Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «гідротехнік-дослідник». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: гідротехнік-дослідник на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: гідротехнік-дослідник (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІКА-ДОСЛІДНИКА


I. Загальні положення
 1. Гідротехнік-дослідник безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Гідротехнік-дослідник виконує вказівки _______________.
 3. Гідротехнік-дослідник заміняє _______________.
 4. Гідротехніка-дослідника заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Конституцію України;
  - Водний кодекс України;
  - Закон України “Про меліорацію земель”;
  - Земельний кодекс України;
  - Закон України “Про інноваційну діяльність”, Державні будівельні норми;
  - законодавство про працю;
  - правила технічної експлуатації зрошувальних і осушувальних систем;
  - постанови, розпорядження, накази керівних органів та інші методичні і нормативні матеріали з проектування, будівництва і технічної експлуатації водогосподарських об’єктів;
  - методику наукових досліджень водогосподарських об’єктів;
  - вимоги природоохоронних, санітарних органів щодо запобігання нанесенню шкоди навколишньому середовищу.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта за спеціальністю “Гідромеліорація” (магістр, спеціаліст):
  для магістра — без вимог до стажу роботи;
  для спеціаліста — стаж роботи за професією інженера-гідротехніка — не менше 1 року.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує розроблення та упровадження інноваційних проектів у водному господарстві.
 2. Проводить патентні дослідження, організовує і здійснює проведення польових, лабораторних досліджень та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на вдосконалення існуючих та створення і упровадження інноваційних предметів праці, засобів виробництва, технологій та технологічних процесів, послуг, а також організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного та іншого характеру, які поліпшують структуру та якість виробництва.
 3. Керує проведенням вишукувальних робіт, проведенням математичної обробки одержаних результатів знімань та вимірювань, здійсненням виносу проектних розробок в натуру.
 4. Виконує і аналізує інженерні розрахунки водогосподарських об’єктів, здійснює їх конструювання та проектування, розробляє технологію процесів і документацію на їх створення, проводить патентні дослідження, експериментальні та дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на створення і реалізацію конкурентноспроможних технологій, продукції та послуг, а також організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного та іншого характеру, які істотно поліпшують структуру та якість виробництва, здійснює зв’язок з науково-дослідними організаціями і забезпечує проведення експериментальних робіт, спрямованих на упровадження інноваційних продуктів та удосконалення існуючих засобів виробництва і технологічних процесів.
 5. Організовує виконання технологічних процесів під час створення і функціонування водогосподарських об’єктів, розробляє і оформляє інформаційну та звітну документацію, складає дефектні відомості та зміни до технічних паспортів, вносить пропозиції щодо фінансування упровадження інноваційних проектів, бере участь у розробленні патентних та ліцензійних паспортів, замовлень на устаткування, обладнання, заявок на винаходи і промислові зразки, розглядає раціоналізаторські пропозиції щодо вдосконалення конструкцій систем, технологій і організації виробництва та готує висновки щодо доцільності їх використання, розробляє бізнес-плани інноваційних проектів.
 6. Забезпечує функціонування водогосподарських об’єктів, організовує проведення поточних і аварійних ремонтів гідромеліоративних систем та споруд, організовує розроблення і оперативне коригування планів водопідготовки, водоподачі і водовідведення, забезпечує раціональний розподіл води в мережі між користувачами та функціонування технологічного обладнання, організовує разом із землекористувачами, власниками меліорованих земель розроблення та упровадження системи інженерних заходів щодо забезпечення технологічної цілісності функціонування водогосподарських об’єктів.
 7. Здійснює моніторингові роботи водогосподарських об’єктів, проводить аналіз результатів їх обстежень і розробляє заходи щодо їх удосконалення, бере участь у впровадженні інноваційних програм і проектів, інтелектуальних продуктів, виробничого обладнання, процесів, режимів і здійснює контроль за їх відповідністю до чинних стандартів і технічних умов.
 8. Бере участь у контролі за раціональним використанням і охороною та відтворенням водних ресурсів.
 9. Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та вимог з охорони праці, визначає потенційно небезпечні ділянки виробництва, види виробничих процесів та елементи природного середовища, що можуть створити загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечує захист персоналу в разі їх виникнення.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.


III. Права

Гідротехнік-дослідник має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Гідротехнік-дослідник несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція гідротехніка-дослідника (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 52 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота гідротехнік-дослідник Резюме гідротехнік-дослідник Робота гідротехнік-дослідник в Києві Резюме гідротехнік-дослідник в Києві Робота гідротехнік-дослідник в Дніпрі Резюме гідротехнік-дослідник в Дніпрі Робота гідротехнік-дослідник у Львові Резюме гідротехнік-дослідник у Львові Робота гідротехнік-дослідник в Одесі Резюме гідротехнік-дослідник в Одесі Робота гідротехнік-дослідник в Харкові Резюме гідротехнік-дослідник в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: газосварщик 5-го разряда
Посадова інструкція: газосварщик 6-го разряда
Посадова інструкція: газорезчик
Посадова інструкція: галтовщик
Посадова інструкція: гальваник 2-го разряда
Посадова інструкція: гальваник 3-го разряда
Посадова інструкція: гальваник 4-го разряда
Посадова інструкція: гальваник 5-го разряда
Посадова інструкція: гардеробщик
Посадова інструкція: генеральный директор
Посадова інструкція: генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна)
Посадова інструкція: генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании)
Посадова інструкція: геодезист
Посадова інструкція: геолог
Посадова інструкція: гидротехник (оросительные и осушительные системы)
Посадова інструкція: гидротехник-исследователь
Посадова інструкція: гипнотизер, иллюзионист, фокусник
Посадова інструкція: горный мастер
Посадова інструкція: председатель правления кооператива (товарищества)
Посадова інструкція: главная медицинская сестра
Посадова інструкція: главный агроном
Посадова інструкція: главный архитектор проекта
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: главный дизайнер
Посадова інструкція: главный диктор телевидения и радиовещания
Посадова інструкція: главный диспетчер
Посадова інструкція: главный экономист
Посадова інструкція: главный энергетик
Посадова інструкція: главный сварщик
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу