Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «касир». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Фінансові спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: касир на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Фінансові спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: касир (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КАСИРА


I. Загальні положення
 1. Ця посадова інструкція визначає статус, функціональні обов'язки, права і відповідальність Касира.
 2. Касир належить до професійної групи «Технічні службовці», э штатним співробітником (підрозділу, групи _______________) підприємства, та призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора підприємства у встановленому трудовим законодавством порядку за поданням Головного бухгалтера.
 3. Касир підкоряється безпосередньо __________________(Головному бухгалтеру).
 4. Кваліфікаційні вимоги:
  4.1. Старший касир: неповна базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або загальна середня освіта та професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією касира не менше 1 року.
  Касир: повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійне навчання на виробництві, без вимог до стажу роботи.
  4.2. Касир повинен знати:
  - правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві, нормативно-правові акти щодо ведення касових операцій, обліку цінних паперів;
  - організацію процесу взаємодії працівників свого структурного підрозділу;
  - порядок ведення внутрішнього обліку і подачі звітності в рамках своїх функціональних обов'язків;
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки

Касир:
 1. Здійснює операції, пов’язані з прийманням та видаванням готівкових грошових коштів через касу підприємства, зберігає всі прийняті цінності.
 2. Одержує в установах банку готівку, здійснює записи в касовій книзі операцій одержання і видавання готівки за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом в день їх надходження або видавання.
 3. Перевіряє наявність і достовірність підпису головного бухгалтера, а на видаткових документах — дозвільного напису керівника або уповноважених ним осіб, наявність всіх інших реквізитів на прибуткових касових ордерах та видаткових документах, а також зазначених у цих документах додатків (заяви, накладні, рахунки, довідки та ін.). Повертає документи в бухгалтерію для відповідного оформлення у випадку недодержання хоча б однієї з перелічених вимог.
 4. Підписує прибуткові касові ордери та видаткові документи відразу після одержання або видавання по них готівки, а на доданих до них документах ставить штамп «Сплачено».
 5. Видає квитанцію особі, яка здала готівку в касу. Ставить штамп «Депоновано» або робить відповідний запис в платіжній відомості біля прізвищ осіб, яким не здійснені в установлений термін виплати, пов’язані з оплатою праці, складає реєстр депонованих сум, в платіжній відомості вказує фактично виплачену суму і суму, яка підлягає депонуванню, звіряє ці суми з загальним підсумком по платіжній відомісті та ставить свій підпис.
 6. Виписує видатковий касовий ордер на фактично видану по платіжній відомісті суму, передає його для реєстрації.
 7. Щоденно в кінці робочого дня виводить залишок грошових коштів у касі підприємства та передає у бухгалтерію підприємства звіт касира (копію записів в касовій книзі) разом з прибутковими касовими ордерами і видатковими документами під розпис особи, яка здійснює контроль за веденням касових операцій.
 8. Виконує інші обов’язки зі збереження в касі грошових документів, цінних паперів тощо
 9. _________________________________________________________________.
 10. _________________________________________________________________.


III. Права

Касир має право:
 1. Візувати облікові документи в межах своєї компетенції.
 2. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню робіт та усунення виявлених недоліків.
 3. Ознайомлюватися з планами розвитку підприємства, що стосуються його діяльності, документами керівництва щодо кадрової політіки, трудовіх відносин та критеріїв оцінки якості виконання посадових обов'язків робитниками.
 4. Вимагати та оперативно отримувати документи, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків та завдань.
 5. Вимагати від керівників свого структурного підрозділу реалізації прав, що передбачені цією інструкцією, для кваліфікованого виконання своїх обов'язків та сприянні у їх виконанні.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Касир несе відповідальність за:
 1. порушення правил техніки безпеки, протипожежних, санітарних та інших правил, які утворюють загрозу діяльності підприємства, його працівникам.
 2. не дотримання трудової і виконавської дисципліни.
 3. невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків згідно цієї інструкції в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
 4. спричинення прямого матеріального збитку підприємству, також як і за дії (або бездіяльність), що привели до такого матеріального збитку.
 5. правопорушення, вчинені в процесі своєї трудової діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


V. Умови роботи

 1. Режим роботи Касира визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених на підприємстві та трудовим договором (контрактом)
 2. _________________________________________________________________.
 3. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція касира (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 51 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота касир Резюме касир Робота касир в Києві Резюме касир в Києві Робота касир в Дніпрі Резюме касир в Дніпрі Робота касир у Львові Резюме касир у Львові Робота касир в Одесі Резюме касир в Одесі Робота касир в Харкові Резюме касир в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: повар 4-го разряда
Посадова інструкція: повар 5-го разряда
Посадова інструкція: повар 6-го разряда
Посадова інструкція: повар дошкольного образовательного учреждения
Посадова інструкція: повар образовательного учреждения
Посадова інструкція: повар школы
Посадова інструкція: кухонный повар
Посадова інструкція: кухонный работник
Посадова інструкція: кучер
Посадова інструкція: калькулятор
Посадова інструкція: калькулятор
Посадова інструкція: каменщик 2-го разряда
Посадова інструкція: каменщик 3-го разряда
Посадова інструкція: каменщик 4-го разряда
Посадова інструкція: кассир
Посадова інструкція: кассир
Посадова інструкція: кассир билетной кассы
Посадова інструкція: кассир предприятия торговли
Посадова інструкція: кассир салона сотовой связи
Посадова інструкція: кассир торгового зала
Посадова інструкція: кастелянша
Посадова інструкція: руководитель строительной организации
Посадова інструкція: управляющий отделением банка
Посадова інструкція: руководитель отделения департамента страхования
Посадова інструкція: руководитель отдела
Посадова інструкція: руководитель отдела учета и контроля
Посадова інструкція: руководитель отдела реализации и маркетинга
Посадова інструкція: руководитель коллектива (театрального, самодеятельного)
Посадова інструкція: руководитель курьерской службы
Посадова інструкція: руководитель проектов
Посадова інструкція: руководитель регионального структурного подразделения
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу