Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник відділу електрозв’язку». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Телекомунікації».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник відділу електрозв’язку на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Телекомунікації». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник відділу електрозв’язку (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ


I. Загальні положення
 1. Начальник відділу електрозв’язку безпосередньо підпорядковується _______________.
 2. Начальник відділу електрозв’язку виконує вказівки _______________.
 3. Начальник відділу електрозв’язку заміняє _______________.
 4. Начальника відділу електрозв’язку заміняє _______________.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження та накази органів управління;
  - методичні, нормативні та інші керівні документи, які стосуються відділу електрозв’язку;
  - перспективи розвитку галузі та філіалу;
  - правила проектування, будівництва, експлуатації та ремонту технічних засобів;
  - організацію технічної експлуатації засобів електрозв’язку;
  - схеми організації зв’язку;
  - основні технічні характеристики, функціональні схеми технічних засобів, апаратури та іншого обладнання;
  - порядок приймання до експлуатації нових споруд електрозв’язку та споруд електрозв’язку після капітального ремонту;
  - досвід роботи передових вітчизняних та закордонних підприємств електрозв’язку;
  - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
  - основи трудового законодавства.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).
  - Стаж роботи за фахом — не менше 2 років.
 7. _________________________________________________________________.
 8. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує відповідно до існуючих правил та інструкцій технічну експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт засобів електрозв’язку (місцевого, міжміського, телеграфного, проводового мовлення).
 2. Забезпечує надійну та якісну роботу засобів електрозв’язку та виконання встановлених планових завдань.
 3. Здійснює контроль за правильною організацією експлуатації засобів електрозв’язку.
 4. Бере участь у перевірках експлуатаційної діяльності підрозділів.
 5. Бере участь у розробленні і реалізації планів розвитку та модернізації мереж електрозв’язку відповідно до Комплексної програми створення Єдиної національної системи зв’язку України.
 6. Бере участь у розробленні завдань з проектування нових мереж електрозв’язку та з розширення та реконструкції існуючих.
 7. Очолює розроблення заходів, спрямованих на підвищення надійності роботи технічних засобів електрозв’язку, на поліпшення якості послуг електрозв’язку.
 8. Розслідує причини аварій та тривалих пошкоджень засобів електрозв’язку, розробляє заходи із запобігання їм.
 9. Організовує практичну допомогу підрозділам у проведенні складних робіт з технічного обслуговування та ремонту засобів електрозв’язку, в освоєнні нової апаратури та іншого обладнання електрозв’язку, в удосконаленні методів їх обслуговування.
 10. Аналізує показники виробничої діяльності відділу та вносить пропозиції для їх поліпшення.
 11. Забезпечує своєчасний та якісний розгляд скарг та заяв з питань роботи засобів електрозв’язку.
 12. Організовує роботи з удосконалення технічної експлуатації засобів електрозв’язку та автоматизації виробничих процесів.
 13. Забезпечує впровадження нової техніки та технології.
 14. Вносить пропозиції щодо наукових досліджень, пов’язаних з практичною діяльністю філіалу.
 15. Організовує роботу з проведення експлуатаційних випробувань обладнання нових зразків, готує висновки для їх застосування.
 16. Бере участь у розробленні генеральних та перспективних схем розвитку засобів електрозв’язку.
 17. Керує розробленням перспективних, річних та місячних планів технічної експлуатації засобів електрозв’язку та проводового мовлення.
 18. Організовує розроблення планів капітального та поточного ремонту технічних засобів електрозв’язку та проводового мовлення, контролює виконання цих планів.
 19. Бере участь в організації будівництва та реконструкції об’єктів електрозв’язку, у впровадженні їх в експлуатацію.
 20. Здійснює технічну експертизу проектів і пропозицій підприємств щодо застосування їх на мережах електрозв’язку.
 21. Бере участь у підготовці контрактів з підприємствами та організаціями.
 22. Розглядає раціоналізаторські пропозиції та винаходи, які стосуються організації експлуатації технічних засобів електрозв’язку, вносить пропозиції і робить висновки.
 23. Організовує та контролює облік технічних засобів.
 24. Організовує облік показників якості роботи технічних засобів, забезпечує підрозділи необхідною технічною документацією, вимірювальними приладами, запасними частинами, експлуатаційними матеріалами, інструкціями, посібниками, довідковими матеріалами.
 25. Бере участь у розробленні заходів з наукової організації праці.
 26. Організовує і бере участь у проведенні технічного навчання.
 27. Керує працівниками відділу, координує діяльність підрозділів з відповідних питань експлуатації засобів зв’язку.
 28. Взаємодіє з іншими підрозділами філіалу.
 29. Вносить пропозиції керівництву щодо призначення, звільнення та переміщення працівників відділу й встановлення посадових окладів, доплат і надбавок та накладання стягнень відповідно до чинного законодавства.
 30. _________________________________________________________________.
 31. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник відділу електрозв’язку має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник відділу електрозв’язку несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника відділу електрозв’язку (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 55 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник відділу електрозв’язку Резюме начальник відділу електрозв’язку Робота начальник відділу електрозв’язку в Києві Резюме начальник відділу електрозв’язку в Києві Робота начальник відділу електрозв’язку в Дніпрі Резюме начальник відділу електрозв’язку в Дніпрі Робота начальник відділу електрозв’язку у Львові Резюме начальник відділу електрозв’язку у Львові Робота начальник відділу електрозв’язку в Одесі Резюме начальник відділу електрозв’язку в Одесі Робота начальник відділу електрозв’язку в Харкові Резюме начальник відділу електрозв’язку в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник бюро планирования и учета отдела сбыта
Посадова інструкція: начальник отдела транспорта
Посадова інструкція: начальник вагона почтового
Посадова інструкція: начальник производства
Посадова інструкція: начальник производственно-технического отдела
Посадова інструкція: начальник производственного отдела
Посадова інструкція: начальник отделения связи
Посадова інструкція: начальник отдела автоматизации и механизации производственных процессов
Посадова інструкція: начальник отдела автоматизированной системы управления производством
Посадова інструкція: начальник отдела авторских программ
Посадова інструкція: начальник отдела банка
Посадова інструкція: начальник отдела производства рекламы
Посадова інструкція: начальник отдела видеопроизводства
Посадова інструкція: начальник отдела внутреннего контроля
Посадова інструкція: начальник отдела допечатной подготовки в типографии
Посадова інструкція: начальник отдела электросвязи
Посадова інструкція: начальник отдела по коммерческой работе
Посадова інструкція: начальник отдела закупок
Посадова інструкція: начальник отдела сбора выручки
Посадова інструкція: начальник отдела сбыта
Посадова інструкція: начальник отдела сбыта
Посадова інструкція: начальник отдела по защите информации
Посадова інструкція: начальник отдела инноваций
Посадова інструкція: начальник отдела интернет-маркетинга
Посадова інструкція: начальник отдела информации
Посадова інструкція: начальник отдела информационных технологий
Посадова інструкція: начальник отдела ИТ инфраструктуры департамента информационных технологий
Посадова інструкція: начальник отдела кадров
Посадова інструкція: начальник отдела кадров
Посадова інструкція: начальник отдела кадров
Посадова інструкція: начальник отдела капитального строительства
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу