Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник відділу охорони навколишнього середовища». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Топ-менеджери».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник відділу охорони навколишнього середовища на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Топ-менеджери». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник відділу охорони навколишнього середовища (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність Начальника відділу охорони навколишнього середовища.
 2. Начальник відділу охорони навколишнього середовища призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
 3. Начальник відділу охорони навколишнього середовища підпорядковується безпосередньо ___________________.
 4. На посаду Начальника відділу охорони навколишнього середовища призначається особа, яка має вищу професійну освіту і стаж роботи за фахом на інженерно-технічних і керівних посадах з охорони навколишнього середовища.
 5. Начальник відділу охорони навколишнього середовища повинен знати:
  - Екологічне законодавство;
  - Нормативні та методичні матеріали з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;
  - Систему екологічних стандартів і нормативів; - Перспективи розвитку галузі і підприємства;
  - Технологію виробництва продукції підприємства;
  - Устаткування підприємства і принципи його роботи;
  - Організацію роботи з охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;
  - Порядок проведення екологічної експертизи передпланових, передпроектних і проектних матеріалів;
  - Систему екологічної сертифікації;
  - Метрологічне забезпечення заходів з охорони навколишнього середовища;
  - Порядок проведення екологічного моніторингу;
  - Передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування;
  - Порядок і строки складання звітності з охорони навколишнього середовища;
  - Основи економіки, організації праці, виробництва і управління;
  - Основи трудового законодавства;
  - Засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
  - Правила і норми охорони праці.
 6. На період тимчасової відсутності Начальника відділу охорони навколишнього середовища його обов'язки покладаються на ____________________.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує розробкою та впровадженням заходів, спрямованих на виконання вимог екологічного законодавства щодо дотримання стандартів і нормативів у галузі охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, створення економіки замкненого циклу при проектуванні, будівництві та експлуатації нових об'єктів підприємства, а також розширенні і реконструкції діючих виробництв.
 2. Організовує складання перспективних і поточних планів з охорони навколишнього середовища, здійснює контроль за їх виконанням.
 3. Бере участь у розробці заходів щодо забезпечення екологічної чистоти продукції, що випускається, її безпеки для споживачів, створення нових товарів і технологічних процесів з поліпшеними екологічними характеристиками.
 4. Забезпечує проведення екологічної експертизи техніко-економічних обгрунтувань, проектів, а також створюваних нових технологій і обладнання, впровадження систем екологічного маркування продукції підприємства.
 5. Керує розробкою екологічних стандартів і нормативів підприємства відповідно до чинних державних, міжнародних (регіональних) і галузевих стандартів, забезпечує контроль за їх виконанням і своєчасний перегляд.
 6. Контролює правильність експлуатації очисних і захисних споруд..
 7. Розробляє заходи щодо запобігання забруднення навколишнього середовища, дотримання екологічних норм, що забезпечують сприятливі умови праці, а також щодо попередження можливості аварій і катастроф.
 8. Бере участь у розробці планів: - впровадження нової техніки, проведення науково-дослідних і дослідних робіт зі створення на підприємстві економіки замкненого циклу, заснованої на екологічно раціональної циркуляції матеріалів, збереженні і заміщенні непоновлюваних ресурсів, мінімізації, повторному використанні, переробці та утилізації відходів;
  - впровадження маловідходної, безвідходної та екологічно чистої технології виробництва, раціональному використанню природних ресурсів;
  - капітального будівництва по природоохоронних об'єктів.
 9. Проводить обгрунтований розрахунок ризиків для стану навколишнього середовища при реалізації підприємством програм з очищення та інших природоохоронних заходів.
 10. Організовує розслідування причин і наслідків викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище, готує пропозиції щодо їх попередження.
 11. Керує розробкою заходів щодо поліпшення охорони навколишнього середовища на основі вивчення та узагальнення передового досвіду вітчизняних і зарубіжних підприємств.
 12. Організовує ведення обліку показників, що характеризують стан навколишнього середовища, створення системи зберігання відомостей про нещасні випадки, даних екологічного моніторингу, документації з ліквідації відходів і іншої інформації екологічного характеру, що надається в розпорядження координатора природоохоронної діяльності.
 13. Проводить роботу зі створення на підприємстві ефективної системи екологічної інформації, поширюваної на всіх рівнях управління, ознайомлення працівників підприємства з вимогами екологічного законодавства.
 14. Бере участь у розробці програм екологічного навчання.
 15. Забезпечує складання встановленої звітності.
 16. Керує працівниками відділу.
 17. _________________________________________________________________.
 18. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу охорони навколишнього середовища має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам доручення, завдання по колу питань, що входять в функціональні обов'язки його відділу.
 2. Контролювати виконання планових завдань і роботу, своєчасне виконання окремих доручень та завдань працівниками відділу.
 3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, що стосуються питань діяльності відділу охорони навколишнього середовища.
 4. Вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входить в компетенцію Начальника відділу охорони навколишнього середовища.
 5. Представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях з питань, які належать до виробничої діяльності відділу охорони навколишнього середовища.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу охорони навколишнього середовища несе відповідальність за:
 1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 2. Заподіяння матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством України.
 3. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним, цивільним законодавством України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника відділу охорони навколишнього середовища (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 10 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник відділу охорони навколишнього середовища Резюме начальник відділу охорони навколишнього середовища Робота начальник відділу охорони навколишнього середовища в Києві Резюме начальник відділу охорони навколишнього середовища в Києві Робота начальник відділу охорони навколишнього середовища в Дніпрі Резюме начальник відділу охорони навколишнього середовища в Дніпрі Робота начальник відділу охорони навколишнього середовища у Львові Резюме начальник відділу охорони навколишнього середовища у Львові Робота начальник відділу охорони навколишнього середовища в Одесі Резюме начальник відділу охорони навколишнього середовища в Одесі Робота начальник відділу охорони навколишнього середовища в Харкові Резюме начальник відділу охорони навколишнього середовища в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник отдела ИТ инфраструктуры департамента информационных технологий
Посадова інструкція: начальник отдела кадров
Посадова інструкція: начальник отдела кадров
Посадова інструкція: начальник отдела кадров
Посадова інструкція: начальник отдела капитального строительства
Посадова інструкція: начальник отдела контроля качества
Посадова інструкція: начальник отдела логистики
Посадова інструкція: начальник отдела маркетинга
Посадова інструкція: начальник отдела материально-технического снабжения
Посадова інструкція: начальник отдела материально-технического снабжения строительной организации
Посадова інструкція: начальник отдела учета
Посадова інструкція: начальник отдела вычислительной техники
Посадова інструкція: начальник отдела организации и оплаты труда
Посадова інструкція: начальник отдела аренды
Посадова інструкція: начальник отдела охраны окружающей среды
Посадова інструкція: начальник отдела охраны окружающей среды
Посадова інструкція: начальник отдела охраны труда
Посадова інструкція: начальник отдела топливно-энергетических ресурсов
Посадова інструкція: начальник отдела подготовки кадров
Посадова інструкція: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Посадова інструкція: начальник отдела подсобного сельского хозяйства
Посадова інструкція: начальник отдела пластиковых карт
Посадова інструкція: начальник отдела по связям с общественностью
Посадова інструкція: начальник отдела по патентной работе
Посадова інструкція: начальник отдела по работе с магазинами
Посадова інструкція: начальник отдела снабжения
Посадова інструкція: начальник отдела снабжения
Посадова інструкція: начальник отдела почтовой связи
Посадова інструкція: начальник отдела продаж
Посадова інструкція: начальник отдела розничной торговли
Посадова інструкція: начальник отдела социального развития
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу