Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «гiдротехнiк». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Інженери, робочі спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: гiдротехнiк на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Інженери, робочі спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: гiдротехнiк (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГIДРОТЕХНIКА


I. Загальні положення
 1. Гiдротехнiк безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Гiдротехнiк виконує вказівки _______________.
 3. Гiдротехнiк заміняє _______________.
 4. Гiдротехнiка заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - Водний кодекс, Кодекс про землю і надра, вимоги природоохоронних, санітарних та інших органів;
  - правила технічної експлуатації підприємств торф’яної промисловості;
  - правила технічної експлуатації, положення, інструкції та інші керівні матеріали щодо ремонту та утримання гідротехнічних споруд та виробничих площ для видобування торфу;
  - технологію проведення гідротехнічних робіт;
  - основи геодезії, гідротехніки та гідравліки;
  - технічний стан обслуговуваних об’єктів, ведення оперативного обліку та звітності, економіку та організацію виробництва, праці та управління;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:

  Провідний гідротехнік: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гідротехніка I категорії не менше 2 років.

  Гідротехнік I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією гідромеханіка II категорії не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.

  Гідротехнік II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, для бакалавра — стаж роботи за професією гідротехніка не менше 2 років.

  Гідротехнік: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) без вимог до стажу роботи.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Забезпечує виконання виробничих планів, утримання в справному стані осушувальних каналів, гідротехнічних споруд, виробничих площ, усіх допоміжних пристроїв, устаткування насосних станцій та протипожежної мережі, правильну їх технічну експлуатацію та ремонт.
 2. Розробляє і складає схеми протипожежного водопостачання полів видобутку торфу.
 3. Розробляє заходи щодо пропуску весняного паводку, здійснює контроль за його проходженням.
 4. Організовує роботу, здійснює контроль, веде документацію з обліку та передачі вироблених торф’яних площ, здійснює контроль за роботами з рекультивації вироблених площ, проводить роботу з оформлення документів на передачу відпрацьованих площ іншим землекористувачам та оформлення відведення земель.
 5. Стежить за станом осушення полів торфовидобування, розробляє і домагається впровадження заходів щодо покращання норм осушення, забезпечує облік стояння рівнів ґрунтових вод на всіх виробничих площах, надає господарствам технічну допомогу щодо експлуатації, перевлаштування та реконструкції внутрішньогосподарської мережі гідротехнічних споруд.
 6. Бере участь у розробленні поточних та перспективних планів поліпшення, розвитку, очищення та ремонту каналів і гідротехнічних споруд.
 7. Контролює виконання правил технічної експлуатації, охорони праці та протипожежної безпеки робітниками експлуатаційної служби та проводить їх інструктаж.
 8. Бере участь у впровадженні досягнень науки та передового досвіду, нової техніки на закріпленій за ним дільниці.
 9. Проводить заходи щодо підвищення кваліфікації підлеглих йому робітників.
 10. Здійснює контроль за роботою механізованої колони з ремонту та утримання полів видобутку торфу.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.


III. Права

Гiдротехнiк має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Гiдротехнiк несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція гiдротехнiка (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 48 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота гiдротехнiк Резюме гiдротехнiк Робота гiдротехнiк в Києві Резюме гiдротехнiк в Києві Робота гiдротехнiк в Дніпрі Резюме гiдротехнiк в Дніпрі Робота гiдротехнiк у Львові Резюме гiдротехнiк у Львові Робота гiдротехнiк в Одесі Резюме гiдротехнiк в Одесі Робота гiдротехнiк в Харкові Резюме гiдротехнiк в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: главный специалист по электросвязи
Посадова інструкція: главный специалист по защите информации
Посадова інструкція: главный бухгалтер
Посадова інструкція: гравер 2-го разряда (производство текстиля)
Посадова інструкція: гравер 2-го разряда (слесарные и слесарно-сборочные работы)
Посадова інструкція: гравер 3-го разряда (производство текстиля)
Посадова інструкція: гравер 3-го разряда (слесарные и слесарно-сборочные работы)
Посадова інструкція: гравер 4-го разряда (производство текстиля)
Посадова інструкція: гравер 4-го разряда (слесарные и слесарно-сборочные работы)
Посадова інструкція: гравер 5-го разряда (производство текстиля)
Посадова інструкція: гравер 5-го разряда (слесарные и слесарно-сборочные работы)
Посадова інструкція: гравер 6-го разряда (производство текстиля)
Посадова інструкція: гравер 6-го разряда (слесарные и слесарно-сборочные работы)
Посадова інструкція: гравер 7-го разряда (производство текстиля)
Посадова інструкція: гидротехник
Посадова інструкція: гидротехник
Посадова інструкція: газовщик
Посадова інструкція: газосварщик 2-го разряда
Посадова інструкція: газосварщик 3-го разряда
Посадова інструкція: газосварщик 4-го разряда
Посадова інструкція: газосварщик 5-го разряда
Посадова інструкція: газосварщик 6-го разряда
Посадова інструкція: газорезчик
Посадова інструкція: галтовщик
Посадова інструкція: гальваник 2-го разряда
Посадова інструкція: гальваник 3-го разряда
Посадова інструкція: гальваник 4-го разряда
Посадова інструкція: гальваник 5-го разряда
Посадова інструкція: гардеробщик
Посадова інструкція: генеральный директор
Посадова інструкція: генеральный директор объединения предприятий торговли (ассоциации, корпорации, концерна)
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу