Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции)». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции) на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции) (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ТЕХНІКА-ГІДРОТЕХНІКА (ГІДРОГЕОЛОГО-МЕЛІОРАТИВНІ ЕКСПЕДИЦІЇ)


I. Загальні положення
 1. Технік-гідротехнік безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Технік-гідротехнік виконує вказівки _______________.
 3. Технік-гідротехнік заміняє _______________.
 4. Техніка-гідротехніка заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Земельний кодекс України;
  - Водний кодекс України;
  - Закон України “Про меліорацію земель”;
  - Державні будівельні норми;
  - законодавство про працю;
  - Правила технічної експлуатації елементів зрошувальних і осушувальних систем та інших водогосподарських об’єктів;
  - постанови, нормативно-правові акти, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з технічної експлуатації водогосподарських об’єктів;
  - вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання завданню шкоди навколишньому середовищу;
  - основи геодезії, гідрології та гідрогеології, гідротехніки та гідравліки, економіку й організацію виробництва, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
  - безпеку життєдіяльності і захисту систем у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
  - порядок планування ремонтно-експлуатаційних робіт;
  - технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об’єктів, перспективи їх розвитку;
  - оплату праці й управління.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Технік-гідротехнік I категорії: Базова або неповна вища освіта напряму підготовки “Водні ресурси” (бакалавр, молодший спеціаліст): для бакалавра — стаж роботи за професією техніка-гідротехніка II категорії — не менше 1 року; для молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка-гідротехніка II категорії — не менше 2 років.

  Технік-гідротехнік II категорії: Базова або неповна вища освіта напряму підготовки “Водні ресурси” (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра — стаж роботи за професією техніка-гідротехніка — не менше 1 року; для молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією техніка-гідротехніка — не менше 2 років.

  Технік-гідротехнік: Базова або неповна вища освіта напряму підготовки “Водні ресурси” (бакалавр або молодший спеціаліст) — без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Виконує окремі роботи, які пов’язані з вишукуваннями, проектуванням, будівництвом, обслуговуванням та дослідженнями гідротехнічних споруд та елементів водогосподарських об’єктів.
 2. Здійснює геодезичне знімання ділянок земної поверхні і елементів водогосподарських об’єктів, проводить відбір зразків води та ґрунту, визначає їх окремі фізико-механічні характеристики.
 3. Виконує розрахункові та графічні роботи під керівництвом спеціалістів під час проектування гідромеліоративних систем та інших водогосподарських об’єктів.
 4. Забезпечує виконання технологічних операцій під час будівництва, обслуговування та ремонту водогосподарських споруд у відповідності до проектно-технологічної документації та норм і правил.
 5. Бере участь у роботі комісії з обстеження закріплених за ним об’єктів, зі складання дефектних відомостей про технічний стан гідротехнічних об’єктів на дільниці, виявляє технічні дефекти у спорудах та їх вплив на роботу меліоративних систем, вживає заходів щодо їх ліквідації.
 6. Використовує нову техніку, засоби малої механізації на роботах з будівництва, ремонту та технічної експлуатації споруд і об’єктів.
 7. Вживає заходів щодо безаварійного пропуску повеней і паводків та підготовки водогосподарських об’єктів та систем до вегетаційного періоду.
 8. Веде первинну інформаційну та звітну документацію, бере участь у розробленні планів забору води, відповідає за своєчасну і безперебійну подачу води водокористувачам згідно з графіками.
 9. Здійснює контроль за використанням робітниками правил технічної експлуатації елементів меліоративної мережі, споруд і об’єктів, дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, трудової дисципліни.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Технік-гідротехнік має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Технік-гідротехнік несе відповідальність за:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция техника-гидротехника (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 49 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции) Резюме техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции) Работа техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции) в Киеве Резюме техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции) в Киеве Работа техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции) в Днепре Резюме техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции) в Днепре Работа техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции) во Львове Резюме техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции) во Львове Работа техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции) в Одессе Резюме техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции) в Одессе Работа техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции) в Харькове Резюме техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции) в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: телеоператор
Должностная инструкция: телеоператор отдела производства департамента телевизионного вещания
Должностная инструкция: телеоператор отдела творческих программ
Должностная инструкция: телеоператор-постановщик
Должностная инструкция: термист 2-го разряда
Должностная инструкция: термист 3-го разряда
Должностная инструкция: термист 4-го разряда
Должностная инструкция: термист 5-го разряда
Должностная инструкция: термист 6-го разряда
Должностная инструкция: тестировщик программного обеспечения
Должностная инструкция: техник
Должностная инструкция: техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра
Должностная инструкция: техник договорной группы отдела сбыта энергии
Должностная инструкция: техник по защите информации
Должностная инструкция: техник по наладке и испытаниям
Должностная инструкция: техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции)
Должностная инструкция: техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации)
Должностная инструкция: техник-землеустроитель
Должностная инструкция: техник-лаборант
Должностная инструкция: техник-программист
Должностная инструкция: техник-проектировщик
Должностная инструкция: техник-технолог
Должностная инструкция: техник-энергетик
Должностная инструкция: технический директор
Должностная инструкция: технический редактор
Должностная инструкция: технолог швейного производства
Должностная инструкция: технолог-гидротехник
Должностная инструкция: товаровед
Должностная инструкция: товаровед
Должностная инструкция: товаровед ломбарда
Должностная инструкция: товаровед предприятия торговли
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу