
Должностная инструкция: заведующий кафедрой
Должностная инструкция: заведующий кафедрой
Должностная инструкция: заведующий кладбища
Должностная инструкция: заведующий лабораторией
Должностная инструкция: заведующий лабораторией вычислительной техники
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу