Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «генеральний директор телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії)». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Журналісти, перекладачі».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: генеральний директор телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Журналісти, перекладачі». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: генеральний директор телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ (ТЕЛЕКОМПАНІЇ, РАДІОКОМПАНІЇ)


I. Загальні положення
 1. Генеральний директор телерадіокомпанії безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Генерального директора телерадіокомпанії заміняє _______________.
 3. Повинен знати:
  - законодавчі та нормативні акти, постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня щодо організації діяльності теле-, радіомовлення;
  - інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарства, наукового і культурного життя в країні, області (регіоні), передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації теле-, радіомовлення;
  - технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм;
  - авторське і трудове законодавство;
  - організацію виробництва, праці і управління, основи планування та фінансування;
  - методи господарського розрахунку;
  - форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.
 4. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня — не менше 5 років.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керує всіма видами діяльності телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії).
 2. Організовує і спрямовує роботу її структурних підрозділів, очолює творчу діяльність журналістських колективів компанії з удосконалення жанрів теле-, радіожурналістики, використання усіх її засобів вираження, бере особисту участь у підготовці і випуску в ефір матеріалів про найважливіші події в області (регіоні).
 3. Очолює розроблення перспективних і поточних календарно-тематичних виробничо-фінансових планів структурних підрозділів телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії), організаційно забезпечує їх збалансованість із можливостями технічних засобів та їх кількістю, матеріальними і фінансовими ресурсами.
 4. Забезпечує виконання планових показників.
 5. Здійснює постійний зв’язок із регіональними органами державного управління, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками.
 6. Укладає договори з підприємствами, організаціями і установами, контролює їх виконання.
 7. Упроваджує у повсякденну практику роботи передовий вітчизняний і зарубіжний досвід зі створення теле-, радіопрограм.
 8. Затверджує документи на оплату праці штатних і позаштатних працівників.
 9. Контролює виконання підрозділами мовлення календарно-тематичних планів.
 10. Здійснює заходи із застосування прогресивних форм організації та охорони праці, удосконалення видів і форм мовлення.
 11. Контролює раціональне використання передбачених для компанії фінансових асигнувань матеріальних і технічних ресурсів.
 12. Сприяє обміну програмами, які створено компанією, з іншими виробниками програм.
 13. Постійно дбає про забезпечення компанії кваліфікованими працівниками.
 14. Створює умови для їхнього постійного творчого зростання та підвищення кваліфікації.
 15. Забезпечує реалізацію госпрозрахункових принципів у економічній та господарській діяльності компанії.
 16. Приймає рішення щодо зарахування на роботу, звільнення та заохочення працівників, а також накладання дисциплінарних стягнень.
 17. _________________________________________________________________.
 18. _________________________________________________________________.


III. Права

Генеральний директор телерадіокомпанії має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Генеральний директор телерадіокомпанії несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція генерального директора телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 48 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота генеральний директор телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) Резюме генеральний директор телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) Робота генеральний директор телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) в Києві Резюме генеральний директор телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) в Києві Робота генеральний директор телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) в Дніпрі Резюме генеральний директор телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) в Дніпрі Робота генеральний директор телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) у Львові Резюме генеральний директор телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) у Львові Робота генеральний директор телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) в Одесі Резюме генеральний директор телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) в Одесі Робота генеральний директор телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) в Харкові Резюме генеральний директор телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії) в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: газовщик
Посадова інструкція: газосварщик 2-го разряда
Посадова інструкція: газосварщик 3-го разряда
Посадова інструкція: газосварщик 4-го разряда
Посадова інструкція: газосварщик 5-го разряда
Посадова інструкція: газосварщик 6-го разряда
Посадова інструкція: газорезчик
Посадова інструкція: галтовщик
Посадова інструкція: гальваник 2-го разряда
Посадова інструкція: гальваник 3-го разряда
Посадова інструкція: гальваник 4-го разряда
Посадова інструкція: гальваник 5-го разряда
Посадова інструкція: гардеробщик
Посадова інструкція: генеральный директор
Посадова інструкція: генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна)
Посадова інструкція: генеральный директор телерадиокомпании (телекомпании, радиокомпании)
Посадова інструкція: геодезист
Посадова інструкція: геолог
Посадова інструкція: гидротехник (оросительные и осушительные системы)
Посадова інструкція: гидротехник-исследователь
Посадова інструкція: гипнотизер, иллюзионист, фокусник
Посадова інструкція: горный мастер
Посадова інструкція: председатель правления кооператива (товарищества)
Посадова інструкція: главная медицинская сестра
Посадова інструкція: главный агроном
Посадова інструкція: главный архитектор проекта
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: главный дизайнер
Посадова інструкція: главный диктор телевидения и радиовещания
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу