Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «охоронник». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Охоронна діяльність».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: охоронник на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Охоронна діяльність». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: охоронник (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ОХОРОННИКА


I. Загальні положення
 1. Охоронник безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Охоронник виконує вказівки _______________.
 3. Охоронник заміняє _______________.
 4. Охоронника заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство, стандарти, накази, розпорядження, інструкції та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності;
  - організаційні вимоги до охорони об’єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів;
  - службові інструкції, що встановлюють порядок охорони об’єкта, доступу та допуску осіб до матеріальних та інших цінностей;
  - тактико-технічні характеристики та правила використання охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв’язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення, повідомлення та сповіщення, територію об’єкта, особливості периметрової огорожі та інші типи подібного захисту об’єкта, що охороняється;
  - систему попереджувальних знаків і перепон, маршрути руху вантажів, що охороняються, місця зупинок транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших цінностей і вантажів під час зупинок, завантаження та розвантаження, службові телефони, спеціальні знаки на перепустках та документації, зразки підписів та особисто службових і посадових осіб, які відповідають за охорону об’єкта, представників власника або уповноваженого ним органу;
  - порядок дресирування та тренування службового собаки, застосування службового собаки, використання та застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони;
  - порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляд речей і вилучення речей та документів, оформлення матеріалів на осіб, що скоїли адміністративні правопорушення;
  - правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки, порядок надання першої медичної допомоги;
  - місця розташування правоохоронних органів, сусідніх нарядів охорони, порядок та способи встановлення зв’язку з ними.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  1-й розряд - Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві згідно з вимогами до охорони об’єктів категорії Б, В, без вимог до стажу роботи.
  2-й розряд - Повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією охоронника 1 розряду — не менше 1 року. У разі охорони об’єктів категорії А, Б та В з видаванням огнепальної зброї. За умови наявності законодавчих підстав вогнепальна зброя може видаватися охоронникам 3-6 розрядів після затвердження керівником підрозділу охорони висновку щодо можливості допуску конкретного працівника до самостійного несення служби зі зброєю.
  3-й розряд - Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка згідно з вимогами до охорони об’єктів категорії А, Б та В. Стаж роботи за професією охоронника 2 розряду — не менше 1 року.
  4-й розряд - Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією охоронника 3 розряду — не менше 1 року.
  5-й розряд - Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією охоронника 4 розряду — не менше 1 року.
  6-й розряд - Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією охоронника 5 розряду — не менше 1 року.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Охороняє стаціонарний об’єкт, а також вантажі, що перевозяться різними транспортними засобами.
 2. Здійснює візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання за об’єктом, що охороняється.
 3. Під час охорони стаціонарних об’єктів із встановленим пропускним режимом пропускає працівників, відвідувачів, автомобільний та інші види транспорту і випускає їх із території об’єкта в установленому порядку і за зразками документів, затверджених власником об’єкта або уповноваженим ним органом.
 4. Звіряє дані супровідних документів із фактичною наявністю вантажів, перевіряє належність поданих для перевірки документів особі пред’явника.
 5. Приймає та здійснює вантажі з відповідними документами.
 6. Повідомляє старшого наряду з охорони, а під час виконання охоронних функцій в індивідуальному порядку — представника власника об’єкта або уповноваженого ним органу про неприбуття вантажів у встановлені терміни.
 7. Разом зі змінним охоронником та старшим наряду охорони перевіряє цілісність об’єкта, що охороняється, наявність замків та інших замикальних пристроїв, цілісність конструктивних елементів об’єкта, приміщень, місць зберігання транспортних засобів, що охороняються, наявність пломб і відбитків печаток у місцях, які визначено для опломбування, зберігання на стаціонарному об’єкті або під час перевезення матеріальних, історичних, культурних та інших цінностей.
 8. У разі виявлення факту невідповідності до вимог, що не дозволяє прийняти об’єкт під охорону або виконувати інші функції з охорони, повідомляє про це безпосередньому керівникові, у підпорядкуванні якого перебуває, та представника і власника об’єкта або уповноваженого ним органу.
 9. У разі виявлення пошкоджень та зіпсованості конструктивних елементів об’єкта, що охороняється, місць зберігання матеріальних та інших цінностей, пакування вантажів для їх перевезення, відсутності пломб і відбитків печаток на них невідкладно сповіщає про це представника власника або уповноваженого ним органу, старшого наряду охорони об’єкта або повідомляє про подію в територіальні органи внутрішніх справ.
 10. Приймає та здає об’єкт або вантажі, що перевозяться, із записом про це в журналі приймання-здавання об’єкта під охорону.
 11. Візуально та з використанням спеціального обладнання контролює периметр огорожі, правильність застосування комплексу організаційно-технічних заходів захисту місць зберігання та перевезення матеріальних та інших цінностей.
 12. Періодично контролює справність охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв’язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення тощо.
 13. Забезпечує зберігання вогнепальної зброї, інвентарного майна поста охорони.
 14. У разі прямого нападу на об’єкт, що охороняється, з метою розкрадання, пограбування матеріальних та інших цінностей, безпосередньої загрози життю та здоров’ю охоронника об’єкта, інших працівників та осіб, які перебувають на території об’єкта, що охороняється, протиправних дій проти персоналу охорони під час виконання покладених на нього завдань та обов’язків застосовує проти порушників заходи необхідної оборони відповідно до чинного законодавства України.
 15. Вживає заходів щодо відбиття нападу шляхом застосування службового собаки, вогнепальної зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони з використанням допоміжних знарядь та фізичної сили.
 16. У разі заподіяння шкоди здоров’ю правопорушника, дотримуючись заходів особистої безпеки, надає йому першу медичну допомогу.
 17. У випадку смерті правопорушника під час застосування заходів оборони повідомляє про це органи внутрішніх справ і забезпечує недоторканність місця події до прибуття представників правоохоронних органів.
 18. Доглядає і стежить за станом здоров’я собаки, регулярно дресирує його, вдосконалює робочі якості.
 19. За особливими умовами договору веде реєстрацію показань приладів екологічної та локальної пожежної безпеки, наглядає за устаткуванням, яке встановлено на об’єкті, що охороняється, додержуючись чинних норм з охорони праці.
 20. У разі виявлення порушень норм терміново повідомляє про це представника власника об’єкта або уповноваженого ним органу.
 21. Сприяє правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та обов’язків за місцем виконання своїх охоронних функцій.
 22. _________________________________________________________________.
 23. _________________________________________________________________.


III. Права

Охоронник має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Охоронник несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція охоронника (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 64 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота охоронник Резюме охоронник Робота охоронник в Києві Резюме охоронник в Києві Робота охоронник в Дніпрі Резюме охоронник в Дніпрі Робота охоронник у Львові Резюме охоронник у Львові Робота охоронник в Одесі Резюме охоронник в Одесі Робота охоронник в Харкові Резюме охоронник в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: организатор экскурсий
Посадова інструкція: организатор путешествий
Посадова інструкція: лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию газового хозяйства тепловых электростанций и котельных
Посадова інструкція: личный помощник генерального директора
Посадова інструкція: офис-менеджер
Посадова інструкція: офис-менеджер (помощник руководителя) структурного подразделения
Посадова інструкція: официант
Посадова інструкція: официант 3-го разряда
Посадова інструкція: официант 4-го разряда
Посадова інструкція: официант 5-го разряда
Посадова інструкція: охранник
Посадова інструкція: охранник-телохранитель
Посадова інструкція: охранник офиса
Посадова інструкція: охранник предприятия
Посадова інструкція: охранник-водитель
Посадова інструкція: охранник
Посадова інструкція: оценщик
Посадова інструкція: оценщик (эксперта по оценке имущества)
Посадова інструкція: оценщик интеллектуальной собственности
Посадова інструкція: обвальщик мяса 3-го разряда
Посадова інструкція: обвальщик мяса 4-го разряда
Посадова інструкція: обвальщик мяса 5-го разряда
Посадова інструкція: учетчик
Посадова інструкція: обжигальщик эмали 2-го разряда
Посадова інструкція: обжигальщик эмали 3-го разряда
Посадова інструкція: обжигальщик эмали 4-го разряда
Посадова інструкція: обжигальщик эмали 5-го разряда
Посадова інструкція: обжигальщик эмали 6-го разряда
Посадова інструкція: обработчик волоса, шерсти и щетины 3-го разряда
Посадова інструкція: обработчик информационного материала
Посадова інструкція: оператор
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу