Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «начальник виробництва». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Топ-менеджери».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: начальник виробництва на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Топ-менеджери». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: начальник виробництва (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 201_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ НАЧАЛЬНИКА ВИРОБНИЦТВА


I. Загальні положення
 1. Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність начальника виробництва.
 2. Начальник виробництва призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом директора підприємства.
 3. Начальник виробництва підпорядковується безпосередньо генеральному директору.
 4. Начальник виробництва повинен знати:
  - законодавство та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність організацій відповідного профілю;
  - профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства;
  - перспективи технічного та економічного розвитку підприємства;
  - виробничі потужності підприємства;
  - основи технології проведення робіт, порядок розробки та затвердження планів виробництва;
  - проектно-кошторисну документацію на продукцію, що виробляється;
  - технологію і способи виробництва;
  - норми і правила виробництва;
  - вимоги до організації праці на всіх етапах виробництва, порядок розробки та оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації, ведення обліку та складання звітів про діяльність підприємства у відповідній галузі;
  - порядок укладення і виконання господарських і фінансових договорів;
  - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
  - правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту. .
 5. У період тимчасової відсутності Начальника виробництва його обов'язки виконує призначена в установленому порядку особа.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Організовує технічну підготовку виробництва (будівництва) або інших видів основної діяльності підприємства.
 2. Здійснює керівництво поточним і перспективним плануванням технічного розвитку підприємства, його виробничої бази.
 3. Керує складанням технічних завдань на проектування знову споруджуваних виробництв, споруд, технічних засобів, розширення, розвиток і реконструкцію діючих, на впровадження засобів автоматизації та механізації.
 4. Розглядає і погоджує проектно-конструкторську документацію з модернізації устаткування та раціоналізації робочих місць.
 5. Бере участь в розробці заходів з підвищення робіт і більш ефективному використанню виробничих потужностей.
 6. Здійснює технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт, приймання робіт і закінчених об'єктів.
 7. Контролює хід виконання планів будівництва, відповідність обсягів, термінів і якості будівельно-монтажних робіт, а також якості застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій затвердженої проектно-кошторисної документації, робочим кресленням, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам, нормам охорони праці.
 8. Бере участь у вирішенні питань про внесення у проекти змін у зв'язку з впровадженням більш прогресивних технологічних процесів, об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, що забезпечують зниження вартості і поліпшення техніко-економічних показників об'єктів будівництва.
 9. Веде облік закінчених будівельно-монтажних робіт і готує необхідні дані для складання звітності про виконання планів будівництва.
 10. Бере участь у розгляді та узгодженні виникають в ході будівництва змін проектних рішень, оперативно вирішує питання по заміні, при необхідності, матеріалів, виробів.
 11. Вивчає причини, що викликають зриви термінів і погіршення якості будівельно-монтажних робіт, вживає заходів щодо їх запобігання та усунення.
 12. Контролює якість усунення недоробок, дефектів у встановлені терміни.
 13. Здійснює технічне приймання закінчених будівельно-монтажних робіт і об'єктів, оформляє необхідну технічну документацію. Бере участь у роботі комісій з приймання будівельних об'єктів і здачі їх в експлуатацію.
 14. _________________________________________________________________.
 15. _________________________________________________________________.


III. Права

Начальник виробництва має право:
 1. Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання по колу питань, що входять в його функціональні обов'язки.
 2. Контролювати виконання планових завдань і робіт, своєчасне виконання окремих доручень та завдань підлеглими йому підрозділами.
 3. Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, пов'язані з питань діяльності Начальника виробництва, підпорядкованих йому підрозділів.
 4. Вступати у взаємини з підрозділами сторонніх установ і організацій для вирішення оперативних питань виробничої діяльності, що входять в його компетенцію.
 5. Представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях з питань, що належать до виробничої діяльності підприємства, з питань, що входять до компетенції Начальника виробництва.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Начальник виробництва несе відповідальність за:
 1. Результати і ефективність виробничої діяльності організації Роботодавця.
 2. Незабезпечення виконання своїх функціональних обов'язків.
 3. Недостовірну інформацію про стан виконання планів робіт підлеглих служб та відділу.
 4. Невиконання наказів, розпоряджень і доручень генерального директора.
 5. Невжиття заходів по припиненню виявлених порушень правил техніки безпеки, протипожежним та іншим правилам, що створює загрозу діяльності підприємства, його працівникам.
 6. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що сходять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.
 7. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 8. Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція начальника виробництва (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 9 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота начальник виробництва Резюме начальник виробництва Робота начальник виробництва в Києві Резюме начальник виробництва в Києві Робота начальник виробництва в Дніпрі Резюме начальник виробництва в Дніпрі Робота начальник виробництва у Львові Резюме начальник виробництва у Львові Робота начальник виробництва в Одесі Резюме начальник виробництва в Одесі Робота начальник виробництва в Харкові Резюме начальник виробництва в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: наладчик автоматических линий 8-го разряда
Посадова інструкція: наладчик станков ЧПУ
Посадова інструкція: наполнитель баллонов 2-го разряда
Посадова інструкція: нарядчик
Посадова інструкція: настройщик музыкальных инструментов
Посадова інструкція: полотер
Посадова інструкція: научный редактор
Посадова інструкція: научный сотрудник
Посадова інструкція: начальник автотранспортного цеха
Посадова інструкція: начальник АХО
Посадова інструкція: начальник АЗС
Посадова інструкція: начальник бюро оперативного управления отдела сбыта
Посадова інструкція: начальник бюро планирования и учета отдела сбыта
Посадова інструкція: начальник отдела транспорта
Посадова інструкція: начальник вагона почтового
Посадова інструкція: начальник производства
Посадова інструкція: начальник производственно-технического отдела
Посадова інструкція: начальник производственного отдела
Посадова інструкція: начальник отделения связи
Посадова інструкція: начальник отдела автоматизации и механизации производственных процессов
Посадова інструкція: начальник отдела автоматизированной системы управления производством
Посадова інструкція: начальник отдела авторских программ
Посадова інструкція: начальник отдела банка
Посадова інструкція: начальник отдела производства рекламы
Посадова інструкція: начальник отдела видеопроизводства
Посадова інструкція: начальник отдела внутреннего контроля
Посадова інструкція: начальник отдела допечатной подготовки в типографии
Посадова інструкція: начальник отдела электросвязи
Посадова інструкція: начальник отдела по коммерческой работе
Посадова інструкція: начальник отдела закупок
Посадова інструкція: начальник отдела сбора выручки
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу