Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «заместитель директора по административно-хозяйственной работе». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Преподаватели, воспитатели».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: заместитель директора по административно-хозяйственной работе на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Преподаватели, воспитатели». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: заместитель директора по административно-хозяйственной работе (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ


I. Загальні положення
 1. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи є організатором усієї господарської роботи в училищі, забезпечення його необхідним для нормального функціонування, забезпечення на довіреній ділянці роботи безпечних умов праці працівників та учнів під час теоретичного та виробничого навчання, безпечних умов життя в гуртожитку.
 2. Заступник директора з АГР призначається наказом директора училища по узгодженню з Головним управлінням освіти і науки.
 3. Заступник директора з АГР підпорядковується безпосередньо директору училища.
 4. В своїй роботі керується:
  - законодавчими актами,
  - вказівками та іншими розпорядженнями директора училища,
  - правилами внутрішнього розпорядку і Статутом училища.
 5. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи заохочується в установленому порядку за досягненні успіхи у справі підготовки молодих кваліфікованих робітників.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Заступник директора з АГР:
 1. Керує усіма видами діяльності по організації побуту, організовує забезпечення училища необхідними для організації учбового та виховного процесу меблями, інвентарем, різноманітними будівельними та сантехнічними матеріалами;
 2. Разом із завідуючим гуртожитку, комендантом та техніком здійснює контроль за дотриманням санітарних вимог, норм утримання гуртожитку, усіх помешкань учбово-виробничого комплексу училища та їдальні;
 3. Несе відповідальність за санітарний стан прилеглої території училища;
 4. Разом з техніком училища стежить за дотриманням вимог технічної експлуатації будівель, проведенням текучого та капітального ремонту їх, забезпеченням будівельними матеріалами, робочою силою, а при необхідності, забезпеченням проведення ремонту силами підрядних підприємств;
 5. Забезпечує училище необхідними протипожежними засобами та обладнанням, розробляє сумісно з представником пожежного над зору, інженером охорони праці училища представляє на затвердження директору училища план евакуації учнів та майна з помешкань на час пожежі;
 6. Здійснює контроль за підготовкою усіх споруд, помешкань та робочих місць до занять, відповідність їх вимогам охорони праці, правильною експлуатацією машин та устаткування, забезпеченням їх ремонтом, модернізацією, розглядає та надає директору матеріали списання устаткування та техніки;
 7. Контролює дотримання підлеглими норм та правил охорони праці, безпеки виконання робіт, протипожежних заходів в усіх будівлях та ведення технічної документації;
 8. Контролює дотримання підлеглими свого підрозділу правил внутрішнього розпорядку училища, норм та правил безпечного проведення робіт;
 9. Проводить в установлений термін другу ступінь адміністративно-господарського контролю за станом охорони праці;
 10. Організовує розробку інструкцій з охорони праці в підрозділі та розповсюджує їх по робочим місцям;
 11. Проводить та фіксує в журналі інструктажі з охорони праці з працівниками свого підрозділу.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


III. Права

Заступник директора з АГР має право:
 1. вносити пропозиції про покращення навчально-виробничого та виховного процесу, роботи з дотриманням норм, правил з охорони праці, розгляд їх на педагогічній раді училища, керівництва училища;
 2. клопотати про заохочення у встановленому порядку кращих працівників, а також накласти стягнення на працівника, який допустив порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, норм та правил з охорони праці та безпеки виконання робіт в процесі забезпечення та ремонту будівель та споруд, устаткування;
 3. забороняти навчання в умовах, які не відповідають вимогам охорони праці;
 4. не допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Заступник директора з АГР:
 1. несе відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання службових обов’язків та невиконання наданих прав;
 2. несе безпосередню відповідальність за стан матеріального забезпечення учбово-виховного процесу училища;
 3. відповідає за стан будівель і споруд, їх відповідність нормам та правилам безпеки;
 4. несе безпосередньо відповідальність за стан та експлуатацію обладнання, машин, техніки та устаткування, забезпечення їх ремонту, модернізацію;
 5. відповідає за безпечні умови праці, пожежної небезпеки та виробничої санітарії в училищі, своєчасне проведення та реєстрацію інструктажів з охорони праці з працівниками, а також своєчасне повідомлення про нещасні випадки, які трапилися з учнями та працівниками свого підрозділу.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция заместителя директора по административно-хозяйственной работе (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 48 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа заместитель директора по административно-хозяйственной работе Резюме заместитель директора по административно-хозяйственной работе Работа заместитель директора по административно-хозяйственной работе в Киеве Резюме заместитель директора по административно-хозяйственной работе в Киеве Работа заместитель директора по административно-хозяйственной работе в Днепре Резюме заместитель директора по административно-хозяйственной работе в Днепре Работа заместитель директора по административно-хозяйственной работе во Львове Резюме заместитель директора по административно-хозяйственной работе во Львове Работа заместитель директора по административно-хозяйственной работе в Одессе Резюме заместитель директора по административно-хозяйственной работе в Одессе Работа заместитель директора по административно-хозяйственной работе в Харькове Резюме заместитель директора по административно-хозяйственной работе в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: заместитель генерального директора предприятия торговли
Должностная инструкция: заместитель главного бухгалтера
Должностная инструкция: заместитель главного бухгалтера
Должностная инструкция: заместитель главного врача
Должностная инструкция: заместитель главного врача больницы по клинико-экспертной работе
Должностная инструкция: заместитель главного врача больницы по хирургии
Должностная инструкция: заместитель главного редактора
Должностная инструкция: заместитель главы администрации города
Должностная инструкция: заместитель декана факультета
Должностная инструкция: заместитель декана факультета по внеучебной (воспитательной) работе
Должностная инструкция: заместитель декана факультета по компьютерному тестированию
Должностная инструкция: заместитель директора
Должностная инструкция: заместитель директора
Должностная инструкция: заместитель директора магазина
Должностная инструкция: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Должностная инструкция: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Должностная инструкция: заместитель директора по капитальному строительству
Должностная инструкция: заместитель директора по коммерческим вопросам
Должностная инструкция: заместитель директора по розничной торговле
Должностная инструкция: заместитель директора по спорту
Должностная инструкция: заместитель директора по техническим вопросам
Должностная инструкция: заместитель директора по управлению персоналом
Должностная инструкция: заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Должностная инструкция: заместитель директора по экономическим вопросам
Должностная инструкция: заместитель директора предприятия по производству
Должностная инструкция: заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе
Должностная инструкция: заместитель директора школы по учебной работе
Должностная инструкция: заместитель директора – главный инженер проекта
Должностная инструкция: заместитель начальника ВЭД
Должностная инструкция: заместитель начальника департамента по работе с клиентами
Должностная инструкция: заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу