Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник відділу збуту». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Торгівельні спецальності, збут».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник відділу збуту на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Торгівельні спецальності, збут». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник відділу збуту (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ЗБУТУ


I. Загальні положення
 1. Начальник відділу збуту належить до професійної групи "Керівники".
 2. Призначення на посаду начальника відділу збуту та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням ____________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Начальник відділу збуту безпосередньо підпорядковується
  ______________________________________________________________________.
 4. ______________________________________________________________________.
 5. ______________________________________________________________________.

II. Завдання та обов'язки

Начальник від ділу збуту:
 1. Організує комплексне вивчення і аналіз вітчизняних та зарубіжних ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції, рівня цінна продукцію, можливих замовлень, розвитку виробництва підприємств-конкурентів, стратегії і тактики їх діяльності, реакції на появу нової продукції.
 2. Здійснює розроблення коротко-, середньо- та довготермінової стратегії маркетингової діяльності, орієнтує проектувальників та виробництво на виконання вимог споживачів щодо продукції, що виробляється підприємством.
 3. Організує дослідження споживчої властивості продукції та факторів, що визначають структуру і динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства, ринкової кон'юнктури.
 4. Розроблює рекомендації щодо удосконалення асортименту і якості продукції, обгрунтованості та доцільності випуску нової продукції, орієнтованої на задоволення потреб споживачів.
 5. Визначає стратегію і тактику збуту продукції.
 6. Організує роботи з аналізу ефективності використання каналів збуту, найбільш ефективних форм і методів реалізації продукції, послуг посередників.
 7. Бере участь в організації виставок, ярмарків, рекламуванні продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, розповсюдженні інформації про виробника та його можливості.
 8. Бере участь у внесенні відповідних коректив до діяльності підприємства в разі зміни зовнішнього середовища чи зіткнення з певними проблемами, в розробленні заходів захисту від конкурентів.
 9. Здійснює організацію збуту продукції підприємства згідно з плановими завданнями та укладеними договорами, вчасного її відвантаження споживачам у встановлених обсягах реалізації.
 10. Забезпечує участь відділу в підготовці проектів перспективних і річних планів виробництва та реалізації продукції, виконання робіт щодо вивчення попиту на продукцію підприємства, одержання замовлень, узгодження умов і укладання договорів на її постачання, розрахункових нормативів запасів готової продукції, планування її постачання споживачам.
 11. Вживає заходів щодо виконання плану реалізації продукції, своєчасного одержання нарядів, специфікацій та інших документів на постачання, а також реалізації продукції, яка не розподілена за планом і не знаходить збуту за нарядами.
 12. Забезпечує контроль за виконанням підрозділами підприємства замовлень, договірних зобов'язань у встановлені строки, за обсягом реалізації продукції, номенклатурою, комплектністю та якістю, за станом запасів готової продукції на складах.
 13. Організує приймання готової продукції від виробничих підрозділів на склади, раціональне зберігання і підготовку до відправлення споживачам, визначення потреби в транспортних засобах, механізованих навантажуючих засобах, тарі та робочій силі для відвантаження готової продукції.
 14. Здійснює розробку і упровадження стандартів підприємства щодо організації зберігання, збуту та транспортування готової продукції, а також заходів удосконалення роботи зі збуту, скорочення транспортних витрат, зниження понаднормативних залишків готової продукції та прискорення операцій у збуті.
 15. Вживає заходів щодо забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію.
 16. Бере участь у розгляданні претензій споживачів, які надходять на підприємство, у підготовці відповідей на заявлені позови, а також претензій споживачам за порушення ними умов договорів.
 17. Забезпечує облік виконання замовлень і договорів, відвантаження та залишків нереалізованої готової продукції, своєчасне оформлення документації зі збуту, складання передбаченої звітності зі збуту (постачання), виконання плану реалізації.
 18. Бере участь в організації обслуговування реалізованої продукції.
 19. Координує діяльність складів готової продукції, керує працівниками відділу.
 20. ____________________________________________________________________________.
 21. ____________________________________________________________________________.


III. Права
Начальник відділу збуту несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. ______________________________________________________________________________.
 5. ______________________________________________________________________________.


IV. Відповідальність
Начальник відділу охорони праці несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _______________________________________________________________________________.
 5. _______________________________________________________________________________.


V. Начальник відділу збуту повинен знати:

 1. Постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації збуту і постачання готової продукції.
 2. Теорію і практику маркетингу, методи досліджень та аналіз у галузі маркетингу (виробнича, торгова, збутова, рекламна, цінова та інша діяльність підприємства).
 3. Методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту, порядок ціноутворення, розроблення стратегії цін.
 4. Способи і методи рекламування продукції.
 5. Методи і порядок розроблення перспективних і річних планів виробництва і реалізації продукції.
 6. Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення.
 7. Прейскуранти оптових цін на продукцію, що випускається підприємством.
 8. Економіку виробництва.
 9. Методи і порядок розробки нормативів запасів готової продукції.
 10. Порядок визначення загального обсягу постачання, потреби у вантажних і транспортних засобах.
 11. Методи вивчення попиту на продукцію підприємства.
 12. Умови постачання, зберігання та транспортування продукції, правила оформлення матеріалів для укладання договорів на постачання, документації зі збуту.
 13. Порядок підготовки претензій до споживачів і відповідей на претензії, що надходять.
 14. Стандарти і технічні умови на продукцію, яка випускається підприємством.
 15. Організацію складського господарства і збуту продукції.
 16. Основи технології, організації виробництва, праці та управління.
 17. Вітчизняне та зарубіжне митне законодавство.
 18. Етику ділового спілкування та ведення переговорів.
 19. Організацію обліку операцій із збуту і складання звітності про виконання плану реалізації.
 20. Правила експлуатації обчислювальної техніки.
 21. Трудове законодавство.
 22. Основи менеджменту.
 23. Правила та норми охорони праці.
 24. _________________________________________________________________________________.
 25. _________________________________________________________________________________.


VI. Кваліфікаційні вимоги

 1. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі збуту за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
 2. _________________________________________________________________


VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 1. За відсутності начальника відділу збуту його обов'язки виконує заступник (за відсутності такого - особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.
 2. Для виконання обов'язків та реалізації прав начальник відділу збуту взаємодіє:
  2.1. З головним бухгалтером з питань:
  2.1.1. Отримання:
  - бухгалтерських даних про рух, реалізацію, запаси продукції;
  - підсумків інвентаризації матеріально-технічних ресурсів;
  - _________________________________________________________________.
  2.1.2. Надання:
  - звітів про витрати на маркетингові дослідження;
  - розрахунків витрат на післяпродажне обслуговування продукції;
  - _________________________________________________________________.
  2.2. З начальником відділу технічного контролю з питань:
  2.2.1. Отримання:
  - відомостей про дефекти виготовленої продукції;
  - узагальнених результатів рекламаційної роботи;
  - _________________________________________________________________.
  2.2.2.Надання:
  - відомостей по рекламаціях;
  - інформації про невідповідність заявленої якості продукції протягом гарантійного терміну;
  - _______________________________________________________________.
  2.3. З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
  2.4. З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
  2.5. З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника відділу збуту (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 126 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник відділу збуту Резюме начальник відділу збуту Робота начальник відділу збуту в Києві Резюме начальник відділу збуту в Києві Робота начальник відділу збуту в Дніпрі Резюме начальник відділу збуту в Дніпрі Робота начальник відділу збуту у Львові Резюме начальник відділу збуту у Львові Робота начальник відділу збуту в Одесі Резюме начальник відділу збуту в Одесі Робота начальник відділу збуту в Харкові Резюме начальник відділу збуту в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: начальник производственно-технического отдела
Посадова інструкція: начальник производственного отдела
Посадова інструкція: начальник отделения связи
Посадова інструкція: начальник отдела автоматизации и механизации производственных процессов
Посадова інструкція: начальник отдела автоматизированной системы управления производством
Посадова інструкція: начальник отдела авторских программ
Посадова інструкція: начальник отдела банка
Посадова інструкція: начальник отдела производства рекламы
Посадова інструкція: начальник отдела видеопроизводства
Посадова інструкція: начальник отдела внутреннего контроля
Посадова інструкція: начальник отдела допечатной подготовки в типографии
Посадова інструкція: начальник отдела электросвязи
Посадова інструкція: начальник отдела по коммерческой работе
Посадова інструкція: начальник отдела закупок
Посадова інструкція: начальник отдела сбора выручки
Посадова інструкція: начальник отдела сбыта
Посадова інструкція: начальник отдела сбыта
Посадова інструкція: начальник отдела по защите информации
Посадова інструкція: начальник отдела инноваций
Посадова інструкція: начальник отдела интернет-маркетинга
Посадова інструкція: начальник отдела информации
Посадова інструкція: начальник отдела информационных технологий
Посадова інструкція: начальник отдела ИТ инфраструктуры департамента информационных технологий
Посадова інструкція: начальник отдела кадров
Посадова інструкція: начальник отдела кадров
Посадова інструкція: начальник отдела кадров
Посадова інструкція: начальник отдела капитального строительства
Посадова інструкція: начальник отдела контроля качества
Посадова інструкція: начальник отдела логистики
Посадова інструкція: начальник отдела маркетинга
Посадова інструкція: начальник отдела материально-технического снабжения
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу