Укр | Рус
-->

Каталог должностных инструкций

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации)». Вы можете скачать эту должностную инструкцию, распечатать или скопировать для дальнейшего редактирования. Если текущая должностная инструкция – это не совсем то, что вы искали, посмотрите другие должностные инструкции рубрики «Инженеры, рабочие специальности».

Также не забывайте, что каждая должностная инструкция, добавленная в каталог, составленная под конкретную компанию, которая, возможно, занимается совершенно другим видом деятельности, чем ваша.

Поэтому внимательно прочитайте должностную инструкцию: техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации) на предмет пунктов обязанностей, где указаны специфичные направления. А если вы составите свой вариант должностной на базе уже существующей в каталоге, добавьте свою наработку в рубрику «Инженеры, рабочие специальности». Возможно, кому-то вы очень поможете в работе.
Должностная инструкция: техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации) (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ТЕХНІКА-ГІДРОТЕХНІКА (ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВОДОГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ)


I. Загальні положення
 1. Технік-гідротехнік безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Технік-гідротехнік виконує вказівки _______________.
 3. Технік-гідротехнік заміняє _______________.
 4. Техніка-гідротехніка заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Водний і Земельний кодекси України;
  - Закон України “Про меліорацію земель”;
  - Положення про проведення планово-запобіжних ремонтів меліоративних систем і споруд;т
  - Правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем;
  - основи геодезії, гідротехніки, гідрології, гідрогеології;
  - проектно-кошторисну документацію;
  - призначення гідротехнічних споруд;
  - технологію експлуатації гідроспоруд і об’єктів;
  - технічну документацію;
  - застосування інструментів, приладів та використання механізмів;
  - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
  - вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо завданню шкоди навколишньому середовищу;
  - планування і порядок проведення ремонтно-експлуатаційних робіт;
  - технічні характеристики, конструктивні особливості і режими роботи меліоративних об’єктів.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Технік-гідротехнік I категорії: Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка-гідротехніка II категорії — не менше 1 року.

  Технік-гідротехнік II категорії: Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка-гідротехніка — не менше 2 років.

  Технік-гідротехнік: Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) — без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує виконання комплексу робіт, пов’язаних з утриманням у належному технічному стані закріплених за ним гідротехнічних споруд і об’єктів, відповідає за їх правильну технічну експлуатацію.
 2. Контролює виконання ремонтних робіт згідно з проектно-кошторисною документацією на каналі, гідротехнічних спорудах, водовиділах, які він обслуговує.
 3. Бере участь у роботі комісії з обстеження закріплених за ним об’єктів, зі складання дефектних відомостей про технічний стан гідротехнічних об’єктів на дільниці, виявляє технічні дефекти в спорудах та їх вплив на роботу меліоративних систем, вживає заходів щодо їх ліквідації.
 4. Упроваджує нову техніку, засоби малої механізації на роботах із технічної експлуатації споруд і об’єктів та для проведення ремонтно-експлуатаційних робіт.
 5. Вживає заходів щодо безаварійного пропуску повеней і паводків та підготовки меліоративних систем до вегетаційного періоду.
 6. Веде первинну інформаційну та звітну документацію, бере участь у розробленні планів забору води, відповідає за своєчасну і безперебійну подачу води водокористувачам згідно з графіками.
 7. Здійснює контроль за виконанням робітниками правил технічної експлуатації елементів меліоративної мережі, споруд і об’єктів, дотримання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, трудової дисципліни.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


III. Права

Технік-гідротехнік має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Технік-гідротехнік несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Вернуться к списку
Скачать "Должностная инструкция техника-гидротехника (эксплуатационные водохозяйственные организации) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 47 Kb)

Возможно Вас интересует:


Работа техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации) Резюме техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации) Работа техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации) в Киеве Резюме техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации) в Киеве Работа техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации) в Днепре Резюме техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации) в Днепре Работа техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации) во Львове Резюме техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации) во Львове Работа техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации) в Одессе Резюме техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации) в Одессе Работа техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации) в Харькове Резюме техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации) в Харькове

Или посмотрите все:


Работа в Киеве Резюме в Киеве Работа в Днепре Резюме в Днепре Работа во Львове Резюме во Львове Работа в Одессе Резюме в Одессе Работа в Харькове Резюме в Харькове-->


Поиск должностных инструкций

Если вы точно знаете название должности, на которую вам нужно найти должностные инструкции, ищите ДИ по алфавитному указателю специальностей. Не забывайте, что некоторые должности могут иметь названия-синонимы.
Должностная инструкция: телеоператор отдела производства департамента телевизионного вещания
Должностная инструкция: телеоператор отдела творческих программ
Должностная инструкция: телеоператор-постановщик
Должностная инструкция: термист 2-го разряда
Должностная инструкция: термист 3-го разряда
Должностная инструкция: термист 4-го разряда
Должностная инструкция: термист 5-го разряда
Должностная инструкция: термист 6-го разряда
Должностная инструкция: тестировщик программного обеспечения
Должностная инструкция: техник
Должностная инструкция: техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра
Должностная инструкция: техник договорной группы отдела сбыта энергии
Должностная инструкция: техник по защите информации
Должностная инструкция: техник по наладке и испытаниям
Должностная инструкция: техник-гидротехник (гидрогеолого-мелиоративные экспедиции)
Должностная инструкция: техник-гидротехник (эксплуатационные водохозяйственные организации)
Должностная инструкция: техник-землеустроитель
Должностная инструкция: техник-лаборант
Должностная инструкция: техник-программист
Должностная инструкция: техник-проектировщик
Должностная инструкция: техник-технолог
Должностная инструкция: техник-энергетик
Должностная инструкция: технический директор
Должностная инструкция: технический редактор
Должностная инструкция: технолог швейного производства
Должностная инструкция: технолог-гидротехник
Должностная инструкция: товаровед
Должностная инструкция: товаровед
Должностная инструкция: товаровед ломбарда
Должностная инструкция: товаровед предприятия торговли
Должностная инструкция: токарь 2-го разряда
Инструкции по рубрикам:
Преподаватели, воспитатели
Финансовые специальности
Журналисты, переводчики
Издательское дело
Юристы, страховые специальности
IT-специальности
WEB-специальности
Удаленные сотрудники
Медицинские специальности
Управленческие специальности
Телекоммуникации
Офисные работники
PR-специальности, маркетинг
Инженеры, рабочие специальности
Торговые специальности, продажи
Строительство, недвижимость
Рестораны, гостинницы
Транспортные специальности
Туристическая деятельность, спорт
ВЭД-специальности, склад
Охранная деятельность
Работники сферы услуг
Дизайнеры, креативщики
Топ-менеджеры
Работники шоу-бизнеса
Другие специальности
Сельское хозяйство, агробизнес


Предложения работы в Украине

Если в текущий момент вы находитесь в стадии поиска работы и ищете качественные вакансии от ведущих компаний Киева и Украины, обратите внимание на каталог лучших работодателей страны. Искать работу можно по названию компании, должностям или форме расширенного поиска вакансий.

Поиск работы персонала

Пример: "помощник руководителя"


-->
 


Jobs.ua рекомендует посмотреть:Наши проекты:

Jobs.ua - Работа в Украине Vakansii.ua - Вакансии в Украине Resume.ua - Резюме в Украине
ArendaZala.com.ua - Конференц залы Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренинги в Украине
Srochno.ua - Срочно Требуются Uajobs.com.ua - Поиск работы Jobsite.com.ua - Найти Работу