Укр | Рус
-->

Каталог посадових інструкцій

Нижче представлений текст посадової інструкції на посаду «керівник відділу обліку та контролю». Ви можете викачати цю посадову інструкцію, роздрукувати або скопіювати для подальшого редагування. Якщо поточна посадова інструкція – це не зовсім те, що ви шукали, перегляньте інші посадові інструкції рубрики «Фінансові спеціальності».

Також не забувайте, що кожна посадова інструкція, додана в каталог, складена під конкретну компанію, яка, можливо, займається абсолютно іншим видом діяльності, чим ваша.

Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: керівник відділу обліку та контролю на предмет пунктів обов'язків, де вказані специфічні напрями. А якщо ви складете свій варіант посадової що на базі вже існуючої в каталозі, додайте своє напрацювання в рубрику «Фінансові спеціальності». Можливо, комусь ви дуже допоможете в роботі.
Посадова інструкція: керівник відділу обліку та контролю (назва установи, організації)

ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)


"___" ______________ 200_ р.ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ КЕРІВНИКА ВІДДІЛУ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ


I. Загальні положення
 1. Керівник відділу обліку та контролю відноситься до категорії керівників Підприємства.
 2. На посаду Керівника відділу обліку та контролю призначається особа, що має вищу спеціальну освіту та стаж роботи за фахом не менше 5 років.
 3. Призначення на посаду керівника відділу обліку та контролю відбувається наказом директора Підприємства.
 4. Керівник відділу обліку та контролю повинен знати:
  - Закон України “Про захист прав споживачів”.
  - Порядок роботи об’єкта торгівлі.
  - Правила підготовки товарів для продажу.
  - Стандарти та технічні умови на товари, основні властивості та якісні характеристики товарів.
  - Методи обліку товарів та розрахунку необхідної кількості товарних запасів в магазині.
  - Асортимент, класифікацію, характеристику та призначення товарів.
  - Гарантійні строки користування товарами та правил їх обміну.
  - Види браку та правила вибраковки.
  - Прогресивні форми та методи обслуговування покупців.
  - Форми облікових документів та порядок складання звітності.
  - Діючий порядок ціноутворення.
  - Законодавство з охорони праці.
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  - Правила обслуговування населення в національній валюті України.
  - Правила протипожежної безпеки, санітарії.
 5. Керівник відділу обліку та контролю під час своєї діяльності керується:
  - Статутом підприємства.
  - Цією посадовою інструкцією.
  - Внутрішніми документами підприємства, затвердженими в установленому порядку.
 6. Керівник відділу обліку та контролю організаційно підпорядковується безпосередньо директору Підприємства.
 7. Під час відсутності керівника відділу обліку та контролю (відрядження, відпустка, хвороба, навчання тощо) його обов’язки виконує заступник керівника відділу обліку та контролю, який набуває відповідні права та несе відповідальність за невиконання покладених на нього обов’язків.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.


II. Завдання та обов'язки
 1. Керівник відділу обліку та контролю забезпечує дотримання обов’язкових вимог з урахуванням спеціалізації діяльності підприємства встановлених державними стандартами, санітарними та протипожежними правилами.
 2. Організує роботу по проведенню інвентаризації на складах підприємства , оформлення та відображення результатів інвентаризації в базі даних підприємства.
 3. Забезпечує на належному рівні облік і контроль за рухом товарно-матеріальних цінностей.
 4. Організує планові і позапланові перевірки.
 5. Результати перевірок оформлює в належні терміни згідно вимог документообороту на підприємстві.
 6. Доводить до відома керівництва, вносить пропозиції для притягнення до відповідальності винних осіб по результатам перевірки.
 7. Відображає виявленні розбіжності по обліку ТМЦ у базі даних підприємств.
 8. Внесення в базу підприємства змін про не кондицію, недостачу, надлишки.
 9. Проводити по базі підприємства виправлень поданих комірниками складу.
 10. Очолює роботу по забезпеченню ефективності обліку приходів, звітності по руху товарно-матеріальних цінностей підприємства на складах.
 11. Організує проведення вибіркових перевірок складів по групам товарів , по фабриках.
 12. Контролює правильність оформлення та терміни подачі первинних документів обліковцям відділу.
 13. Забезпечує наявність та утримання в належному стані комп’ютерного обладнання, іншого матеріально – технічного обладнання відділу.
 14. Організовує, планує, та координує діяльність персоналу відділу.
 15. Дає рекомендації спрямовані на підвищення ефективності руху товарно-матеріальних цінностей підприємства.
 16. Здійснює контроль за раціональним використанням матеріальних , фінансових та людських ресурсів.
 17. Застосовує заохочення працівників, накладає стягнення на порушників виробничої та трудової дисципліни.
 18. Приймає участь у впровадженні і налагодженні системи штрих кодування товарів та кваліфікованого супроводження цієї системи.
 19. Проводить тестування працівників на право доступу до роботи з базою даних підприємства.
 20. _________________________________________________________________.
 21. _________________________________________________________________.


III. Права

Керівник відділу обліку та контролю має право:
 1. Знайомитись з проектами рішень власника (директора) підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Приймати участь в обговоренні питань, що стосуються виконуваних ним обов’язків.
 3. Вносити на розгляд власника (директора) пропозиції щодо покращення роботи відділу.
 4. Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.
 5. Вимагати від директора підприємства сприяння у виконанні своїх службових обов’язків.
 6. _________________________________________________________________.
 7. _________________________________________________________________.


IV. Відповідальність

Керівник відділу обліку та контролю несе відповідальність:
 1. За товарний облік (приймання, переміщення і видачу ТМЦ) згідно первинних документів.
 2. За збір даних про рух товарно-матеріальних цінностей підприємства.
 3. За перевірку відповідності товарного ліміту із залишками.
 4. Відповідає за донесення інформації до касирів, продавців, комірників правил роботи з базою підприємства, відповідальності за збереження товарно-матеріальних цінностей, вимоги заповнення первинної документації.
 5. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах діючого трудового законодавства.
 6. За правопорушення здійснені в процесі своєї діяльності, в межах цивільного, адміністративного та кримінального законодавства України.
 7. Керівник відділу обліку та контролю несе повну матеріальну відповідальність за втрату, пошкодження, або інші дії, що приводять до зменшення вартості товарно-матеріальних цінностей відділу.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО
Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
"____" ____________ ____р.
 
Повернутися до списку
Завантажити "Посадова інструкція керівника відділу обліку та контролю (укр.)" с Jobs.ua
(MS Word, 52 Kb)

Можливо Вас цікавить:


Робота керівник відділу обліку та контролю Резюме керівник відділу обліку та контролю Робота керівник відділу обліку та контролю в Києві Резюме керівник відділу обліку та контролю в Києві Робота керівник відділу обліку та контролю в Дніпрі Резюме керівник відділу обліку та контролю в Дніпрі Робота керівник відділу обліку та контролю у Львові Резюме керівник відділу обліку та контролю у Львові Робота керівник відділу обліку та контролю в Одесі Резюме керівник відділу обліку та контролю в Одесі Робота керівник відділу обліку та контролю в Харкові Резюме керівник відділу обліку та контролю в Харкові

Або перегляньте всі:


Робота в Києві Резюме в Києві Робота в Дніпрі Резюме в Дніпрі Робота у Львові Резюме у Львові Робота в Одесі Резюме в Одесі Робота в Харкові Резюме в Харкові-->


Пошук посадових інструкцій

Якщо ви точно знаєте назву посади, на яку вам потрібно знайти посадові інструкції, шукайте ПІ по алфавітному покажчику спеціальностей. Не забувайте, що деякі посади можуть мати назви-синоніми.
Посадова інструкція: калькулятор
Посадова інструкція: каменщик 2-го разряда
Посадова інструкція: каменщик 3-го разряда
Посадова інструкція: каменщик 4-го разряда
Посадова інструкція: кассир
Посадова інструкція: кассир
Посадова інструкція: кассир билетной кассы
Посадова інструкція: кассир предприятия торговли
Посадова інструкція: кассир салона сотовой связи
Посадова інструкція: кассир торгового зала
Посадова інструкція: кастелянша
Посадова інструкція: руководитель строительной организации
Посадова інструкція: управляющий отделением банка
Посадова інструкція: руководитель отделения департамента страхования
Посадова інструкція: руководитель отдела
Посадова інструкція: руководитель отдела учета и контроля
Посадова інструкція: руководитель отдела реализации и маркетинга
Посадова інструкція: руководитель коллектива (театрального, самодеятельного)
Посадова інструкція: руководитель курьерской службы
Посадова інструкція: руководитель проектов
Посадова інструкція: руководитель регионального структурного подразделения
Посадова інструкція: руководитель розничной сети
Посадова інструкція: руководитель туристической группы
Посадова інструкція: руководитель учреждения образования
Посадова інструкція: руководитель физического воспитания
Посадова інструкція: руководитель филиала
Посадова інструкція: руководитель художественного клубного заведения, научно-методического центра, дома народного творчества, центра культуры и досуга, центра досуга
Посадова інструкція: руководитель художественного парка культуры и отдыха
Посадова інструкція: руководящий делами
Посадова інструкція: руководящий делами (социальные услуги)
Посадова інструкція: киномеханик
Інструкції за рубриками:
Викладачі, вихователі
Фінансові спеціальності
Журналісти, перекладачі
Видавнича справа
Юристи, страхові спеціальності
IT -спеціальності
WEB-спеціальності
Дистанційні працівники
Медичні спеціальності
Керуючі спеціальності
Телекомунікації
Офісні працівники
PR-спеціальності, маркетинг
Інженери, робочі спеціальності
Торгівельні спецальності, збут
Будівництво, нерухомість
Ресторани, готелі
Транспортні спеціальності
Туристична діяльність, спорт
ЗЕД-спеціальності, склад
Охоронна діяльність
Працівники сфери послуг
Дизайнери, креативщики
Топ-менеджери
Працівники шоу-бізнесу
Інші спеціальності
Сільське господарство, агробізнес


Пропозиції роботи в Україні

Якщо на даний час ви знаходитесь на стадії пошуку роботи і шукаєте якісні вакансії від провідних компаній Києва і України, зверніть увагу на каталог кращих роботодавців країни. Шукати роботу можна по назві компанії, посадами або формі розширеного пошуку вакансій.

Пошук роботи персоналу

Приклад: "помічник керівника"


-->
 


Jobs.ua рекомендує переглянути:Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу