Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «заместитель директора магазина». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Торговые специальности, продажи».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: заместитель директора магазина на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Торговые специальности, продажи». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: заместитель директора магазина (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА МАГАЗИНУ


I. Загальні положення
 1. Заступник директора магазину відноситься до категорії керівників Підприємства.
 2. На посаду заступника директора магазину призначається особа, що має вищу спеціальну освіту та стаж роботи за фахом не менше ___ років.
 3. Призначення на посаду заступника директора магазину відбувається наказом засновника Підприємства за поданням директора Підприємства.
 4. Заступник директора магазину повинен знати:
  - Закон України “Про захист прав споживачів”.
  - Порядок роботи об’єкта торгівлі, положення “Про роздрібну торгівлю”, “Про бухгалтерський облік”, “Використання електронно–касових апаратів”.
  - Правила підготовки товарів для продажу.
  - Нормативні документи, рекомендації щодо порядку здійснення торгівельної діяльності.
  - Стандарти та технічні умови на товари, основні властивості та якісні характеристики товарів.
  - Методи обліку товарів та розрахунку необхідної кількості товарних запасів в магазині.
  - Асортимент, класифікацію, характеристику та призначення товарів.
  - Гарантійні строки користування товарами та правила їх обміну.
  - Види браку та правила вибраковки.
  - Прогресивні форми та методи обслуговування покупців.
  - Форми облікових документів та порядок складання звітності.
  - Діючий порядок ціноутворення.
  - Законодавство з охорони праці.
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  - Правила протипожежної безпеки, виробничої санітарії.
 5. Заступник директор магазину під час своєї діяльності керується:
  - Статутом підприємства.
  - Цією посадовою інструкцією.
  - Поточними наказами керівництва підприємства.
 6. Заступник директор магазину підпорядковується безпосередньо директору магазину.
 7. Під час відсутності заступника директора магазину (відрядження, відпустка, хвороба, навчання тощо) його обов’язки виконує особа призначена у відповідному порядку, яка набуває відповідні права та несе відповідальність за невиконання покладених на неї обов’язків.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує дотримання обов’язкових з урахуванням спеціалізації діяльності магазину вимог, встановлених державними стандартами, санітарними, протипожежними правилами.
 2. Забезпечує наявність та утримання в належному стані комп’ютерного обладнання, касового апарата, детекторів валют, торгівельного інвентарю тощо.
 3. Керує біжучою діяльністю, спрямованою на просування товарів до споживача з мінімальними витратами.
 4. Здійснює контроль за раціональним використанням матеріальних, фінансових та людських ресурсів.
 5. При необхідності веде переговори, що пов’язані з постачанням, замовленнями та реалізацією товарів.
 6. Аналізує результати продажу та якості обслуговування покупців, розробляє та впроваджує заходи пов’язані з підвищенням якості торгового процесу.
 7. Оформлює договори купівлі-продажу в межах компетенції доручених директором магазигу.
 8. Забезпечує організацію обліку товарно-матеріальних цінностей та надає рекомендацій директору магазигу.
 9. Приймає рішення про призначення, переміщення та звільнення від займаних посад працівників магазину.
 10. Подає на розгляд директора магазину пропозиції щодо заохочення працівників, обирає оптимальні методи роботи з порушниками виробничої та трудової дисципліни.
 11. Керує продавцями магазину.
 12. Організує роботу з кадрами, здійснює підбір та розподіл працівників, контролює підвищення їх фахової майстерності, організує їх технічне навчання.
 13. Забезпечує виконання планів продаж, підтримує необхідний асортимент товару в магазині, здійснює замовлення товару узгодженого з відділом замовлень.
 14. Виконує інші розпорядження директора магазину пов’язані з поточною діяльністю магазину.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.


III. Права

Заступник директора магазину має право:
 1. Знайомитись з проектами рішень власника (директора) підприємства, директора магазину, що стосуються діяльності магазину.
 2. Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обов’язки за посадою, критерії оціки якості виконання ним посадових обов’язків.
 3. Доповідати керівництву про всі виявлені порушення та недоліки в межах своєї компетенції.
 4. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Заступник директора магазину несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция заместителя директора магазина (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 48 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа заместитель директора магазина Резюме заместитель директора магазина Работа заместитель директора магазина в Киеве Резюме заместитель директора магазина в Киеве Работа заместитель директора магазина в Днепре Резюме заместитель директора магазина в Днепре Работа заместитель директора магазина во Львове Резюме заместитель директора магазина во Львове Работа заместитель директора магазина в Одессе Резюме заместитель директора магазина в Одессе Работа заместитель директора магазина в Харькове Резюме заместитель директора магазина в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: заместитель генерального директора по качеству
Должностная инструкция: заместитель генерального директора по технической части предприятия торговли
Должностная инструкция: заместитель генерального директора предприятия торговли
Должностная инструкция: заместитель главного бухгалтера
Должностная инструкция: заместитель главного бухгалтера
Должностная инструкция: заместитель главного врача
Должностная инструкция: заместитель главного врача больницы по клинико-экспертной работе
Должностная инструкция: заместитель главного врача больницы по хирургии
Должностная инструкция: заместитель главного редактора
Должностная инструкция: заместитель главы администрации города
Должностная инструкция: заместитель декана факультета
Должностная инструкция: заместитель декана факультета по внеучебной (воспитательной) работе
Должностная инструкция: заместитель декана факультета по компьютерному тестированию
Должностная инструкция: заместитель директора
Должностная инструкция: заместитель директора
Должностная инструкция: заместитель директора магазина
Должностная инструкция: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Должностная инструкция: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Должностная инструкция: заместитель директора по капитальному строительству
Должностная инструкция: заместитель директора по коммерческим вопросам
Должностная инструкция: заместитель директора по розничной торговле
Должностная инструкция: заместитель директора по спорту
Должностная инструкция: заместитель директора по техническим вопросам
Должностная инструкция: заместитель директора по управлению персоналом
Должностная инструкция: заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Должностная инструкция: заместитель директора по экономическим вопросам
Должностная инструкция: заместитель директора предприятия по производству
Должностная инструкция: заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе
Должностная инструкция: заместитель директора школы по учебной работе
Должностная инструкция: заместитель директора – главный инженер проекта
Должностная инструкция: заместитель начальника ВЭД
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу