Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «заместитель директора по розничной торговле». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Торговые специальности, продажи».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: заместитель директора по розничной торговле на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Торговые специальности, продажи». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: заместитель директора по розничной торговле (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ


I. Загальні положення
 1. Заступник директора з питань роздрібної торгівлі призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства.
 2. Заступник директора з питань роздрібної торгівлі безпосередньо підпорядковується директору підприємства.
 3. У своїй роботі заступник директора з питань роздрібної торгівлі керується:
  - Конституцією України,
  - нормативно-правовими і законодавчими актами України,
  - Кодексом законів про працю,
  - цією посадовою інструкцією.
 4. На посаду заступника директора з питань роздрібної торгівлі може бути призначений працівник з вищою економічною, юридичною, управлінською, технічною освітою і стажем роботи у відповідній галузі на керівних посадах не менше п’яти років.
 5. Заступник директора з питань роздрібної торгівлі повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, методичні, нормативні та інші керівні документи з управління якістю продукції;
  - організаційну структуру управління підприємством;
  - методи планування і підвищення якості та ефективності надання послуг;
  - вимоги і порядок ліцензування окремих видів господарської діяльності підприємства;
  - номенклатуру, перелік товарів якими торгує підприємство;
  - вимоги щодо організації збуту і порядок оформлення технічної документації на постачання і збуту готової продукції;
  - умови постачання, зберігання і відвантаження продукції підприємства;
  - основи законодавства про працю України;
  - основи менеджменту і маркетингу;
  - перелік відомостей що становлять комерційну таємницю підприємства;
  - перспективи технічного і соціального розвитку підприємства;
  - порядок розробки і затвердження планів господарсько-фінансової діяльності підприємства;
  - організацію фінансової роботи на підприємстві, матеріально-технічного забезпечення, транспортного обслуговування;
  - організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
  - вимоги і порядок роботи з ПК, облік поточного товарообороту підприємства;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії;
  - вимоги з охорони навколишнього середовища.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечувати дотримання обов’язкових з урахуванням спеціалізації діяльності магазинів вимог, встановлених державними стандартами, санітарними, протипожежними правилами.
 2. Організовувати, планувати, та координувати діяльність персоналу об’єктів роздрібної торгівлі.
 3. Забезпечувати своєчасність виконання підпорядкованими керівниками структурних підрозділів квартальних та річних планів.
 4. Здійснювати контроль за раціональним використанням матеріальних, фінансових та людських ресурсів.
 5. Вести переговори, що пов’язані з постачанням, замовленнями та реалізацією товарів в межах своєї компетенції.
 6. Аналізувати результати продажу, розробляти та впроваджувати заходи спрямовані на досягнення поставлених планів продаж.
 7. Подавати на розгляд директора підприємства пропозиції щодо призначення, переміщення та звільнення від займаних посад працівників (керівників) магазинів.
 8. Розробляти та впроваджувати необхідні методи стимулювання та мотивації персоналу роздрібних магазинів.
 9. Організовувати і контролювати роботу підзвітних структурних підрозділів.
 10. Організовувати проведення маркетингових досліджень на ринку товарів і послуг.
 11. Здійснювати контроль за виконанням плану реалізації продукції.
 12. Брати участь у розробці планів маркетингових досліджень.
 13. Розробляти поточні і перспективні плани з розширення торгівельної діяльності підприємства.
 14. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань поставки продукції для роздрібних магазинів (номенклатурою, кількістю, асортиментом, якістю, термінами, та іншими умовами поставки).
 15. Своєчасно подавати директору підприємства звіти відповідної форми про виконану роботу.
 16. Брати участь та ініціювати проведення планових та позапланових перевірок роботи свого відділу.
 17. Своєчасно подавати звіти директору підприємства про результати перевірок.
 18. _________________________________________________________________.
 19. _________________________________________________________________.


III. Права

Заступник директора з питань роздрібної торгівлі має право:
 1. Представляти підприємство на переговорах з партнерами, на нарадах, конференціях;
 2. Отримувати від керівників структурних підрозділів і виконавців необхідну для роботи інформацію;
 3. Готувати подання директору підприємства на прийняття, звільнення підлеглих працівників;
 4. Накладати адміністративні покарання, згідно кодексу законів про працю України на працівників свого відділу;
 5. Співпрацювати з керівниками свого рівня;
 6. Видавати накази і розпорядження в межах своєї компетенції;
 7. Вносити вищестоящому керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язками.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Заступник директора з питань роздрібної торгівлі несе відповідальність за:
 1. Якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків;
 2. Нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;
 3. Якісну роботу підпорядкованих йому підрозділів;
 4. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 5. Дотримання інструкцій і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция заместителя директора по розничной торговле (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 51 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа заместитель директора по розничной торговле Резюме заместитель директора по розничной торговле Работа заместитель директора по розничной торговле в Киеве Резюме заместитель директора по розничной торговле в Киеве Работа заместитель директора по розничной торговле в Днепре Резюме заместитель директора по розничной торговле в Днепре Работа заместитель директора по розничной торговле во Львове Резюме заместитель директора по розничной торговле во Львове Работа заместитель директора по розничной торговле в Одессе Резюме заместитель директора по розничной торговле в Одессе Работа заместитель директора по розничной торговле в Харькове Резюме заместитель директора по розничной торговле в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: заместитель главного врача
Должностная инструкция: заместитель главного врача больницы по клинико-экспертной работе
Должностная инструкция: заместитель главного врача больницы по хирургии
Должностная инструкция: заместитель главного редактора
Должностная инструкция: заместитель главы администрации города
Должностная инструкция: заместитель декана факультета
Должностная инструкция: заместитель декана факультета по внеучебной (воспитательной) работе
Должностная инструкция: заместитель декана факультета по компьютерному тестированию
Должностная инструкция: заместитель директора
Должностная инструкция: заместитель директора
Должностная инструкция: заместитель директора магазина
Должностная инструкция: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Должностная инструкция: заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Должностная инструкция: заместитель директора по капитальному строительству
Должностная инструкция: заместитель директора по коммерческим вопросам
Должностная инструкция: заместитель директора по розничной торговле
Должностная инструкция: заместитель директора по спорту
Должностная инструкция: заместитель директора по техническим вопросам
Должностная инструкция: заместитель директора по управлению персоналом
Должностная инструкция: заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Должностная инструкция: заместитель директора по экономическим вопросам
Должностная инструкция: заместитель директора предприятия по производству
Должностная инструкция: заместитель директора школы по административно-хозяйственной работе
Должностная инструкция: заместитель директора школы по учебной работе
Должностная инструкция: заместитель директора – главный инженер проекта
Должностная инструкция: заместитель начальника ВЭД
Должностная инструкция: заместитель начальника департамента по работе с клиентами
Должностная инструкция: заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела
Должностная инструкция: заместитель начальника отдела материально-технического снабжения
Должностная инструкция: заместитель начальника отдела учета
Должностная инструкция: заместитель руководителя по вопросам АХО
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу