Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «генеральний директор об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну)». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Торгівельні спецальності, збут».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: генеральний директор об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну) на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Торгівельні спецальності, збут». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: генеральний директор об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну) (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (ГОЛОВИ, ПРЕЗИДЕНТА, ІНШОГО КЕРІВНИКА) ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ (АСОЦІАЦІЇ, КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНУ)


I. Загальні положення
 1. Генеральний директор належить до професійної групи "Керівники".
 2. Призначення на посаду генерального директора та звільнення з неї здійснюється ___________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Повинен знати:
  - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
  - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
  - категорії і види стандартів, нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі;
  - порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування, реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
  - правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я населення;
  - міжнародне торговельне право;
  - норми та документи міжнародних організацій з питань торговельної діяльності;
  - ринкову систему господарювання: кредитно-банківський та фінансовий механізми, податкову політику держави і систему страхування тощо;
  - основи організації роботи бірж та банківських установ;
  - стратегічні цілі і тактику поведінки об’єднань підприємств торгівлі на внутрішньому та зовнішніх ринках;
  - методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності;
  - методи прогнозування і розроблення стратегії розвитку об’єднання підприємств торгівлі у цілому та його складових частин;
  - сучасні комп’ютерні системи обробки даних, комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності;
  - психологічні та етичні аспекти ведення переговорів;
  - соціологію організації та психологічні аспекти діяльності трудових колективів;
  - наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня;
  - основи трудового законодавства;
  - основи загальної теорії систем кооперації і прогнозування;
  - сучасні теорії та методи стратегічного маркетингу, менеджменту, логістики;
  - основи фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку;
  - основи психології та етики в торгівлі;
  - організацію обліку та звітності;
  - державну мову та іноземні мови міжнародного спілкування;
  - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
 4. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Торгівля”.
  - Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки “Менеджмент").
  - Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: для магістра — не менше 3 років, для спеціаліста — не менше 5 років.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Здійснює управління всіма видами діяльності об’єднання підприємств торгівлі.
 2. Організує і координує роботу та взаємодію всіх підприємств об’єднання, спрямовану на одержання, збут та реалізацію товарів (продукції), обслуговування покупців, надання допоміжних та післяпродажних послуг, прискорення товаропросування, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства.
 3. Аналізує та оцінює проблеми і тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні та окремих галузей економіки.
 4. Моделює ринкові ситуації, вирішує конкретні економічні і фінансові завдання функціонування об’єднання підприємств торгівлі на внутрішньому і зовнішньому ринках.
 5. Вирішує питання діагностики та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності об’єднання в цілому, функціональних підрозділів.
 6. Розробляє рекомендації щодо вдосконалення прогнозної, аналітичної, планової, фінансової, економічної діяльності.
 7. Постійно підвищує професійну кваліфікацію.
 8. Планує час проведення робочих нарад та встановлює їх регламент.
 9. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим відповідним посадовим особам.
 10. Забезпечує впровадження економічних та адміністративних методів управління, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності господарювання.
 11. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.
 12. _________________________________________________________________.
 13. _________________________________________________________________.


III. Права

Генеральний директор має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Генеральний директор несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція генерального директора (голови, президента, іншого керівника) об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 52 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота генеральний директор об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну) Резюме генеральний директор об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну) Робота генеральний директор об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну) в Києві Резюме генеральний директор об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну) в Києві Робота генеральний директор об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну) в Дніпрі Резюме генеральний директор об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну) в Дніпрі Робота генеральний директор об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну) у Львові Резюме генеральний директор об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну) у Львові Робота генеральний директор об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну) в Одесі Резюме генеральний директор об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну) в Одесі Робота генеральний директор об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну) в Харкові Резюме генеральний директор об’єднання підприємств торгівлі (асоціації, корпорації, концерну) в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: гидротехник
Посадова інструкція: газовщик
Посадова інструкція: газосварщик 2-го разряда
Посадова інструкція: газосварщик 3-го разряда
Посадова інструкція: газосварщик 4-го разряда
Посадова інструкція: газосварщик 5-го разряда
Посадова інструкція: газосварщик 6-го разряда
Посадова інструкція: газорезчик
Посадова інструкція: галтовщик
Посадова інструкція: гальваник 2-го разряда
Посадова інструкція: гальваник 3-го разряда
Посадова інструкція: гальваник 4-го разряда
Посадова інструкція: гальваник 5-го разряда
Посадова інструкція: гардеробщик
Посадова інструкція: генеральный директор
Посадова інструкція: генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна)
Посадова інструкція: генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании)
Посадова інструкція: геодезист
Посадова інструкція: геолог
Посадова інструкція: гидротехник (оросительные и осушительные системы)
Посадова інструкція: гидротехник-исследователь
Посадова інструкція: гипнотизер, иллюзионист, фокусник
Посадова інструкція: горный мастер
Посадова інструкція: председатель правления кооператива (товарищества)
Посадова інструкція: главная медицинская сестра
Посадова інструкція: главный агроном
Посадова інструкція: главный архитектор проекта
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: главный дизайнер
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу